Centen voor je speelpleinwerking

 

Elk speelplein heeft centjes nodig om te kunnen draaien. Maar waar vind je die centen? We geven je een overzicht van verschillende geld-bronnen.

Aan de kant Dagobert Duck! Binnenkort staan jullie financieel even sterk!


Structurele subsidies

Net zoals jeugdbewegingen, kunnen particuliere speelpleinen aankloppen bij de gemeente om structurele subsidies te krijgen. Hoeveel en wat speelpleinen daar moeten voor doen, hangt af van gemeente tot gemeente. Dit kan via een subsidiereglement of via een convenant.

Aan de VDS wordt vaak advies gevraagd met betrekking tot de subsidiëring van particuliere speelpleinen. Elke gemeente is anders, elk speelplein is anders, maar deze principes komen heel vaak terug:

 • We vragen een aparte vorm van subsidiëren van speelpleinwerking. Niet hetzelfde subsidiereglement/convenant als voor jeugdbewegingen. Zo ga je geen appelen met peren vergelijken.
 • We raden aan om een basissubsidie te voorzien en daarnaast ook kwalitatieve en kwantitatieve subsidies. 
 • We vragen om de administratie en verantwoording tot het minimum te beperken en te werken vanuit een wederzijds vertrouwen.

Een volledig advies kan je hier terugvinden.


Projectsubsidies

Via allerlei kanalen kan je (éénmalige) subsidies krijgen voor projecten. Subsidies voor vernieuwende projecten, om de buurt te versterken, ifv bepaalde doelgroepen... Je kan het soms zo gek niet verzinnen.

Een overzicht vind je terug in de infofiche extra subsidies.

Hulp nodig bij het indien van een dossier? 

Hier vinden jullie tips om de jury te overtuigen. Spreek er jouw lokale ondersteuner op aan.


Sponsering, inzamelacties en crowdfunding

Soms kom je met het inschrijvingsgeld en subsidies niet toe, wil je een extraatje doen of investeren op langere termijn. Heel wat speelpleinen zijn dan creatief in het verzamelen van extra centen.

Zo bijvoorbeeld door:

 

 • BBQ's, spaghetti-avonden, wafelenbak... voor ouders, sympathisanten, ex-animatoren...
 • Oproepen naar ouders om (speel-)materiaal te doneren.
 • Animator "te huur" om klusjes te doen in ruil voor centen voor het speelplein.
 • Sponsering voor de speelpleinfuif of op de speelpleinT-shirt (fiscaal aftrekbaar voor sponsers vanaf 30 euro)
 • Platformen zoals www.trooper.be waar geld ingezameld wordt voor specifieke projecten.
 • De "rostjes-pot" aan de inschrijvingstafel.
 • Met de animatoren gaan helpen op een evenement of festival in ruil voor centen voor het speelplein.
 • Wedstrijden van de VDS, het Materiaalmagazijn en andere organisaties.
 • Goedkopere vormingen omtrent inclusie, laagdrempeligheid,... van KomAf
 • ...

Via Trooper krijgt je vereniging een percentje elke keer iemand online shopt via jullie trooperpagina. 

Centen voor de animatorenwerking

In heel wat gemeenten zien we dat de animatorenwerking van het speelplein ook subsidies krijgt. Animatorenwerkingen, georganiseerd als feitelijke vereniging of vzw brengen jongeren samen en zetten zich tijdens het jaar in voor het speelplein en/of de animatoren zelf. Een voorbeeld uit Oudenaarde vind je hier of uit Evergem hier.

Een begroting maken

Een begroting is een inschatting van alle inkomsten en uitgaven van je speelplein. Hoeveel inschrijvingsgeld zal er binnen komen? In welk materiaal willen we investeren? Hoeveel voorzien we voor de vorming van onze animatoren...

Zo'n begroting opmaken heeft heel wat voordelen. Je leest er alles over in ons advies.

Zelf een begroting maken? Hier vind je een voorbeeld.

Online betalen

Scwitch onderzocht de behoefte bij socioculturele organisaties aan een transparant en betaalbaar online betalingssysteem. De vraag bleek even divers als groot. Want ze innen lidgelden, organiseren betalende vorming, evenementen en inzamelacties, hebben een webshop, vragen giften om projecten te financieren, enzovoort.

Met de resultaten van een bevraging verkende Scwitch de markt van betaalproviders. Die hanteren diverse tarieven en tariefstructuren. Met verschillende doorstorttijden van de betaalde bedragen, met meestal dalende tarieven bij stijgende transacties en grotere bedragen, en met verschillen in transparantie, bereikbaarheid en complexiteit.

Ze kregen het beste aanbod van betaalprovider Mollie.

Hier lees je er meer over.

FAQ

Bieden de provincies of de Vlaamse overheid structurele subsidies?

Nee, die zijn we nog niet tegenkomen. Tot nu toe zijn er enkel subsidies gelinkt aan bepaalde projecten. 

Geeft de VDS geld aan speelpleinen?

De VDS krijgt zijn inkomsten vanuit (Vlaamse) subsidies en de opbrengsten van cursussen, evenementen...

Wij hebben geen centen die wij rechtstreeks aan de speelpleinen kunnen geven. Wat de VDS wel doet, is:

 • Bewust een prijsverschil voorzien tussen particuliere en gemeentelijke speelpleinen in het lidmaatschap.
 • Kortingen voor speelpleinen die lid zijn van de VDS bij vormingen ter plaatse, evenementen, materiaalaankoop...
 • 1 gratis advies voorzien aan elk speelplein (voor leden van de VDS zijn dit twee gratis adviezen)
 • Gratis vormingen en begeleiding bieden mbt toegankelijkheid. Denk aan inclusie, maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, anderstaligheid, co-animator, vluchtelingen, armoede...
 • Groepsaankopen op te zetten zoals verzekeringen...
 • Wedstrijden te organiseren.
 • Projecten op te zetten met partners om subsidies te voorzien voor speelpleinen. (bv: Pimp je speelplaats)
 • Op gemeentelijk en Vlaams niveau het belang van (terugbetaling van) kadervorming duidelijk te maken.
 • Jongeren goedkoper op cursus laten gaan via ons solidariteitsfonds.
 • Te communiceren over bedrijven en organisaties die zaken weggeven/goedkoper aanbieden zoals paletten, verkleedkleren...
 • ...

Een suggestie waar we jullie nog bij kunnen helpen, laat het ons gerust weten.

Een voorbeeld van een subsidiereglement.