29 okt 2020

Competenties veranderen!

Sinds we in 2015 in het jeugdwerk zijn beginnen werken met competenties voor animatoren, hoofdanimatoren en instructeurs is er al veel veranderd. De samenleving is steeds rijker geworden in diversiteit, het mentale welzijn en welbevinden van onze jeugd is een belangrijk aandachtspunt en we merken dat ook privacy een grote rol in ons leven speelt. Daarnaast bleek dat spreken in competenties geen vanzelfsprekendheid is voor jongeren en dat verduidelijking soms nodig is. 

De afgelopen jaren werden de competenties en de volledige regelgeving rond kadervorming dan ook grondig geëvalueerd en er werden verbetervoorstellen geformuleerd. Vanaf 1 november 2020 zijn deze aanpassingen van kracht. 

Alle competenties in één oogopslag bekijken kan via dit document


De basis blijft dezelfde, want die zat al goed!

Onze cursussen starten vanuit deze competenties

Ook op cursus gaan we aan de slag met deze aanpassingen. Alle toekomstige (hoofd)animatoren zullen dus goed voorbereid aan de stage kunnen beginnen. We leggen hen duidelijk uit wat de competenties betekenen en hoe ze ermee aan de slag kunnen.

Nieuw trajectboekje

 

Nieuwe competenties vragen uiteraard om een nieuw trajectboekje.

Veel verandert er niet, we hebben wel gevraagd om meer schrijfruimte te voorzien en de link tussen de cursus en de stage duidelijker te krijgen. 

Cursisten die voor 1 november 2020 een cursus volgden hebben nog een oud trajectboekje en mogen dat verder gebruiken om hun traject te beëindigen. Zij hebben de nieuwe competenties nog niet gezien. Je mag als stageplaats ervoor kiezen om verder te gaan in het nieuwe trajectboekje.

Alle veranderingen aan de competenties op een rijtje

Alle aanpassingen aan de competenties en de redenering erachter kan je nalezen in dit document.

Het gaat over:

  1. Een nieuwe formulering van de competenties
  2. Deelcompetentie rond diversiteit werd toegevoegd
  3. Integriteit in de kijker
  4. Samenvoegen van  competenties

Er verandert nog wat aan de regelgeving kadervorming

Naast de aanpassingen aan de competenties zijn er nog enkele verbeteringen doorgevoerd:

  • Cursussen kunnen nu tussen de 50u en 55u duren. Minstens vijftig uur wordt daarbij besteed aan de verwerving van de competenties. Elke organisatie kiest zelf hoe lang een cursus duurt. Dit zorgt ervoor dat we wat meer flexibiliteit hebben om ook inhoud mee te geven die niet over de competenties gaat of om dieper in te gaan op sommige competenties.
  • Om ervoor te zorgen dat we steeds voldoende begeleiders vinden voor onze geattesteerde kadervormingscursussen, werden de begeleiderseisen aangepast. Dat doet niets af aan de kwaliteit van onze begeleiders
  • Het evaluatiemoment werd al vervroegd afgeschaft omwille van corona. Dat kon je in april al lezen . 

Regelgeving kadervorming

Je kan alles rechtstreeks nalezen op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Zij zijn verantwoordelijk voor de regelgeving kadervorming. 


De VDS was erbij!

Tijdens de evaluatie van de regelgeving hebben we steeds mee rond tafel gezeten om de mening van het speelpleinwerk te verkondigen. Zo hebben we mee onze schouders gezet onder het afschaffen van de evaluatiemomenten, het vereenvoudigen van de formulering van de competenties en de verbetering van het trajectboekje. Bedankt voor jullie input!


Vragen of info?

Marjan Beullens
Expert Vorming en Producten
marjan@speelplein.net
T 015 28 73 90