VDS gaat internationaal!

Wij zijn lid van IPA

Niet alleen in Vlaanderen komt de VDS op voor het recht op spelen. Internationaal vertegenwoordigt onze organisatie België in de International Play Association (IPA). Dit verbond van bijna 50 landen bestaat sinds 1961 en heeft als doel het recht op spelen (zoals omschreven in artikel 31 van het kinderrechtenverdrag) als fundamenteel mensenrecht te verdedigen, te beschermen, te behouden en te bevorderen. 

IPA world organiseert driejaarlijks een internationaal congres. Het brengt organisaties van over de hele wereld samen om te spreken over het recht op spelen. Met de VDS engageren we ons om op elk congres een vertegenwoordiging vanuit de VDS te sturen. 


6-9 juni 2023 gaan we naar IPA Glasgow!

De eerste week van juni gaat het 22ste IPA congres door in Glasgow, Schotland. Ook wij zijn er weer bij. 3 VDSsers, Ruben (vrijwilliger), Phaedra (Stadsondersteuner Sint-Niklaas en WASO) en Tine (Verantwoordelijke Beleid) gaan de VDS en België vertegenwoordigen. 

Het congres heeft als hoofdthema: Play: Rights & Possibilities. De hele week worden er heel wat sessies, panelgesprekken, workshops,... georganiseerd. Zij zijn onderverdeeld/hebben te maken met 5 subthema's. 

  • Play and the realisation of other rights 
  • Play and the creation of environments 
  • Play and the quality of childhood
  • Play and children's entitlement to optium development 
  • Play and resilience. 

Ook wij komen daar niet zonder lege handen toe. Wij zijn verkozen om ook 3 sessies te gaan geven. Twee presentaties en één playbreak. 

  • 'The power of youthwork'. We nemen hen mee in het verhaal van sterk jeugdwerk, de kracht van speelpleinwerk voor en door jongeren en de manieren waarop je jongeren kan ondersteunen. 
  • 'Playing in an open system'. Vrijetijd, varieteit en vrije keuze zijn de elementen die we graag naar voor schuiven om het snelst tot intens spelen te komen. 
  • Acting on impulses'. Een speelse pauzesessie waarin we hen duidelijk maken dat je eigenlijk neit veel nodig hebt om tot spel te komen. We vertrekken vanuit enkele impulsen vanuit de groep, de omgeving, ... en komen zo tot een speels resultaat.  

Vorige edities

Canada in 2017

In 2017 gingen Marjan en Liesa naar het congres in Canada. Lees er hier alles over. 


Online in 2020

In 2020 zou het congres doorgaan in India. De Covid-pandemie strooide echter roet in het eten. Alles werd online verplaatst en ook wij volgden heel wat sessies. Lees onze inzichten hier.


Volg onze avonturen in Glasgow

Benieuwd naar wat we daar gaan uitsteken? Volg dan zeker onze socials de week van 5-9 juni!