Cursus stimuleren

Heel wat werkingen ondervinden dat het een uitdaging is om jongeren een cursus (hoofd)animator te laten volgen. Waarom is dat een uitdaging? Hoe kunnen we drempels wegnemen? En wat met het verplichten van jongeren om op cursus te gaan?


Speelpleinwerk is jeugdwerk. En jeugdwerk is het versterken van jongeren. Vorming is daar een groot onderdeel van.

Waarom het vaak een uitdaging is

Voor je allerhande gekke acties gaat bedenken om animatoren te stimuleren moet je eerst te weten komen waarom ze nog geen cursus volgden. We spreken van ‘drempels’ om niet deel te nemen aan een animatorcursus.

Misschien hebben ze er niet meteen het geld voor, is de cursus voor hen te moeilijk bereikbaar, komen de periodes niet goed uit, is er sprake van koudwatervrees, kennen ze nog niemand die ook op cursus gaan, haken ze af op inschrijfprocedures, is hun beeld van een cursus niet correct, zijn de inschrijvingen te snel volzet, …  

 

Lokaal bestuur

Ook als lokaal bestuur kan je op heel wat manieren het behalen van attesten in het jeugdwerk in je gemeente stimuleren. Zo werken we samen aan kwalitatief jeugdwerk. Hoe je dat kan doen, lees het hier
Drempels wegnemen

Kort door de bocht genomen kan je acties die je doet onderverdelen in twee categorieën: Dingen die je doet voor iedereen en individuele acties.

De redenen om niet deel te nemen verschillen van animator tot animator. Eén aanpak voor iedereen zal dus niet voor iedereen helpen. Daarom moet je naast de ‘gewone’ dingen die je doet ook geval per geval proberen achterhalen wat de reden is dat een animator niet op de cursus geraakt. Kijk dan of je daar als speelplein een antwoord op kan vinden.

Wees je er van bewust dat animatoren die om een of andere reden niet op een cursus geraken doorgaans niet aan je deur gaan komen kloppen voor hulp. Een vertrouwensband opbouwen en proactief tewerk gaan zijn de sleutelwoorden. 


Concrete ideeën om drempels weg te nemen met je speelplein

Goesting verhogen
 • Toon wat er gebeurt op een cursus met foto's en filmpjes. Ook het cursusschema kan inhoudelijk goesting aanwakkeren 
 • Laat de animatoren die al eens cursus volgden aan het woord
 • Nodig de VDS uit om de cursus en de inhoud te komen voorstellen (als gratis advies ter plaatse) 
 • Beloon animatoren die cursus volgden met een incentive zoals een hogere onkostenvergoeding voor vrijwilligers, een nieuwe speelpleintrui, een hogere graad van verantwoordelijkheid, iets lekkers, schouderklopjes, een gepersonaliseerde drinkbus, ... 
 • Maak het voor de andere animatoren duidelijk wie al een cursus volgde en wie niet (zonder de kloof te groot te maken) 
 • Zorg voor een momentum door allemaal samen in te schrijven op een animatoravond 
 • Organiseer een afstudeerfeestje voor iedereen die zijn attest haalde
De informatieve drempel verlagen

Voorzie voor de animatoren extra uitleg over mogelijke plaatsen om cursus te volgen

 • Vraag bij je lidmaatschap extra flyers aan, verdeel ze bij infomomenten, leg ze in het zicht in het animatorenlokaal, geef ze met een persoonlijke boodschap af aan een jongere, ... 
 • Toon aan wat voor hén persoonlijk de voordelen zijn van een cursus en attest
 • Geef ze een woordje uitleg over het traject van inschrijving tot attest
 • Waarschuw de animatoren dat ze op tijd moeten inschrijven
 • Help animatoren met de registratie bij https://kavo.vlaanderen.be/ en de effectieve inschrijfprocedure 
De financiële drempel verlagen
 • Zorg dat jongeren (en hun ouders) goed geïnformeerd zijn over waar ze terugbetaling kunnen aanvragen.
 • Zorg dat de terugbetaling zo vlot mogelijk gebeurt
 • Dek de kosten die niet terugbetaald worden door de gemeente
 • Voorzie in een mogelijkheid om met het speelplein de deelnameprijs voor te schieten
De praktische drempel verlagen
 • Breng de animatoren naar de cursus met een busje of spreek op het speelplein af om van daaruit te vertrekken
 • Volg de animatoren proactief op: Heb je alles dat nodig is om deel te nemen?
 • Laat de animatoren verkleedkleren lenen van het speelplein
 • Organiseer een cursus ter plaatse.
De sociale drempel verlagen
 • Zorg dat animatoren samen inschrijven en naar de cursus gaan
 • Boek regelmatig vormingen ter plaatse, zo kunnen ze zich al wat een beeld vormen van de inhoud, de leuke methodieken en kennen ze de VDS en de instructoren al een beetje
 • Stel de animatoren gerust: er zullen veel deelnemers zijn die niemand kennen


VDS draagt zijn steentje bij!

Sinds 2015 hebben we een eigen solidariteitsfonds waarmee jongeren aan verminderd tarief kunnen deelnemen aan een cursus of verdiepingsweekend. We staan open voor betalen in schijven en derdebetalersysteem en informeren via de webpagina van de cursussen, via dit kaartje én verschillende mails de deelnemers over terug- betalingsmogelijkheden. Maar we zetten ook in op bewustwording bij mutualiteiten en lokale besturen. 

Onze cursussen zijn niet alleen sterk én leuk, we zorgen er ook voor dat je op onze site en sociale media heel wat info, foto's én filmpjes vindt van hoe het er aan toegaat. We zetten sterk in op sfeer en creativiteit, maar hebben ook oog voor laagdrempeligheid. 

 

 

Ons kleine grote Drempelboek bundelt inzichten over drempels voor anderstalige nieuwkomers bij het traject animator. Het biedt zo ook inspiratie voor de drempels van elke jongere. Je kan het boekje hier doornemen.


Helpt het om jongeren verplicht op cursus te sturen?

Waarom wel?

 • Zo weet je dat iedereen basisvorming gekregen heeft (voor ze op de werking terecht komen)
 • Het is eerlijk als iedereen vorming gaat volgen 
 • Het is goed voor de algemene kwaliteit van de werking
 • Een cursusvolgen is een investering in tijd én centen van de jongere, het toont dat animatoren gemotiveerd zijn als ze ingaan op deze verwachting

Waarom niet?

 • Een cursus volgen is geen garantie dat een animator ook goed is
 • Oudere jongeren voelen zich niet meer goed op een cursus waar vooral 1-jaringen aan deelnemen
 • We zouden de animatoren die echt niet op een cursus geraken uitsluiten
 • Het wordt moeilijker om animator te worden
 • Er zijn ook animatoren die goed zijn zonder ooit een cursus gevolgd te hebben

De mening van de VDS

Het is niet voor iedereen even makkelijk om cursus te volgen. Vasthouden aan die regel maakt dat een aantal jongeren uitgesloten zullen worden zonder ooit op het speelplein geraakt te zijn.

Probeer eerder te stimuleren dan te verplichten. Animatoren die uit eigen beweging naar een cursus komen zullen er meer van opsteken dan jongeren die er enkel naartoe gaan om op het speelplein te kunnen staan. Zin krijgen om zich blijvend te vormen is een competentie die later ook van pas zal komen. Je weet het misschien niet, maar door goesting te geven biedt je de jongeren kansen aan voor de rest van zijn leven!

Als je dan toch moet verplichten laat je best eerst de kans aan jongeren om al eens te komen proeven van het speelplein. Zo kunnen ze voor zichzelf uitmaken of animator zijn iets voor hen is. Je kan hen dan ook ondersteuning bieden in het deelnemen aan de cursus.