23 sep 2021

SUB­SI­DIES VOOR IN­RICH­TING VAN JEUGD­IN­FRA­STRUC­TUUR

De focus ligt op 3 focusgebieden

Vlaanderen trekt geld uit om te investeren in jeugdwerkinfrastructuur.

De focus ligt op 3 focusgebieden

  • Kwaliteitsvolle en duurzame basisvoorzieningen
  • Veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren en/of
  • Jeugdvriendelijke vormgeving van buurten en speelgebieden.


Lokale jeugdorganisaties kunnen subsidies aanvragen om hun infrastructuur te moderniseren, extra ruimte te voorzien en een antwoord te bieden op bovenlokale noden. Hierbij is het van belang dat meerdere organisaties gebruik kunnen maken van de infrastructuur en dat de infrastructuur ook gebruikt wordt door kinderen en jongeren uit verschillende gemeenten, steden of buurten.

Initiatieven die zich in de georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel en ontspanning kunnen ondersteuning aanvragen om te evolueren tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de samenleving.

Voor wie?

Erkende jeugdwerkorganisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur komen in aanmerking voor deze subsidielijn. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel kunnen projecten indienen, als zij een partnerschap aangaan met een jeugdorganisatie.

Organisaties die hun werking hebben in gebouwen van de lokale overheid komen in aanmerking als zij het eigenaarsonderhoud of het bouwheerschap voor de infrastructuur op zich nemen en een langdurig beschikkingsrecht van tenminste twintig jaar (huur, erfpacht, gebruiksovereenkomst…) kunnen voorleggen.


Interesse?

Hoe aan­vra­gen

Een dossier omvat een technisch en een inhoudelijk luik. Beide onderdelen moeten via de KIOSK-applicatie ingediend worden.

In­dien­da­ta

Er zijn twee oproepen. De uiterste indiendatum voor de eerste oproep is 1 december 2021. De uiterste indiendatum voor de tweede oproep is 15 juni 2022.
Lees alles in detail na op de website van de Vlaamse Overheid!


Webinar

Op vrijdag 15 oktober om 10 uur organiseert
het Departement Cultuur, Jeugd en Media een webinar via MS Teams. 

Ben je geïnteresseerd? Schrijf je in via de website
Inschrijven kan t.e.m. 13 oktober. Het webinar wordt opgenomen zodat je het later kunt (her)bekijken  


Meer over speelplein-infrastructuur


Op 'Beter Spelen'
vind je 2 pagina's boordevol informatie, speelpleinvoorbeelden...:  
'Infrastructuur, een plek voor je werking' (een locatie/gebouw/terrein) en 'Speelkansen vanuit infrastructuur'  (het speels inkleden ervan).