Word een expert in spelen!

Herbeleef je cursus animator en ga mee op PlayBack!

Krijg je maar niet genoeg van het animator zijn.
Heb je goesting om nog bakken bij te leren.
Dan is PLAYBACK iets voor jou!

Playback is een uitbreiding op de basiscursus animator.
Een must voor speelvogels!

Bouw verder aan je animatorskills. Gedurende 5 dagen, overnachting inbegrepen, leer je alles over animeren, speltechnieken, bouwen, de leefwereld van kinderen, knutselen, grimeren… 
Voor ieder wat wils!

Er is geen stage en geen attest aan deze cursus verbonden. Nooit nog fruitsatés als je ook barbietaart kan maken!

Chaima Nelan


Waar en wanneer gaat deze cursus door?

Playback gaat telkens door in de Herfstvakantie. 

In 2024 gaat Playback door van zondag 27/10/2024 t.e.m.  donderdag 31/10/2024.


Wat kost deze cursus?

€210, verblijf met overnachting, maaltijden, begeleiding, verzekering inbegrepen. 

Vormt het bedrag of de betaling een probleem, dan zoeken we samen naar een oplossing

Via een bewijs van deelname dat je ontvangt op cursus, betalen steden en gemeenten (een deel) van het inschrijvingsgeld terug. Ontdek via ons overzicht 'terugbetaling cursussen' welk bedrag jouw gemeente terugbetaalt.

Door betaling van het inschrijvingsgeld ga je akkoord met onze annulatie- & algemene voorwaarden.

Recht op verhoogde tegemoetkoming of leefloon?

Dan betaal je slechts de helft van de prijs. In plaats van €210 wordt dat dus €105.

Weet je niet of je hiervoor in aanmerking komt of heb je vragen? Stel ze via  of via 015/28 73 90.


Veelgestelde vragen

Hoe verloopt de begeleiding op PlayBack

De Playbackcursus is anders dan de animatorcursus die je al volgde:

 • er is op Playback geen co-animatortraject voorzien
 • er is minder ruimte voor individuele ondersteuning door de instructoren 
 • er wordt enige zelfstandigheid verwacht van de deelnemers

Twijfels of bezorgdheden? Contacteer Evelyn

Cursusdocumenten: Praktische brief, Trajectboekje, Bewijs van deelname

Binnenkort op cursus en geen brief met praktische informatie ontvangen? Net op cursus geweest en jouw bewijs van deelname of trajectboekje kwijt. Of ben je misschien op zoek naar de oude trajectboekjes van cursussen voor 1 oktober 2015?

Alle nodige informatie vind je onder onze cursusdocumenten

Zit ik in de groep met mijn vriend/vriendin?

Alle deelnemers ingeschreven voor dezelfde cursus vormen een groep. Afhankelijk van de activiteiten wordt deze opgesplitst in kleinere groepjes. Onze instructeurs stellen deze zo samen dat je met zoveel mogelijk verschillende mensen in contact komt. Daarnaast zijn er vrije momenten waarop je zelf kiest met wie je in een groep zit. Je bepaalt bij het begin van de cursus zelf met wie je op de kamer ligt.

Is de verblijfsaccommodatie voor elke cursus hetzelfde?

De VDS probeert haar cursuslocaties geografisch zoveel mogelijk te spreiden. Hierdoor vergroot de kans dat je in jouw buurt een VDS-cursus kan volgen. Dit basisprincipe staat steeds voorop bij het selecteren van cursuslocaties. Daardoor kan het comfort op onze verblijfslocaties verschillen: aantal douches, bedden of eigen veldbedjes... Indien dit voor jou belangrijk is en je zeker wil zijn van bepaalde zaken, mag je ons vooraf zeker contacteren. 

Slapen jongens en meisjes samen?

Op onze cursussen animator en verdere vorming slapen jongens en meisjes op aparte kamers. Het is ook niet toegestaan om doorheen de dag elkaars kamers te betreden. Het kan wel zo zijn dat de locatie niet voorzien is van kleine slaapkamers, maar beschikt over slaapzalen. Ook in deze gevallen trachten we jongens en meisjes van elkaar te scheiden.

Op onze cursussen hoofdanimator en instructeur verwachten wij een zekere verantwoordelijkheid en maturiteit van de deelnemers en bepalen zij zelf met wie ze op de kamer liggen. Mocht dit toch een probleem vormen, gelieve dit dan vooraf door te geven aan de cursusverantwoordelijke.

Hoe gaat de VDS om met alcohol op cursus?

De VDS heeft een alcoholbeleid met principes die voor onze volledige organisatie van kracht zijn: 

 • Het is verboden zelf alcohol mee te nemen op cursus. 
 • Voor cursisten jonger dan 16 geldt een algemeen verbod op alcohol.
 • Op sommige cursussen wordt er zelfs helemaal geen alcohol geschonken.

Waar dat wel het geval is krijgen jongeren ouder dan 16 krijgen de kans om binnen een goed gemonitorde omgeving een biertje te consumeren. Dit wordt bewaakt door het gebruik van polsbandjes en drankkaarten. Op geen enkel moment wordt er sterke drank aangeboden. Indien een jongere de grenzen overschrijdt zal hij/zij hierop, op de gepaste wijze, worden over aangesproken.

De VDS ziet het als haar taak om jongeren te beschermen en te sensibiliseren rond het gebruik van alcohol. Voor veel jongeren is op cursus gaan vaak een eerste vrijgeleide en daar moeten ze mee leren omgaan. Onze instructeurs waken er over dat jongeren hier op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Net zoals ze enkele weken/maanden later ook verantwoordelijkheid zullen opnemen op het speelplein naar de kinderen toe.

Publicatie en privacy van cursisten

De persoonlijke gegevens die je aan ons overmaakt bij inschrijving worden op onze beveiligde website permanent bewaard en worden enkel door VDS-medewerkers die deze gegevens nodig hebben verwerkt. Gegevens worden nooit aan derden overgemaakt tenzij dit noodzakelijk is en nooit meer dan nodig (bv. aan overheidsdiensten, externe begeleiders van vorming…).    

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw maakt foto’s en filmpjes van deelnemers. Het betreft meestal spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms worden er ook gericht foto’s genomen. Voor deze foto’s vragen we bij inschrijving of aanvang expliciete toestemming zoals de privacywet voorschrijft. Bij jongeren -16 jaar vragen we toestemming aan de ouders. Beeldmateriaal wordt teeds met respect gebruikt in onze nieuwsbrief, brochures, op promomateriaal, onze website en sociale media, alsook bewaard in functie van rapportering aan de overheid en andere organisaties die ons financieel steunen. 

Via  kan je op elk moment vragen om je keuze aan te passen en je persoonlijke gegeven opvragen, verbeteren of laten wissen.”

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Lees ons volledige privacybeleid.

Kan ik doorheen de cursus de locatie verlaten?

Neen. Al onze cursussen, met uitzondering van de cursus verdere vorming*, zijn erkend door de Vlaamse Overheid en strikt gereglementeerd qua inhoud, maar ook qua vormingsuren. (cfr. Criteria voor het toekennen attesten aan jeugdwerkers).

Wanneer je er voor kiest om de cursus vroegtijdig te verlaten heb je niet voldoende uren vorming om aan je stage te starten en het attest uiteindelijk te behalen. Hou hier rekening mee vooraleer je inschrijft. Zelfs bij het vroegtijdig verlaten van de cursus door ziekte of een overlijden in familie- of intieme kring zijn het aantal vormingsuren niet toereikend. In beide gevallen wordt in samenspraak met de VDS bekeken hoe je alsnog je stage kan starten.

* Dit is een uitbreiding op de basiscursus animator en wordt niet erkend. Hij leidt niet tot een attest. Er is geen stage of reflectiemoment aan deze cursus verbonden. Voor een cursus verdere vorming kan je dus in samenspraak de cursuslocatie verlaten. Hoe we dit financieel regelen? Zie veelgestelde vragen: 'Ik wil annuleren of moet door overmacht de cursus vroegtijdig verlaten.'

Ik wil annuleren of moet door overmacht de cursus vroegtijdig verlaten.

Elke annulering, om welke reden ook, dient steeds schriftelijk (per post of via e-mail) te gebeuren. De annuleringskost wordt bepaald op basis van de poststempel of verzenddatum van het e-mailbericht.

Lees meer over onze annuleringsvoorwaarden.

Wanneer ben ik definitief ingeschreven?

Eens ingeschreven (digitaal of telefonisch) ontvang je een bevestiging per e-mail. Daarin vind je een rekeningnummer om het inschrijvingsgeld te storten. Je inschrijving is pas definitief na betaling (maximum 10 dagen na inschrijving). Het voorleggen van een voorlopige bevestiging van inschrijving via e-mail is op geen enkele manier een geldig inschrijvingsbewijs.

Indien we de betaling niet tijdig ontvangen, word je inschrijving geschrapt. Je wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. 2 weken voor de start van de cursus ontvang je op hetzelfde e-mailadres de nodige praktische informatie over de cursus (juiste adres, wat je moet meebrengen...).

Wat als de cursus volzet is?

Wanneer een specifieke cursus volzet is, vermelden we dit duidelijk op onze website en starten we een wachtlijst waarvoor je je kan inschrijven. Van zodra een plekje vrijkomt, contacteren wij de eerste in rij op de wachtlijst. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van inschrijven. De wachtlijst biedt echter geen garantie dat je aan deze cursus ook effectief kan deelnemen. 

Wil je 100% zeker zijn van jouw plaats op een cursus van de VDS?
Schrijf dan in voor een andere cursus die nog niet volzet is.

Waarvoor ben ik verzekerd?

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

Ik wil een grote oplage cursusfolders bij bestellen, kan dat?

Wat elke speelpleinverantwoordelijke sowieso krijgt: 
We sturen sowieso naar elke werking een standaard pakket (bv. 20 folders animator) bij de start van elke zomervakantie. Als lid krijg jij de kans om het aantal cursusfolders dat we opsturen zelf te bepalen. Het aantal maakt niet uit en is inbegrepen in je lidmaatschap (bv. 500 folders animator omdat je elke 16-jarige in je gemeente een folder wil opsturen).  

In de loop van het jaar bij bestellen? 
Dat kan, zolang de voorraad strekt.

 • Niet-leden: 
  = 0,10/per folder + verzendingskost
 • VDS-leden:
  Bijstelling tot 250 folders = gratis, wel verzendingskost.
  Bijstelling + 250 folders = 0,10/per folder + verzendingskost
  (bv. 500 extra: eerste 250 gratis - 250 andere x €0,10 + verzending) 

Schrijf je in

Je bent minstens 15 jaar, nam reeds deel aan een animatorcursus, maar krijg je er niet genoeg van? Schrijf je dan nu in voor een cursus Playback.


Nog vragen?


Evelyn Rochtus
Stafmedewerker onthaal en administratie 

T 015 28 73 90