Info- en trefmomenten

De VDS organiseert het hele jaar door in elke provincie trefmomenten gericht op vorming, uitwisseling en ontmoeting voor (hoofd)animatoren, speelpleinverantwoordelijken en schepenen. Over de regio's heen plannen we daarnaast infomomenten rond actuele/relevante speelpleinthema's.
Enkel de info- en trefmomenten waarvoor je moet inschrijven, vind je onder komende trefdagen.


Komende trefmomenten