05 jun 2024

De VDS in Slovenië?!

de European Academy on Youth Work

The European Academy on Youth Work (EAYW) heeft tot doel de ontwikkeling van kwaliteitsvol jeugdwerk te bevorderen en het vermogen ervan te ondersteunen om op huidige en toekomstige ontwikkelingen te reageren. Daartoe richt het zich op het ondersteunen van innovatie in het jeugdwerk, als antwoord op de trends, uitdagingen en onzekerheden waarmee jongeren in de snel veranderende samenleving van vandaag worden geconfronteerd. De EAYW biedt een platform voor uitwisseling en kennisvergaring over trends en ontwikkelingen in en relevant voor het jeugdveld in Europa, en over innovatieve jeugdwerkreacties op deze trends en ontwikkelingen. 

Dagoverzicht!


VDS Inter-nationaal?

Wij verdedigen het recht op vrije tijd en spelen niet alleen in België, maar zetten ons internationaal vaker in om onze visie op spelen te gaan delen!

Een gezellige Belgische delegatie!


Tine was daar niet alleen! We waren met een heel hoopje Belgen op het congres. 
Wie was er daar allemaal? 

 • Tine, van de VDS, Goe Gespeeld! en de Buitenspeeldag ;)
 • Aagje van De Ambrassade
 • Harika van Link in de Kabel
 • Lies van Mobile School 
 • Sandra van Jonge Helden
 • Renilde van Groep Intro
 • Jan van het departement CJM
 • Lisa van De Ambrassade
 • Rilke van Jint
 • Geert van de UCLL - samen met zijn studenten: Stan, Julie, Fran, Gwendy, Jarno en Roosmarie 

JINT is het Nationaal Agentschap voor de uitvoering van de Europese subsidieprogramma’s Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps in Vlaanderen. Ze brengen jeugdwerkers, jeugdorganisaties, en organisaties uit aanverwante sectoren bij elkaar. Daarnaast is JINT ook stevig ingebed in verschillende netwerken in Vlaanderen én in het buitenland.

Wij mochten op hun rekenen om alle praktische zaken rond dit congres te regelen. Ze zorgden ervoor dat we elkaar als Belgen goed leerden kennen en dus ook over het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel konden uitwisselen!


Een week interessante sessies volgen...

Een kleine week uitwisseling, bijleren en elkaar inspireren over het jeugdwerk. En vooral over de toekosmt vna het jeugdwerk... Hoe gaat het jeugdwerk er binnen 5, 10 of zelfs 50 jaar uitzien? Gaan we nog steeds werken hoe we nu werken? Welke maatschappelijke gebeurtenissen en trends kunnen (zullen?) impact hebben op het jeugdwerk??? 

Het waren allemaal vragen die ons bezighielden die week.  

Dag 1

De eerste dag startte pas in de namiddag. In de voormiddag had iedereen de tijd om toe te komen op de locatie en zich te installeren in hun hotelkamer. 

De officiele start was met een 'opening session'. We kregen een bordspel voor onze neus waarmee we verschillende soorten toekomsten konden gaan uitvinden. We vertrokken van zelfbedachte scenario's, aan de hand van kaartjes en moesten dan gaan bekijken hoe het jeugdwek zou evolueren in dat toekomstbeeld. 

Het leerde ons dat het jeugdwerk best sterk staat in zijn schoenen. Dat werken met kinderen en jongeren niet zomaar weg te schuiven is. Wat er ook zou gebeuren.

Bekijk hier de recap-video! 


Dag 2

Openingsessie

We startten onze dag met weer een openingsessies. 'Creating new futures' genaamd.

Eigenlijk bouwden we verder op de oefening die we de dag voordien hadden gehouden: wat kan/zal effect hebben op het jeugdwerk en wat heeft het al gehad. En hoe zijn we daar mee omgegaan of hoe kunnen we ons daar klaar voor maken. 

Er volgde een enorm lijstje aan zaken waarmee we als maatschappij zijn omgegaan. en toch... blijven we focussen op het recht op vrije tijd van kinderen en jongeren. Heel mooi om te zien. 

 


Voormiddag

De volgende reeks sessies die ik volgde was eentje over 'empowering girls creativity through use of digital technologies' van SparkDigiGirls uit Lithouwen en 'The playfield on mental health' van Collega Aagje van De Ambrassade

De eerste sessie gaf een inkijk hoe ze een best 'mannelijke' wereld van technologie proberen te overtuigen dat technologische talenten niet afhankelijk zijn van geslacht; maar van talent. En dat meisjes dus écht wel hun rechtmatige plek in die wereld verdienen. Ze ondersteunen zo heel wat meisjes in hun zoektocht naar hun talent via verschillende projecten. 

Als tweede mocht Aagje dus het woord nemen. Aagje nam ons mee in het kader van mentaal welzijn waarin we hier in België het jeugdwerk proberen te ondersteunen. We leerden daar, door uitwisseling, dat er in verschillende landen op verschillende manieren wordt ingezet op dat mentaal welzijn. Aagje scoorde vooral door het feit dat ze binnen ons jeugdwerk hard werk maken van een gemeenschappelijke taal; zodat iedereen elkaar begrijpt als we het hebben over mentaal welzijn.  


Namiddag

En dan was het mijn beurt! Best wel klamme handjes. Want zo sessie geven in het Engels... het zorgt toch altijd voor dat laagje extra stress. 

Maar hé, vertellen over je eigen werk dat je met plezier uitvoert: er zijn ergere zaken. 

Ik mocht mijn sessie geven over hoe met met de VDS en al haar projecten aan belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding doen. 

Na een kleine inkijk in 'wie zijn wij eigenlijk en wat doen wij' mocht ik in geur en kleur vertellen over

De deelnemers waren helemaal mee in het verhaal en waren onder de indruk over hoe wij, steeds op een speelse manier, toch wel belangrijke boodschappen overbrengen. Het feit dat we verschillende projecten richten naar verschillende doelgroepen of beleidsniveaus én het feit dat we achter elke speelse actie altijd ook aan beleidsbeïnvloeding doen door de (lokale) overheden hiervan op de hoogte te stellen en te wijzen op hun verantwoordelijkheid werd gesmaakt. 

 Bekijk hier de powerpoint. 


Bekijk hier de recap van dag 2. 


Dag 3

Voormiddag én namiddag

Geen echte openingssessie nu; we konden er direct invliegen. Als eerste sessie volgde ik 'Where does youth motivation come from and where does it dissapear'. 
Ik was enigszinds trots op de VDS, gezien ik hier niet echt iets nieuws hoorden dat we nog niet wisten. We leerden er over de verschillende vormen van motivatie en hoe je daar dan op kan inzetten als werking. 

Naar aanleiding van dit congres werd er een uitgebreid onderzoek gedaan naar de toekomst van het jeugdwerk en welke zaken er allemaal invloed op hebben. 
We kregen daar een presentatie over de huidige onderzoeksresultaten, gezien het onderzoek nog loopt. 

Het was op dit moment al duidelijk dat er heel veel invloed heeft op het jeugdwerk en op kinderen en jongeren. Toch schuiven ze 3 thema's naar voor die bijna in elk verhaal terugkwamen. 

 • technologie 
 • klimaat en omgeving
 • waarden en normen. 

In de namiddag werd daar op verder gebouwd om te bekijken hoe we ons als jeugdwerk daar écht voor klaar kunnen maken. 

Ik ben heel benieuwd naar het uiteindelijke onderzoeksrapport, dat zal er zijn tegen eind juni. 

Wist je trouwens dat er heel wat studenten meewaren op het congres? Al een hele tijd staan zij met elkaar in contact, over de landgrenzen heen, om mee hun deel van het onderzoek uit te voeren. 
Er waren dus ook Belgische studenten mee vanuit de UCLL! Onder het toeziende oog van Geert Boutsen, die voor altijd 'Gurt' zal genoemd worden na dit congres ;) 

Zij gingen, tijdens dit congres, ook aan de slag met de deelnemers. Enkele onder ons werden uitverkozen om een intevieuwtje te doen doorheen het congres. Al die resultaten goten ze in een presentatie voor de grote groep van deelnemers. Ze namen ons zo mee in hun geleerde lessen, afgelopen jaar én het congres. Dag 4

Op de laatste dag volgde ik nog één sessiereeks. De eerste sessie ging over het radicaal omdenken van bepaalde processen. Het dwong de vraag op of we soms niet te braaf zijn met het jeugdwerk en vaker radicalere standpunten zouden kunnen innemen.  
Daarna leerden we nog bij over de kracht van verhalen en storytellen en hoe je op verschillende manieren je boodschap bij mensen krijgt. 

Voor de rest stond de dag in het teken van afscheid nemen!