Verzekering en aansprakelijkheid

Een ongelukje is snel gebeurd. Haal dan je EHBO-koffer en verzekeringspapieren maar boven. 


Wat houdt het in?

Aansprakelijkheid

 • Is een term uit het burgerlijk- en strafrecht. Als persoon of als organisatie kan je aansprakelijk gesteld worden als je bepaalde fouten maakt.
 • Jij en je speelplein dienen te handelen als "goede huisvader". Met andere woorden: doen wat elk normaal persoon zou doen. Doe je dit niet, pleeg je bedrog, opzettelijke of herhaaldelijke fouten dan kan je aansprakelijk gesteld worden.
 • Mijn speelplein is een feitelijke vereniging en aansprakelijk gesteld: men kan aan je persoonlijke en aan de speelpleincenten. (lees hier meer)
 • Mijn speelplein is een vzw en aansprakelijk gesteld: men kan alleen aan de centen van het speelplein tenzij je bedrog, opzettelijke of herhaaldelijke fouten pleegt, dan kan men ook aan persoonlijke centen. 

Verzekering

 • Neemt de aansprakelijkheid van jou of jouw speelplein niet weg!
 • Indien jouw polis de schade dekt, zal die tussen komen om kosten te vergoeden.
 • Verzekeringen worden vaak eerst aangesproken om kosten te vergoeden vooraleer men aan persoonlijke of speelpleincenten zal komen. Maar de verzekeraar kan in sommige gevallen zijn kosten doorrekenen aan jou of jouw speelplein.

Welke verzekeringen zijn verplicht?

Deze verzekering is verplicht:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid voor vrijwilligers. Deze verzekering dekt de "gewone" fouten van vrijwilligers.

Deze verzekeringen zijn ten zeerste aan te raden:

 • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid  en ongevallenverzekering voor kinderen.
 • Invaliditeit en overlijden van je kinderen en animatoren.
 • Brandverzekering voor je materiaal. 
 • Brandverzekering voor je eigen speelpleingebouw (gaat je speelplein door in een school of gebouw van een andere organisatie dan hebben zij normaal gezien een verzekering maar vraag er zeker eens naar)
 • Rechtsbijstand: dekt een deel van de kosten als je een advocaat nodig hebt.

Deze verzekering kan je afsluiten:

 • Een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders. Indien bestuurders aansprakelijk gesteld worden, zal deze verzekering dan eerst vergoedingen uitkeren maar het neemt de aansprakelijkheid van de bestuurders niet weg.

Gratis verzekeringen en groepsaankopen

De Vlaamse overheid biedt een gratis verzekering aan voor "100 mandagen". Ideaal voor sporadische activiteiten zoals een speelpleinfuif of kindernamiddag. Lees hier hoe je deze verzekering kan aanvragen.

Via Scwitch en IC kunnen we goedkopere verzekeringen aanbieden aan particuliere speelpleinen voor hun dagdagelijkse werking. Het gaat om rechtsbijstand en de burgerlijke aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering van kinderen en vrijwilligers. Lees hier meer info. Interesse? Laat het ons weten.

Vraag je je af of je teveel of te weinig betaalt voor je verzekeringen, spreek jouw lokale ondersteuner gerust aan.


Kijk jaarlijks je verzekering na. Wie weet kan je ergens anders meer waar krijgen voor je geld!

FAQ

Een voorbeeld van aansprakelijkheid en verzekering

Een animator geeft een kind een duw en breekt een been.

Wie zal betalen?

1. De animator doet dit per ongeluk

In eerste instantie zal de verzekering van het speelplein tussenkomen indien:

 • het speelplein een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten.
 • de situatie gedekt is in de verzekeringspolis.
 • voor het bedrag dat het speelplein verzekerd is. 

Indien er geen verzekering is of de kosten voor het kind nog niet allemaal vergoed zijn, kan men de kosten doorrekenen aan:

 • Speelplein is een feitelijke vereniging: het speelplein, de animator en ook alle andere animatoren en verantwoordelijken.
 • Speelplein is een vzw: het speelplein.

2. De animator doet dit opzettelijk of herhaaldelijk

De verzekering komt niet tussen:

 • Speelplein is een feitelijke vereniging: het speelplein, de animator en ook alle andere animatoren en verantwoordelijken.
 • Speelplein is een vzw: de animator en het speelplein (dat kan terugvorderen van de animator).

De verzekering komt toch tussen maar kan de kosten terugvorderen van:

 • Speelplein is een feitelijke vereniging: het speelplein, de animator en ook alle andere animatoren en verantwoordelijken.
 • Speelplein is een vzw: de animator en het speelplein (dat kan terugvorderen van de animator).

3. De animator is minderjarig

De ouders van de animator kunnen ook aansprakelijkheid gesteld worden.

Voorbeelden van speelplein als "goede huisvader"
 • Regels en afspraken op het speelplein.
 • Terreinafbakening.
 • Afspraken bij uitstappen.
 • “voldoende” animatoren.
 • Ervaren animatoren geven activiteiten samen met nieuwe animatoren.
 • ’s avonds controleren of de constructie in het bouwdorp veilig is.
 • Brandoefeningen.
 • Risico-analyse bij “gevaarlijkere” activiteiten.
 • Jaarlijkse controle van speeltoestellen.
 • Gevaarlijke producten (zoals bv white-spirit) op plaatsen bewaren waar geen kinderen komen.
 • Een zak gips niet in de zelfde kast bewaren als de zak bloem :)
Waar opletten bij het afsluiten van verzekeringen?
 • De franchise (=bedrag waarvoor de verzekering niet tussenkomt, vaak is de eerste 200 euro niet gedekt door de verzekering)
 • Of een kapotte bril (van een kind of animator) ook onder de ongevallenverzekering valt.
 • Het aantal kinderen en animatoren waarvoor je je verzekert. Zijn er structureel meer of minder kinderen/animatoren, laat je polis dan aanpassen.
 • Het maximumbedrag waarvoor je je verzekert.
 • De periode waarvoor je je verzekert: tijdens de werking of een heel jaar door.
 • Zijn vrijwilligers gedekt indien ze van en naar het speelplein rijden (met fiets of auto).
Wat met activiteiten tijdens het jaar?

Kijk in je polis of je verzekerd bent voor activiteiten die gebeuren buiten de periode van de speelpleinwerking.

Indien je tijdens het jaar ook activiteiten organiseert, kan het goed zijn om daar een (extra) verzekering voor af sluiten. We raden hier aan om de risico's in te schatten.

Best wel te verzekeren: speelpleinfuif, op weekend gaan met de animatoren, een openspeelpleindag voor kinderen en ouders...

Vrijblijvend te verzekeren: vergaderingen met animatoren (werkgroepen, raad van bestuur, stuurgroep...)

Wat is het verschil tussen burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid?

Bij burgerlijke aansprakelijkheid is er sprake van

 • schade
 • een fout
 • een oorzakelijk verband tussen de schade en de fout

Er wordt onderscheid gemaakt tussen buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid.

Bij strafrechtelijke aansprakelijkheid overtreedt je de wet. Zelfs als er geen schade is, kan je aansprakelijk gesteld worden.

 

Zijn wij als lid van de VDS automatisch verzekerd?

Neen. De VDS is geen organisator van speelpleinen maar ondersteunt ze. We bieden speelpleinen de mogelijkheid aan om via de groepsaankoop van Scwitch/IC een voordeliger tarief te krijgen.