Intervisie 25/11/20: "Bereiken van kinderen en jongeren in tijden van Corona"

Online uitwisseling

Uitwisselen van ervaringen en good practices bij het bereiken van (kwetsbare) kinderen en jongeren in tijden van Corona.INHOUD

Achtergrond

Afgelopen maanden moesten heel wat organisaties op zoek naar alternatieven om ondanks de Coronacrisis (kwetsbare) kinderen en jongeren toch nog te blijven bereiken. Het was belangrijker dan ooit om kinderen en jongeren die al te vaak door de mazen van het net glippen een zorgeloze vrije tijd te bezorgen.

Zo bouwden deze organisaties heel wat expertise op die enorm waardevol is voor het brede jeugdwerk. Bovendien kende minister van Jeugd Benjamin Dalle binnen Generatie Veerkracht ook aan sommige van die organisaties een projectsubsidie toe ter ondersteuning.

In opdracht van van het Departement cultuur, jeugd en media en op vraag van Jeugdwerk Voor Allen verzamelen vzw Kompas en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) inspirerende voorbeelden binnen het bovenstaande thema via intervisies op woensdag 25 november 2020. Verzamelde input wordt uiteindelijk gebundeld in een product ter inspiratie van het brede jeugdwerk.

Intervisie

Tijdens de intervisie wordt er gepolst naar de ervaringen en eventuele good practices van  organisaties. Specfiek wordt er stilgestaan bij thema's zoals communicatie, organisatie, online-alternatieven en noodsituaties. Deelnemers kunnen vooraf ook onderwerpen aanbrengen via de Padlet


PRAKTISCH

Timeslots

We organiseren op woensdag 25 november 2020 4 timeslots van anderhalf uur voor telkens maximum 15 deelnemers:

  • 09:00 - 10:30
  • 11:00 - 12:30
  • 13:30 - 15:00
  • 19:30 - 21:00

Bij hoge vraag kunnen extra timeslots georganiseerd worden.

Prijs & inschrijven

Inschrijven is gratis en kan via onderstaande knop. In de inschrijfmodule vind je de intervisie vervolgens onder "Trefdag". Deelnemers krijgen de dag voor de intervisie een Zoom-link om deel te nemen.


Veel gestelde vragen

Kan ik de Zoom-link delen met collega's of mede-vrijwilligers?

Op zich kan dit, maar we vragen toch dat iedereen zich zoveel mogelijk individueel inschrijft zodat we zicht hebben op de omvang van de groepen en op een goede manier kunnen uitwisselen.

Ik wil nog veranderen van timeslot, kan dat?

Stuur een mailtje naar

Publicatie en privacy van deelnemers

De persoonlijke gegevens die je aan ons overmaakt bij inschrijving worden op onze beveiligde website permanent bewaard en worden enkel door VDS-medewerkers die deze gegevens nodig hebben verwerkt. Gegevens worden nooit aan derden overgemaakt tenzij dit noodzakelijk is en nooit meer dan nodig (bv. aan overheidsdiensten, externe begeleiders van vorming…).    

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw maakt foto’s en filmpjes van deelnemers. Het betreft meestal spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms worden er ook gericht foto’s genomen. Voor deze foto’s vragen we bij inschrijving of aanvang expliciete toestemming zoals de privacywet voorschrijft. Bij jongeren -16 jaar vragen we toestemming aan de ouders. Beeldmateriaal wordt teeds met respect gebruikt in onze nieuwsbrief, brochures, op promomateriaal, onze website en sociale media, alsook bewaard in functie van rapportering aan de overheid en andere organisaties die ons financieel steunen. 

Via  kan je op elk moment vragen om je keuze aan te passen en je persoonlijke gegeven opvragen, verbeteren of laten wissen.”

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Lees ons volledige privacybeleid.


Nog vragen of suggesties?

Heb je nog vragen of suggesties? Neem dan contact op met  of .


Corona en speelpleinwerk

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk volgt de impact van corona op speelpleinwerk en de eigen dienstverlening voortdurend op. Alle informatie vind je op www.speelplein.net/corona