International Play Association (IPA World)

Congres Canada 13-16/09/2017

Wij zijn jouw stem!

De International Play Association (IPA) bestaat sinds 1961 en heeft als doel het recht op spelen als fundamenteel mensenrecht te verdedigen, te beschermen, te behouden en te bevorderen. Het verbond heeft leden over de hele wereld en telt bijna 50 landen, ook België is lid. Als voortrekker van het recht op spelen in ons land vertegenwoordigde de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk België in dit verbond. In 2014 schoven we mee aan tafel in Istanbul. In september 2017 waren we te gast op het congres in Canada. Daarmee leren we van collega's, onderschrijven we het belang van écht (goe) spelen en zetten we onze eigen speelvisie en speelpleinwerk als methodiek internationaal op de kaart.      

In English

The International Play Association (IPA) dates back to 1961 and aims to defend, preserve and improve the right to play as a fundamental human right. The association has members accros the globe and unifies almost 50 countries, including Belgium. As the leader in defending the right to play, the Flemish Playground Service (VDS) represents this association in Belgium. In 2014, we participated at the previous IPA in Istanbul and in September, we join the IPA again in Canada. We do this to learn from colleagues in other countries and to actively endorse intense playing. We also want to share our own view on playing and specifically on playing in animated playgrounds, which are exclusive to Flanders.


Volg de avonturen van Liesa en Marjan

Vier dagen lang namen Liesa en Marjan deel aan het IPA-congres in Calgary, Canada. Op de agenda van de conferentie stonden verschillende sessies over spelen.

 


Ons dagboek

We maken foto's, praten, volgen vorming, leggen contacten... al onze indrukken verzamelen we dagelijks in een dagboek.


Met deze vragen trokken wij naar Canada

In Canada hadden we de unieke kans om veel organisaties en mensen te leren kennen die bezig zijn met het spelende kind. Een perfect moment om wat vragen te stellen en bij te leren over de landgrenzen heen. We namen jullie vragen mee en gingen op zoek naar het antwoord.

De antwoorden

Foto's

"How do children spend their holiday in your country? Is there something like our Flemish animated playgrounds to go to?"

Arne Vinck
(Vrijwilliger VDS Oost-Vlaanderen)

Antwoord

Hey Arne! 

Zoals wij het in Vlaanderen kennen, is er geen speelpleinwerk te vinden. Wel vonden we enkele dingen die dicht in de buurt komen zoals Vivo in Canada of de opleiding van Duitse playworkers via de Akademie der Kulturelen bildung.  

De verschillen die we vooral zien is dat er heel vaak gefocust wordt op de rol van volwassenen. Bij de playworkers in de UK zien we dat dit een officiële opleiding is en dat hen aangeleerd wordt om kinderen te laten spelen zonder interventie van volwassenen. Ze zullen wanneer er op het plein een vuurtje wordt gestookt dus achteraf gaan controleren of het zeker uit is, maar enkel wanneer de kinderen er voldoende mee geëxperimenteerd hebben en al overgegaan zijn naar een andere plek om te spelen. 

Het is vaak deze visie van kinderen op zichzelf tot intens spelen laten komen die terugkomt in de meeste organisatie die zich met spelen bezighouden. 

 

Een tweede punt is dat we nog geen enkele organisatie tegen zijn gekomen die met jongeren werken als animatoren. Meestal richt men zich op volwassenen. 


"What is the product (a movie, flyer, book ...) you are most proud of?"

Marjan (Coördinator producten van de VDS). 

Antwoord

Tijdens de conferentie bleek nogal duidelijk dat het geen sinecure was om echte producten mee te nemen via het vliegtuig. Zeker niet als je enkel met handbagage reist. Ik bleef dus wat op mijn honger zitten.

De meeste organisaties werken met youtube-filmpjes die duidelijk weergeven waarvoor ze staan en wat ze doen. Bekijk onze afspeellijst IPA 2017 Canada om een paar toppers te bekijken.

Beelden zijn het sterkst om je boodschap te verkondigen. De Instagram-account van Children's Scrapstore Bristol (@scrapstorebrist) is een mooie en inspirerende aanwinst in mijn lijstje van organisaties en mensen die ik volg.


"How do playworkers get educated in other countries?"

Liesa (Bestuursvrijwilliger bij VDS Oost-Vlaanderen) 

Antwoord

Het zal niet mogen verbazen dat de opleidingen rond spelen per land verschillen, op hun eigen specifieke manier ingevuld worden en een eigen attest of certificaat afleveren.

Toch zagen we ook veel gelijkenissen in de opleidingen. De meeste cursussen of vormingen nemen wel wat tijd in beslag (een korte inleiding van 3u, opleidingen van 160 uur verspreid over 5 maanden en zelfs een 5weken-durende opleiding, gespreid over twee jaar). De meeste opleiders zouden uiteraard nog langer willen cursus geven ;)

De theorie over spelen komt uiteraard als grote brok inhoud aan bod, alhoewel die kan verschillen van land tot land. We merken dat de 'playwork'-theorie met zijn 12 principes het wijdst verspreid is over de wereld heen (Canada, UK, Duitsland, Amerika tot in Brazilië). 

In sommige opleidingen zit werkelijk ALLES over spelen, zo worden ook gezelschappspelen, computerspelen, spelen en technologie, storytelling, spelen in de publieke ruimte, ...


"Do you notice a change or development in how we look at PLAY? Do people in your country talk also talk negatively about 'the youth these days...'?"

Wesley van Sporrewoan
(speelpleinverantwoordelijke speelplein Sporrewoan Ieper)

Antwoord

Hoi Wesley,

De manier waarop we spelen en omgaan met spelen is inderdaad veranderd.

In de USA merken onderzoekers de laatste 60 jaar een achteruitgang in het spelen op. Er is minder vrij spel waar te nemen dan 60 jaar geleden. Spelen wordt meer geregeld door volwassenen en kinderen kunnen minder 'alleen' zijn en op hun eentje de wereld al spelend ontdekken.

 

Aangezien de meeste organisaties die rond spelen werken in het buitenland met volwassenen werken (onze vorm van jeugdwerk is vrij uniek in de wereld), hebben we geen antwoord gevonden op de vraag of er anders gesproken wordt over de jeugd van tegenwoordig.


"What games do the children in your country like to play?"

Rosalie, 2 jaar

Antwoord

Hoi Rosalie! 

We hebben voor jou alvast een antwoord uit Duitsland!

Tikke Takke

Het spel gaat als volgt: je strekt je armen uit en wijst naar je beide voeten. Dan zeg je "tikke" terwijl je je ene voet probeert te tikken, "takke" terwijl je je andere voet probeert te tikken. Vervolgens wijs je met beide armen in de lucht en herhaal je dit nadien doe je hetzelfde terwijl je links van je wijst, tot slot wanneer je rechts van je wijst. terwijl dit wordt gedaan (en je kan dit eventueel steeds sneller doen) start 1 persoon in het midden. Wanneer alle "tikke-takkes" compleet zijn loopt deze persoon naar 1 iemand in de cirkel, geeft hem een hand, stelt zich voor en trekt hem mee de cirkel in. Dan begint het tikketakke allemaal opnieuw en zijn ze nu met twee in de cirkel om zich voor te stellen en iemand nieuw naar binnen te trekken. Dit wordt herhaald tot iedereen in de (nu onbestaande) cirkel staat! "Do you work with young people who volunteer in playwork in your country? How is it structured/supported?"

Wesley van Sporrewoan 
(speelpleinverantwoordelijke speelplein Sporrewoan Ieper)

Antwoord

Hoi Wesley,

De meeste organisaties die werken rond spelen volgen de 'Playwork principles'. De personen die professioneel via deze 12 prinicipes rond spelen werken en er voor streven dat kinderen zoveel mogelijk ruimte en tijd krijgen om ongestructureerd te spelen zijn meestal volwassenen. Volwassenen die niet tussenkomen in het spelen van kinderen om hen zo vrij mogelijk te laten en hen zelf te laten ontdekken, experimenteren en leren.

Er zijn maar weinig organisaties die zoals speelpleinwerk met jonge vrijwilligers werken. En die die jongeren als doelgroep op zich beschouwen.

 

In Canada is er een organisatie (Vivo) die wel expliciet met jongeren werkt om een speelaanbod voor de kinderen te voorzien. Zij noemen hen Play Ambassadors.