02 sep 2019

Een nieuw decreet

De Vlaamse Regering werkte sinds 2015 aan een decreet 'houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten'. De grote krachtlijnen uit het decreet zijn:

  • De regie wordt verlegd van het Vlaamse niveau naar het lokaal bestuur. 
  • De afstemming met buitenschoolse activiteiten wordt vorm gegeven in een lokaal samenwerkingsverband.
  • Een kwaliteitslabel voor organisatoren van kleuteropvang die daarvoor kiezen
  • De zelfontplooiing en het speelplezier van het kind centraal.
  • Het decreet treedt in werking op 1 januari 2021. Er komen nog uitvoeringsbesluiten, een inspiratiekader ifv kwaliteit en er zijn overgangsmaatregelen.

De VDS en Bataljong maken deel uit van de Klankbordgroep van de VVSG om er de belangen van het (spelende) kind en speelpleinwerk te verdedigen.

Het decreet is goedgekeurd. Hier kan u de tekst vinden.


studiedag 13/02/2020

De VDS en Bataljong zetten samen een studiedag op. We bekijken samen de rol van de jeugdambtenaar en onderzoeken kansen voor jeugd, jeugddienst en speelpleinwerk.

In de namiddag hebben we keuzesessies voorzien.

Wanneer: donderdag 13/02/2020.

Waar: VDS, Lange Ridderstraat 22, Mechelen.

Programma:

9u30-12u30: vorming nieuw decreet kinderopvang. 

12u30: lunch

13u30-16u: Keuze uit 

  • Vorming loose parts play
  • Input voor beleidsnota VDS 2022-2025
  • Intervisie jeugdconsulenten.

 

Prijs en inschrijven

Niet-leden

Lid van de VDS

€85

€68

Prijs per themadag, inclusief broodjeslunch, drankjes en versnaperingen

Let op!

Werk je met een bestelbon? 
Bezorg ons de bon een dag voor de vorming via vdsinfo@speelplein.net of Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen.

Betalingsverzoek ontvangen na inschrijving? 

- Wens je een factuur? Betaal de inschrijvingsbijdrage (nog) niet. Na afronding van de vormingen krijg je automatisch een factuur opgestuurd. 

- Ben je lid? De korting voor leden wordt automatisch toegepast vanaf 2019.


Vragen of info?

Wim Van Leeuwen
Coördinator inhoudelijk beleid
wim@speelplein.net
T 015 28 73 90 Meer weten?

Meer weten over speelpleinwerk en kinderopvang? Bekijk onze infofiche of lees er hier alles over.