15 mrt 2022
Belangenbehartiging van het speelpleinwerk

Bedrijfsvoorheffing 'monitorenstatuut' zorgt voor ernstige problemen


De afgelopen weken kregen we van verschillende speelpleinwerkingen het bericht dat op het loon van animatoren die aan de slag gingen binnen het hervormde monitorenstatuutbedrijfsvoorheffing werd ingehouden.

Tot 2021 was dit niet het geval: Animatoren moesten geen bedrijfsvoorheffing betalen op bedragen die ze verdienden binnen artikel 17.

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zocht én vond antwoorden. De FOD Financiën bevestigde dat bedrijfsvoorheffing in 2022 inderdaad moet worden ingehouden.


Hoe zit de vork nu ook al weer aan de steel?

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de personenbelasting. Elke keer je een loon ontvangt wordt daarvan een stukje doorgestort naar de staatskas: De bedrijfsvoorheffing.

Als dan de overheid jouw belastingen berekent wordt de bedrijfsvoorheffing afgetrokken van de belasting die berekend wordt op basis van jouw inkomen. Je krijgt dan een bedrag terug, of moet nog bijbetalen.

Tot 2021 werd op lonen binnen artikel 17 geen bedrijfsvoorheffing ingehouden voor jonge animatoren: We weten immers dat ze in regel niet voldoende verdienen om effectief inkomstenbelasting te betalen.


Animatoren die bedrijfsvoorheffing betaald hebben zijn dat nooit kwijt: Alles wordt tot op de laatste cent berekend en teruggestort als ze teveel betaalden

Brief aan de betrokken ministers

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is van mening dat het inhouden van bedrijfsvoorheffing voor jongeren absoluut overbodig is. We weten dat jonge animatoren meestal helemaal geen personenbelasting zullen betalen. De termijn waarop jonge animatoren die bedrijfsvoorheffing terugbetaald krijgen is te lang: Dat kan oplopen, in de slechtste gevallen, tot bijna 30 maanden.

We bereidden dan ook communicatie voor richting de bevoegde kabinetten om de situatie aan te kaarten en om oplossingen te vragen. Lees de brief hier.


Antwoord van Kabinet Vincent VANPETEGHEM, minister van Financiën

Op 12 april 2022 ontvingen we een wederkerende brief vanwege het kabinet waarin we konden lezen dat 'het fiscale luik' die week op de agenda in de Kamer geagendeerd stond. De uitkomst is ondertussen duidelijk;

De werknemer die volgens artikel 17 tewerkgesteld wordt, moet een inkomstenbelasting van 10% op divers inkomen betalen op het moment van de fiscale afrekening (personenbelasting). Alle vergoedingen en kostenvergoedingen worden aan dit tarief belast tot een plafond van 6.390 euro per jaar (2022).

10% belasting op divers inkomen: t
echnisch gezien gaat het om een belastingtarief van 20% op alle diverse inkomsten uit artikel 17, dus alle vergoedingen en kostenvergoedingen in het kader van uitvoering contract artikel 17. Van dat brutobedrag wordt de helft afgehouden om het belastbare bedrag te kennen, wat resulteert in een effectief belastingtarief van 10%: Belasting van 20% ( bruto – 50% van totale bedrag) = 10%.

Die hards kunnen de hele discussie nalezen in het integraal verslag van de plenaire vergadering (pdf, vanaf p.7).Gisteren volgde dan de stemming. Het wetsontwerp werd goedgekeurd door de Kamer. Nu is het alleen nog wachten op de publicatie in het Staatsblad.


In een bijkomende mail aan ons adres volgde op 21 april vanuit het kabinet 

ook een antwoord op onze andere vragen: 

Worden jongeren die geen enkele andere tewerkstelling hebben dan studentenarbeid en het monitorenstatuut vrijgesteld van het betalen van bedrijfsvoorheffing?

  • "Deze personen betalen géén bedrijfsvoorheffing. De regels zijn op dat vlak niet veranderd."

Is de belastingvrije som nog steeds van toepassing op de 10% inkomstenbelasting bij het apart belasten van de inkomsten uit de tijdelijke tewerkstelling socio-culturele sector?

  • "De belastingvrije som zal van toepassing zijn in de mate dat de globalisatie van de inkomsten voordeliger is dan de afzonderlijke taxatie van de inkomsten uit verenigingsactiviteiten."

Niet mee?

Werp dan zeker eens een blik op onze Beter Spelen-pagina rond het werken met werknemers op het speelplein.

Naar Beter Spelen!


Andere wettelijke kantjes

Wil je op de hoogte blijven alle wettelijke kantjes die van toepassing zijn op speelpleinwerk?
We bundelen deze op speelplein.net/wetgeving

Wegens succes hernemen we ook onze webinar rond 'wetgeving op het speelplein'. Deze gaat door op 22 en 24 maart. Meer info vind je hier