SPEELPLEIN DIT WERKJAAR 2021-2022

Op deze pagina maken wij voor jou de vertaling van de actuele stand van zaken met betrekking tot corona. 


Gezond verstand en vooral plezier!

Op het Overlegcomité van 20 augustus werd beslist dat de beperkingen voor georganiseerde activiteiten, dus ook voor jeugdwerk, wegvallen in Vlaanderen. We blijven ons samen wel richten op de enkele simpele richtlijnen rond ventilatie, hygiëne, contact met anderen etc. We zetten de richtlijnen hier op een rij. Verwacht geen uitgebreide draaiboeken meer zoals in het voorbije 1,5 jaar, daar kunnen we van af stappen. We gaan voor gezond verstand en vooral plezier en ademruimte voor alle kinderen en jongeren. 


Weer naar normaal vanaf september met enkele basisrichtlijnen in het achterhoofd.


Richtlijnen vanaf 1 september 2021

 • Zoveel mogelijk buiten waar het kan blijft de boodschap. 
 • Kies je ervoor om een activiteit binnen te laten doorgaan, blijf dan extra aandacht besteden aan het ventileren en verluchten van ruimtes voor, tijdens en na gebruik. 
 • Behoud aandacht voor basishygiëne. Het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van wegwerpzakdoeken en afsluitbare vuilnisbakken, het hoesten/niezen in de elleboog,... Blijf hier wijzen op het belang van deze basishygiëne bij begeleiding en deelnemers. 
 • Er zijn geen specifieke beperkingen voor jeugdwerkactiviteiten in het buitenland, hou wel nog steeds rekening met de beperkingen en/of maatregelen van toepassing voor zowel het land waar je naar afreist als voor terugkeer naar België. Plan je een uitstap naar bv. de Efteling, Beekse Bergen, Phantasialand... check dan zeker de actuele richtlijnen.  
 • De deelnamevoorwaarde rond ziekte blijft: Wie ziek is of zich niet goed voelt, blijft thuis.
 • Ook kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven, kunnen in dit geval niet deelnemen aan het aanbod. 
 • Wie ouder dan 12 is, in contact komt met externen en geen afstand kan houden, draagt een mondmasker.
 • Vraag externen (bv. ouders die hun kinderen halen en brengen) om social distancing steeds in acht te houden en een mondmasker te dragen indien dit niet mogelijk is. 
 • Blijf samenscholingen vermijden. 
 • Wanneer je je als speelplein op publieke domeinen bevindt, een uitstap organiseert, een winkel bezoekt,... dan hou je je steeds aan de maatregelen die van toepassing zijn op die plaats en voor de brede samenleving m.b.t. het houden van afstand, het dragen van mondmaskers,... 
 • Lokaal kunnen er steeds strengere en verplichtende maatregelen worden toegepast op basis van de lokale vaccinatiegraad of besmettingssituatie. 
 • Duid nog steeds een verantwoordelijke (coronacoördinator) aan die aanspreekpunt is voor deelnemers, ouders en in geval van nood ook de contacttracers. Deze persoon kent de afspraken die jullie maken om alles veilig te laten verlopen en kan snel reageren wanneer gegevens nodig zijn bv. in functie van een besmetting. 

Wat met Brussel?

Voor Vlaamse jeugdwerkorganisaties met activiteiten of werking in het Brussels hoofdstedelijk gewest zullen vanaf vandaag dezelfde regels gelden als in Vlaanderen en zijn er niet langer beperkingen. 

Toch is het ook hier belangrijk om te kijken naar de regels die nog gelden voor elke Brusselaar of bezoeker wanneer je je bv. in de publieke ruimte begeeft en ook of er eventueel andere regionale of lokale regels worden opgelegd.  


Veel gestelde vragen

Wat als er een besmetting is?

Voorlopig blijft de tracing in werking, en zorg je er als coronacoördinator nog voor dat je je deelnemers kunt doorgeven wanneer de tracing je belt. De tracing zal opnieuw meer op individuele basis gebeuren nu de scholen herstart zijn. Wanneer je een meerdaagse activiteit doet, ben je bewust van de mogelijke risico’s en houd je de informatie van hogere risicocontacten voor de tracing goed bij. Als corona coördinator zorg je er dus voor dat je bereikbaar blijft voor het contactcenter bij een besmetting. 

Kunnen kinderen en jongeren uit de risicogroepen deelnemen?

We hanteren de lijst met risicogroepen die door de experten wordt naar voor geschoven. Als een kind/jongere deel uitmaakt van een risicogroep, hebben ouders of opvoedingsverantwoordelijken de verantwoordelijkheid om op de medische fiche aan te geven of de ziekte/aandoening onder controle is (bv. met medicatie). Bij twijfel wordt aangeraden advies van de huisarts te vragen om te kunnen deelnemen aan het aanbod. Ga zeker in gesprek bij vragen of discussie hierover en zoek naar inclusieve oplossingen indien mogelijk.        

Moeten we onze deelnemers blijven registreren?

Blijf voorlopig de gegevens bijhouden van je deelnemers. We zijn er ons van bewust dat dit een drempel geeft voor veel werkingen, en bekijken wanneer dit niet langer nodig is.  

Moeten we ons blijven houden aan de zomerregels?

Er zijn geen strikte verplichtingen meer rond bubbelgroottes, voortdurend poetsen enz. Je kan het materiaal van de zomer wel blijven gebruiken om je werking in het jaar op te stellen, denk bv. aan de informatie rond ventilatie. 

Mogen we activiteiten binnen doen?

Ja, er is geen verplichting voor buitenactiviteiten. Buitenactiviteiten blijven wel zeker een goed idee als de omstandigheden het toelaten. Vermijd bij binnen-activiteiten grote groepen op hetzelfde moment op dezelfde plaats en zorg altijd voor goede ventilatie. 


Onze dienstverlening

speelplein.net/dienstverlening verzamelt alle besluiten, aanpassingen en wijzigingen met betrekking tot onze eigen VDS-dienstverlening. Gezien de maatregelen min of meer ophouden te bestaan en het 'normale' leven zich herpakt, voorziet de VDS ook opnieuw in een normale dienstverlening vanaf september 2021. Steeds onder voorbehoud van eventuele nieuwe opgelegde maatregelen. 


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein. Je vindt het noodnummer naar aanloop van elke vakantie op www.speelplein.net/contact