VDS mee in de jury

Onze lokaal ondersteuners schuiven met regelmaat aan bij selectie- en sollicitiatiegesprekken voor de aanwerving van (hoofd)animatoren, nieuwe speepleinverantwoordelijken en kersverse medewerker. We kunnen je helpen bij het opmaken en verbeteren van examenvragen en zijn je gast tijdens een mondeling examen. We nemen ook deel aan vakjury's voor de beoordeling van projectvoorstellen.

Als expert in het organiseren van een speelaanbod in vakantietijd, stellen we gepaste vragen die inspelen op actuele thema's en aansluiten bij wat een vakantiewerking vandaag nodig heeft.


WAT KOST DAT?

Onze offerte is op maat en gebaseerd op 2 zaken:

  • De duur van de opdracht (= aantal werkuren x uurprijs)
    Uren van de opdracht ter plaatse + uren van de voorbereidings- en verwerkingstijd maal een vaste uurprijs. De verplaatsingstijd wordt niet mee verrekend. We kunnen u een offerte als inschatting bezorgen, maar u betaalt ENKEL de uiteindelijk gepresteerde uren.    

    Bijkomend op de eindfactuur: Bovenop de vaste uurprijs komt er een vervoerskost aan het maximaal wettelijk toegelaten tarief per kilometer doorgerekend met een maximumbedrag van €75 per opdracht. 

  • Het profiel van de aanvrager (= eventueel korting)
    Leden van de VDS genieten van een ledenkorting. We maken ook een onderscheid tussen particuliere en gemeentelijke organisatoren. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vindt het belangrijk dat ook particuliere organisatoren kunnen deelnemen aan het aanbod en houdt hun bijdrage bewust lager.


De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk ontvangt jaarlijks subsidies vanwege de Vlaamse Overheid om lokale speelpleinwerkingen ondersteunen. Hierdoor kunnen we onze kwalitatieve procesbegeleidingen 30% goedkoper aanbieden. Het is een bewuste keuze om de prijs laag te houden zodat begeleiding voor elke werking toegankelijk blijft! 

 

Niet-leden

Leden van de VDS


Particuliere speelpleinwerking zonder betaalde beroepskracht of minder dan 1 VTE in totaal in dienst. 

€50/u

€40/u


Gemeentelijke speelpleinwerking met 1 of meer VTE in totaal in dienst voor de speelpleinwerking.

€90/u

€70/u


Je bent organisator van een vakantiewerking die geen speelpleinwerking is 
(meer lezen). 

 

€100/u

€80/u


Je bent geen speelplein- of vakantiewerking

€120/u

/

 

Voorbeeld: 
U vraagt iemand van ons in de jury voor opmaken en verbeteren van de examens. Daaraan gaat een gesprek met alle juryleden aan vooraf. Tot slot schuiven wij ook mee aan tafel tijdens het gesprek met de kandidaten.
We maken een inschatting van het aantal uren voor de offerte: 1u afstemmen met juryleden, 3u voor het opmaken en verbeteren van de examens en 4u ter plaatse voor gespreken. Voor een organisator van een gemeentelijke speelpleinwerking, lid van de VDS, komt dat neer op 8u x €70 = €560 + vervoerskost.

Uiteindelijk blijkt dat er minder kandidaten zich aanmeldde: dat het verbeteren van de examens vlotter verliep dan gepland en minder kandidaten op gesprek kwamen. Er werden slechts 6u gepresteerd. U betaalt slechts 6u x €70 = €420 + vervoerskost.

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is vrijgesteld van BTW. Er wordt dus geen BTW aangerekend.


Niet zeker of je lid bent? Of je wil lid worden van onze organisatie? Klik hier.  


Vragen of info?

 
Je 
lokale speelplein-ondersteuner helpt je graag verder!

Geen speelpleinwerking, maar wel een vakantiewerking? Collega Wauter beantwoordt al je vragen.


Selectie en sollicitatie

Op onze 'beter spelen'-pagina's bundelen we alle info per thema. Zo hebben we ook een pagina over selecteren en solliciteren: de zoektocht naar de ideale (hoofd)animator of verantwoordelijke voor je werking. Info, tips en tricks...