Structurele samenwerking

We gaan voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en acties zodat jij kan bouwen aan nog straffer speelpleinwerk! 


Huidige samenwerkingsverbanden met partnerorganisaties

Dag van de Animator

23.000 verschillende jongeren kiezen ervoor om in hun eigen vrije tijd animator te zijn op een speelpleinwerking in hun buurt. 70% van hen doet dat zelfs helemaal vrijwillig of tegen een kleine vergoeding. Gewoon, omdat ze het belangrijk vinden. Wij vinden dat niet vanzelfsprekend en roepen ouders op om samen met hun kinderen een tekening te maken en deze op 27 juli 2017 – Dag van de Animator - aan de speelpleinanimatoren af te geven. Een tekening als blijk van waardering voor hun enthousiasme en inzet. 

De Dag van de Animator is een samenwerking tussen Jeugddienst Don Bosco en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Vanuit onze context richten we ons naar speelpleinwerk, maar kozen bewust niet voor de Dag van de Speelpleinanimator. We laten hiermee de deur open voor andere (vakantie)initiatieven die ook met animatoren werken en deze feestdag willen aangrijpen om hen in de bloemetjes te zetten. 

www.dagvandeanimator.be
#dagvandeanimator

Project Inclusieve Speelpleinen

Dankzij provinciale middelen voor het project ‘Inclusieve speelpleinen’ begeleiden we jaarlijks meer dan 10 speelpleinwerkingen rond inclusie. Doel is om speelpleinen toegankelijker te maken voor kinderen met een beperking en voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.


Zoek je meer info rond toegankelijkheid en inclusief speelpleinwerk, dan kan je terecht op www.speelplein.net/inclusie

Nog niet overtuigd dat inclusie werkt?
Laat je inspireren door het verhaal van Ward op speelplein 't Hemelrijk (Zottegem).
  

Meer info:
Pieter Verbanck
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
Coödinator inclusie
">
T 0486 94 09 70

Stadsondersteuning Gent

In Gent is er sedert 2010 een overeenkomst tussen de Gentse jeugddienst en de VDS voor het ondersteunen van de 28 Gentse speelpleinwerkingen. Zo kunnen de speelpleinen intekenen op adviezen of vorming ter plaatse, ontvangen zij een Gentse speelpleinnieuwsbrief  en organiseert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk:

 • 3 cursussen animator voor Gentse jongeren op maat van de Gentse context
 • een jaarlijks vormingsstartdag voor alle Gentse speelpleinanimatoren
 • een speelpleinoverleg in Gent

Met andere woorden een heel aantal initiatieven voor en door de Gentse speelpleinen, de Gentse jeugddienst en VDS met als doel het speelpleinwerk in Gent te versterken.

Meer info:
Nele Merlier 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
Lokaal ondersteuner Stad Gent

T 0474 45 99 10

Ondersteuning van gemeentelijke kinderopvanginitiatieven

In 2015 startte de VDS met de ondersteuning van gemeentelijke kinderopvanginitiatieven. De VDS werkt hiervoor samen met de VVSG, de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten. Deze samenwerking heeft als doel de speelkwaliteit te verhogen binnen de kinderopvang, bij onthaalouders, kinderdagverblijven en IBO’s.

Vanuit onze expertise rond spelen willen we deze sector inspireren en versterken zodat alle gemeentelijke kinderopvanginitiatieven het vrijetijdsgevoel van kinderen versterken. We ondersteunen deze sector door middel van vormingen (lokale vormingen, trefdagen,..), advies, lokale procesbegeleidingen en productontwikkeling.

 • leren op de werkvloer
  20 procesbegeleidingen bij lokale bko’s (buitenschool kinderopvang) door de VDS.
  Opzetten van een vormingstraject voor vormingsverantwoordelijk (= train de trainer)

 • lerende netwerken
  Vormingsdag in elke provincie over speelvisie en speelaanbod gericht op verantwoordelijken 
  van kinderdagverblijven en ondersteuners van onthaalouders

 • kinderopvangcaravan
  Halvedagsessies rond spelvoorbereiding voor begeleiders van kinderopvang

 • www.speelbank.be
  Gelijkaardig aan www.speelidee.be, maar gericht op 0-3 jarigen 
  geen input van activiteiten, wel ontwikkelen van concept.

Meer info:
Marjan Huybrechts
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
Projectmedewerker BKO
">
T 015 28 73 90 

Veilig op stap

Sinds 2014 werkt de VDS samen met het Netwerk Duurzame Mobiliteit om speelpleinwerkingen te informeren rond deelnemen aan het verkeer in groep. Links of rechts op de rijbaan? Per twee fietsen? Veilig oversteken zonder zebrapad? Het project ‘Veilig op stap’ werd speciaal ontwikkeld als wegwijzer voor het jeugdwerk.

In samenwerking met de Verenigingen voor Verkeersveiligheid (VVV) werd in 2015 op alle trefdagen vorming georganiseerd rond ‘veilig op stap’. Als zomergadget deelde de VDS save-capes uit aan alle speelpleinorganisatoren. In 2016 ontvangt elke werking een poster die animatoren op een eenvoudige wegwijs maakt rond de basisverkeersregels wanneer je je verplaatst in groep. Eind 2017, voorjaar 2018 zitten we opnieuw samen in het kader van 'goe gezien' waarmee we lokale werkingen willen aanmoedigen om zichtbaar te zijn in de buurt. Op alle vlakken...

www.veiligopstap.be verzamelt alle info én handige downloads voor een veilige tocht.

 
Meer info:
Bert Breugelmans
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
Coördinator Communicatie
">
T 015 28 73 90

Katrijn Braekman
Netwerk Duurzame Mobiliteit
Projectcoördinator Verenigingen-voor-Verkeersveiligheid
">
T 09 331 59 14 

Goe Gespeeld!

Meer bebouwing zorgt voor minder speelruimte. 
Meer verkeer zorgt voor minder buiten spelen.  
Sommige ouders verwachten dat kinderen proper spelen.
Dat ze thuis komen zonder blauwe plekken. 
In bomen klimmen klinkt onverantwoord.
Hier en daar klinkt gezaag over het 'lawaai' van spelende kinderen.

Vanuit een streven naar méér en bétere speelkansen voor élk kind, lanceerde de VDS in 2009 samen met een aantal partners uit de jeugdsector "Goe Gespeeld!". Een pleidooi voor écht spelen en streeft naar een positief speelklimaat in elke gemeente. Spelende kinderen zijn géén bedreigde soort: ze mogen wél lawaai maken, wél iets gevaarlijks doen, wél vuil worden, hebben recht om te spelen in openbare ruimte en ze mee vorm te geven, … ook al maken sommigen het hen knap lastig!

Goe Gespeeld! zorgt voor praktische tips en achtergrond over een heel aantal speelthema’s. We hebben het over openbare speelruimte, groene speelruimte, het belang van goe spelen, waarom spelen geen overlast hoeft te zijn… en nog veel meer! Het wil lokale beleidsmakers, jeugdraden en jeugdwerkers versterken om spelen in de kijker te zetten en ruimte te maken voor écht spelen. Met een charter voor gemeentes, dat intussen al door meer dan 70 gemeentes ondertekend is, zorgen we voor een sterke lokale aanpak. Daarnaast ontwikkelde Goe Gespeeld! een charter voor thuis én een charter voor op school.

Goe Gespeeld! is project van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (voorzitter), De Ambrassade, KSA, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chirojeugd Vlaanderen, Kind & Samenleving en Mediaraven. Zonder steun van de Vlaamse Overheid.
www.goegespeeld.be

Meer info:
Amke Bailleul (voorzitter)
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
Projectmedewerker Goe Gespeeld!

T 015 28 73 90 


Partners waarmee we frequent mee samenwerken


VVJ, Uit De Marge, Formaat, Provincies OVL, WVL, ANT, VBR, Kind en Samenleving, Sociare, Ambrassade, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Stad Gent, VVSG, Oranje, Konekt, Arktos, De Regenboog, VGC, VFG, CMGJ, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Globelink, Jeugddienst Don Bosco, De gezinsbond...

Belangen-behartiging

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zorgt voor positieve media-aandacht. Op bovenlokaal niveau komen we op voor de belangen van het spelende kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. In diverse werkgroepen worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk.