Evaluatiemomenten

De laatste stap

 

Na je stage sluit je aan op een evaluatiemoment naar keuze, de laatste stap richting een erkend attest. Een evaluatiemoment is verplicht om je attest animator, hoofdanimator en instructeur te behalen. Gedurende 4 uur blikken we, samen met andere cursisten, terug op je stage. 

Extra info:

  • Het evaluatiemoment op 12 oktober in Antwerpen vindt plaats in het Scoutshuis.
  • Op 2 november is er een evaluatiemoment voor instructeurs in Gent van 14u tot 18u.
  • Op woensdag 13 november wordt er door onze regio West-Vlaanderen een extra evaluatiemoment georganiseerd in Gent (VDS-bureau) van 14u tot 18u (voor zowel animatoren als hoofdanimatoren).
 

Belangrijk!

De Vlaamse Overheid verplicht cursisten om het evaluatiemoment te volgen bij de organisatie waarbij je ook je cursus volgde. Ben je bij de VDS op cursus geweest, dan schrijf je je ook in voor een evaluatiemoment van de VDS. Ook al liep je misschien geen stage op het speelplein. Je zal hier automatisch van op de hoogte worden gebracht van zodra je je stage hebt afgerond en dit geregistreerd is op www.mijnkadervorming.be.

De VDS geeft op www.mijnkadervorming.be na het evaluatiemoment in wie aanwezig was en geslaagd is voor het hele traject. Daarna wordt het attest aangemaakt dat je via je persoonlijk profiel op www.mijnkadervorming.be kan afprinten. De VDS vindt het geweldig dat jongeren zich engageren in hun vrije tijd om erkende vorming te volgen! Als blijk van appreciatie en om waarde te hechten aan het attest, zal de VDS elk attest zelf afdrukken en samen met een plezant kaartje persoonlijk in ieders brievenbus droppen!


Waarom is dit moment nuttig?

  • Tijdens een evaluatiemoment heb je als cursist een eerste speelpleinervaring achter de kiezen. Daardoor kan je over een aantal thema’s meepraten. De opgedane ervaringen in combinatie met een stevige reflectie maken dat je tijdens je volgende speelpleinweken veel steviger in je schoenen staat.
  • Verliep de stage niet zo vlot, dan is een evaluatiemoment je neutrale uitlaatklep. Zo’n objectief moment brengt je vaak tot andere inzichten.
  • Een evaluatiemoment creëert tijd om stil te staan bij je stage. Vaak heeft een speelplein niet de tijd om met iedere cursist grondig stil te staan bij het afgelegde proces.


een traject is afgebakend in de tijd

Je traject start zodra je op cursus vertrekt. Daarna moet je binnen de 3 jaar deelnemen aan een evaluatiemoment en slagen voor je stage. Eens ingeschreven heb je een profiel waarmee je kan inloggen op www.mijnkadervorming.be en de voortgang van je traject kunt bekijken en beheren.


Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een evaluatiemoment?

De kostprijs van het evaluatiemoment zit altijd mee verrekend in de prijs van de cursus. Als je op cursus bent geweest, heb je dus al betaald voor je evaluatiemoment, ongeacht waar of wanneer je dit volgt.

Wat als ik vroeger door moet op een evaluatiemoment?

Dit kan helaas niet. De Vlaamse Overheid legt ons regels op die de VDS moet volgen om uiteindelijk een erkend attest te kunnen afleveren. Het nieuwe traject bestaat uit cursus, stage én evaluatiemoment. Het evaluatiemoment moét minstens 4 uur duren en ook 4 uur bijgewoond worden door de deelnemers. De VDS kan hier helaas geen uitzonderingen op maken omdat onze organisatie de spelregels van de Vlaamse Overheid niet zou respecteren en eventueel zelf in de problemen komt. De VDS engageert zich frequent en verspreid over Vlaanderen evaluatiemomenten te organiseren, zodat het voor iedereen mogelijk moet zijn een evanulatiemoment van 4 uur te volgen.

Wat als ik op geen enkel evaluatiemoment aanwezig kan zijn?

De VDS organiseert op jaarbasis minstens 16 evaluatiemomenten verspreid doorheen het jaar. Je hebt ook 3 jaar de tijd om deel te nemen aan een evaluatiemoment en te slagen voor je stage. Het is dus onmogelijk dat geen van voorgestelde momenten zou passen.

Ik ben niet geslaagd voor mijn stage, moet ik dan naar een evaluatiemoment komen?

Neen, het evaluatiemoment is de laatste stap van het traject animator, hoofdanimator of instructeur. Je kan pas naar het evaluatiemoment komen als je de vorige stap (de stage) met succes hebt afgerond.

Ga ik samen met de mensen van mijn cursus naar het evaluatiemoment?

Dat hoeft niet. Je mag volledig zelf plannen wanneer je naar het evaluatiemoment komt. Wij bieden gedurende heel het jaar en over heel Vlaanderen & Brussel verschillende evaluatiemomenten aan. Het is natuurlijk wel plezant om de mensen met wie je cursus volgde nog eens terug te zien. Je kan gerust met hen afspreken om in te schrijven voor hetzelfde evaluatiemoment.

Cursusdocumenten: Praktische brief

Binnenkort naar een evaluatiemoment en geen brief met praktische informatie ontvangen? 
Alle praktische brieven 
vind je bij cursusdocumenten.

Moet ik mijn stagebegeleider meenemen naar het evaluatiemoment?

Neen, je moet enkel jezelf :) en je ingevulde trajectboekje meebrengen.

Wanneer ben ik definitief ingeschreven?

Eens je ingeschreven bent, ontvang je een voorlopige bevestiging per e-mail. Aangezien het evaluatiemoment gratis is, mag je bij ontvangst van de voorlopige bevestiging er vanuit gaan dat je inschrijving in orde is. Ten laatste vijf dagen voor het evaluatiemoment ontvang je de definitieve bevestiging en praktische brief. Tot dan heeft VDS nog de mogelijkheid om het evaluatiemoment te annuleren.

Nog vragen?

Schrijf je in

De VDS biedt verschillende evaluatiemomenten doorheen het jaar verspreid in Vlaanderen en Brussel.


Hoera! Jouw erkend attest

Een vraag over onze erkende attesten of je attest verloren? Evelyn Rochtus
Stafmedewerker onthaal en administratie 
">
T 015 28 73 90