10 okt 2023

Werk maken van integriteit

Jezelf uitdagen en de grenzen van je comfortzone verleggen is eigen aan speelplein- en ander vakantiewerk. Het is waarschijnlijk zelfs hetgene jeugdwerk zo bijzonder maakt voor velen. Wat uiteraard geen plek heeft binnen het jeugwerk, is grensoverschrijdend gedrag. 

Dergelijk gedrag is van alle tijden, maar gelukkig is er steeds meer omkadering die lokale jeugdwerkers ondersteunt om hier mee om te gaan. Want wat doe je nu precies als jouw grenzen of die van een ander op je werking overschreden worden? 


Gratis beleidstrajecten en vormingen

Dankzij de steun van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid biedt Pimento gratis vorming of beleidsondersteuning over integriteit aan jeugdwerkorganisaties en lokale jeugddiensten/lokaal bestuur jeugd. Kies je vorming of beleidstraject integriteit en grensoverschrijdend gedrag (pesten, agressie, seksuele grenzen). Dit aanbod is geldig vanaf 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2024, zolang de voorraad strekt.

De vormingen kunnen gaan over integriteit, pesten, sexting, sexueel grensoverschrijdend gedrag en weerbaar op het web. Daarnaast is het ook mogelijk om een begeleidingstraject aan te vragen om een volledig integriteitsbeleid uit te werken op maat van jouw organisatie. Hoe zorg je voor een veilige omgeving? Hoe reageer je op grensoverschijdend gedrag? Allemaal vragen die je samen met Pimento leert beantwoorden


Werk maken van een sterk integriteitsbeleid hoeft niet veel werk te zijn

Het integriteitsbeleid van de VDS

In 2015 stelden we ons eerste integriteitsplan al op, maar sinds 2022 hebben we ook een heus integriteitsbeleid. We stelden al snel vast dat het plan zelf, maar ook de aanloop naar de opmaak ervan, medewerkers taal gaf om met elkaar in gesprek te gaan, waarden en normen af te toetsen, grenzen aan te geven en ondersteuning te bieden waar nodig.

Nieuwe inzichten en verdere evolutie in de maatschappijvisie rond het thema, meer meldingen rond grensoverschrijdend gedrag vanuit de lokale werkingen, maar ook in de eigen organisatie zorgden ervoor dat we in 2022 de stap maakte naar een volledig uitgewerkt en breed gedragen integriteitsbeleid. We stellen het graag ter beschikking als inspiratiebron voor lokale werkingen als eventuele kapstok.

Herwerkte versie december 2022


Nood aan een babbel?

Yana en Simon zijn binnen de VDS een Aanspreekpersoon Integriteit (API). Wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en (seksuele) integriteit binnen de VDS of het speelpleinwerk kan rechtstreeks bij hen terecht. Zij luisteren naar jouw vraag of verhaal en verwijzen door wanneer nodig of verlenen advies bij de mogelijke vervolgstappen. Je kan hen bereiken via yana@speelplein.net en simon@speelplein.net.

Gezien de VDS veel belang hecht aan lokaal werken, is de vertrouwensband tussen de speelpleinen en onze lokale speelpleinondersteuners vaak veel groter. Het is dan ook logisch dat zij in de praktijk het eerste aanspreekpunt zullen zijn en in samenspraak met Yana en Simon het nodige doen om verder te helpen. 

Wat crisiscommunicatie betreft kan je ons elke vakantie bereiken op het noodnummer > www.speelplein.net/noodnummer 


Yana Weets

Medewerker Externe Toegankelijkheid  
Aanspreekpunt Integriteit
yana@speelplein.net


Simon Knaeps

Speelpleinondersteuner Antwerpen
Aanspreekpunt integriteit
simon@speelplein.net