SPEELPLEIN DIT WERKJAAR 2021-2022

Laatste update op 23/05/2022 


Bye bye barometer, geen maatregelen meer (23/05/2022)

Op 23 mei 2022 kwam het overlegcomité nog een keer samen.
Het belangrijkste: De barometer met de verschillende kleurenfases is voorlopig gedeactiveerd. Onderwijs spreekt over code groen, jeugdwerk zit in principe op dit moment niet meer in een specifieke kleurcode. Er gelden eigenlijk geen specifieke maatregelen meer in deze fase.

We zetten hieronder op een rij wat dit betekent voor jeugdwerk ten opzichte van de vorige fase.

 • Je hoeft geen mondmasker meer te dragen op het openbaar vervoer. 
 • Je hoeft je deelnemers niet langer te registreren met alle gegevens die nodig konden zijn voor tracing. Er wordt niet langer gefocust op cluster-opvolging. Gezien de drempels voor (open) jeugdwerk zonder inschrijvingen, vinden we het dan ook belangrijk dat dit niet langer nodig is. Uiteraard kan je wel blijven zorgen voor goede communicatie in de mate van het mogelijke mocht er zich een besmetting voordoen.
 • Je hoeft dus geen specifieke stappen meer te zetten rond tracing en testing. Je bent niet verantwoordelijk als organisatie voor deze stappen. Je hoeft alleen nog te informeren over deelnamevoorwaarden en een eventuele besmetting, maar er zijn geen verplichte voorwaarden meer.
 • Ventilatie blijft aangeraden maar op de plaatsen waar dit nu een verplichting was, valt deze verplichting weg (bv horeca). 

Speel dus weer voluit!
Geniet van de zomer! 


Onderstaande info wordt sinds 1 april 2022 niet meer geüpdatet. 

CODE GEEL! (vanaf 07/03/2022)

Het federaal overlegcomité besliste vandaag (04/03/2022) dat we op maandag 7 maart overschakelen naar code geel. Dat betekent vooral dat we na 2 jaar eindelijk terugkeren naar een bijna normale situatie, EINDELIJK! :) 

Voor georganiseerde vrije tijd houdt dit in dat zo goed als alle beperkingen wegvallen:

 • Mondmasker zijn enkel nog nodig bij openbaar vervoer en in zorginstellingen. Niet langer in contact met externen en op specifieke locaties zoals theaters, musea, winkels, de werkplek... 
 • Er zijn niet langer beperkingen in het aantal deelnemers per activiteit. 
 • Bij een activiteit met overnachting verdwijnt de aanbeveling voor deelnemers/ouders om vooraf te testen. 
 • Er wordt niet langer gevraagd om intens fysiek contact te vermijden.
 • Ventilatie en verluchting blijft de belangrijkste maatregel in deze code. 
 • Voor buitenland komt er ook nog een versoepeling met betrekking tot het PLF en de testing en quarantainemaatregelen bij terugkeer vanaf 11 maart.

NOODPROCEDURE - Wat als er een besmetting is?

Er is een nieuwe fase in het quarantaine-testing- en tracingbeleid sinds donderdag 17/3. Dit heeft gevolgen voor de noodprocedure na besmetting bij een jeugdactiviteit.

Enkele principes:

 • De tracing wordt afgebouwd in deze fase. Je zal als organisatie dus niet langer gevraagd worden om lijsten door te geven met aanwezigen en hun contacten etc. Je blijft wel ouders informeren over eventuele besmettingen in de groep zodat waakzaamheid kan gevraagd worden. 
 • Met 'deelnemer' bedoelen we ook je begeleiders, ondersteuners en alle deelnemers aan de activiteit.
 • Je blijft bij elke stap van deze noodprocedure attent voor de privacy van eventuele besmette personen. 
 • Je hebt als organisatie niet de verantwoordelijkheid om je deelnemers te bevragen op contacten buiten de activiteit, herstel- of vaccinatiestatus. Je kan alleen goed informeren en communiceren. 
 • Je wacht niet tot na de activiteit om iedereen op de hoogte te stellen van de juiste procedures. Je mag ouders en opvoedingsverantwoordelijken vooraf zeker wijzen op hun verantwoordelijkheid om indien nodig hun kind op te halen bij ziekte. 
 • Je vraagt de ouders en opvoedingsverantwoordelijken actief om je op de hoogte te brengen als er een besmetting wordt vastgesteld bij hun kind binnen de 2 dagen na het einde/het verlaten van onze activiteit.

 

Besmetting, ziekte of hoog risico contact voor de activiteit begint
 • Een deelnemer wordt ziek/vertoont symptomen voor de activiteit: heel erg jammer, maar de deelnemer die ziek is of symptomen heeft, kan sowieso niet deelnemen aan de activiteit
 • Een deelnemer test positief voor de activiteit maar heeft geen symptomen: heel erg jammer, maar de deelnemer volgt de regels rond isolatie op.
 • Een deelnemer heeft een besmetting in het gezin maar test zelf negatief: de deelnemer volgt de regels op die gelden afhankelijk van de inschatting van tracing en eventueel de huisarts. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen personen jonger dan 6 jaar en vanaf 6 jaar.
 1. -6: Geen bijkomende maatregelen voor deze doelgroep.
 2. Vanaf 6: Zelftest aanbevolen gedurende 7 dagen na de positieve test van de index in het gezin. De deelnemer mag en kan dus wel deelnemen aan activiteiten met en zonder overnachting.
Besmetting, ziekte of hoog risico contact tijdens de activiteit

Activiteiten zonder overnachting

 • Een deelnemer wordt ziek/vertoont symptomen tijdens de activiteit: heel erg jammer, maar de deelnemer die ziek is of symptomen heeft, kan sowieso niet blijven en deelnemen aan de activiteit.
 • De deelnemer gaat dus zo snel mogelijk naar huis, in afwachting tot hij kan worden opgehaald of het aanbod kan verlaten probeer je de deelnemer apart te houden. Afhankelijk van de zelfevaluatietool of de inschatting van de huisarts wordt de deelnemer getest bij thuiskomst.
 • Een deelnemer test positief terwijl de activiteit nog bezig is: benadruk bij ouders en opvoedingsverantwoordelijken dat ze de coronacoördinator op de hoogte brengen in functie van verdere stappen bij andere deelnemers. 


Wat zijn de gevolgen voor andere deelnemers?

Hier wordt geen contacttracing meer op toegepast en er gelden dus geen maatregelen meer voor de andere deelnemers als er een besmetting is in een jeugdactiviteit zonder overnachting. De activiteit kan dus gewoon worden verdergezet en na afloop hoeven de deelnemers dus geen bijkomende voorzorgsmaatregelen te nemen. Zoals hierboven aangegeven vraag je de deelnemers (en/of de ouders) wel om waakzaam te zijn voor symptomen. 


Bij activiteiten met overnachtingen
 
Bij overnachting dragen jullie als organisatie niet de verantwoordelijkheid om zelf ter plaatse te testen. Het principe is eenvoudig: Heeft iemand symptomen die niet door heel logische redenen verklaard kunnen worden zoals vermoeidheid of iets gek gegeten? Dan moet de deelnemer jammer genoeg naar huis. We weten dat deze afweging niet altijd even makkelijk is in praktijk, maak deze afweging op basis van je ervaring, gezond verstand en indien nodig met behulp van de zelf evaluatietool of een inschatting van een dokter.

 • Een besmetting in de groep wordt beschouwd zoals in een gezinssituatie: de hele groep wordt dus hoog risico contact
 • Een persoon met symptomen en/of die besmet blijkt, verlaat het aanbod en gaat bij een positief resultaat in isolatie zoals wordt voorgelegd. 
 • Je brengt alle ouders en opvoedingsverantwoordelijken op de hoogte, vraagt en zorgt voor extra alertheid voor symptomen, en vraagt om ook na de activiteit extra waakzaam te blijven. 
 • De persoon met een besmetting zal via de tracing NIET langer gevraagd worden om de contacten door te geven. Als organisatie zal je dus niet gecontacteerd worden door de tracing. 

Wat zijn de gevolgen voor de deelnemers?

 • Bij de andere deelnemers is tijdens het verblijf een verhoogde waakzaamheid raadzaam, zeker bij contact met kwetsbare personen en je vraagt om hier ook na de activiteit op te letten. 
 • Als er symptomen opduiken bij de overige deelnemers vraag je hen om het aanbod te verlaten en/of zich te laten testen (eventueel bij symptomen na afloop). 
 • Je vraagt ook hier aan de deelnemers om bij een positieve test in de 2 dagen na afloop van het aanbod de organisatie op de hoogte te brengen i.f.v. een boodschap tot waakzaamheid die je bij de andere deelnemers kan doorgeven. 

 


Veel gestelde vragen bij noodprocedure

Moeten wij zelf contacttracing bellen bij een besmetting?

Nee.
Zieke kinderen stuur je naar huis zonder meer. 
Je vraagt andere ouders wel om waakzaam te zijn.

Wat is een Hoog Risico Contact? (HRC)

We benoemen contacten als hoog risico contacten wanneer:

 • Je (opgeteld) 15 minuten of meer op minder dan anderhalve meter contact hebt gehad
 • Als je langer dan 15 minuten samen reist in eender welk transportmiddel zittend binnen de twee zitplaatsen in eender welke richting van de besmette persoon. 
Welke regels gelden in de maatschappij rond testing, quarantaine en isolatie?

Je vindt alle informatie op deze website terug bij de procedures van Sciensano.


Woordje uitleg over de 'barometer'

Van acuut crisisbeheer naar duurzaam risicobeheer

 • De BAROMETER is geboren, er zijn drie codes (geel-oranje-rood).
  Deze barometer gaat in op vrijdag 28/01 en zal starten in code rood. Vanaf 18/02 kleurt hij oranje.
 • Wanneer een volgende fase kan ingaan is nog niet helemaal duidelijk, is de taak van het overlegcomité en zal naast epidemiologische cijfers en de cijfers in de zorg ook rekening houden met maatschappelijke draagkracht, mentaal welzijn, socio-economische impact. Een grote stap vooruit. 
 • De barometer is één instrument binnen een middellangetermijnstrategie. Het gaat niet om een juridisch instrument, maar een instrument ter ondersteuning van de besluitvorming door het Overlegcomité. De beslissingen van het Overlegcomité worden vastgelegd in notificaties en desgevallend vertaald in het KB of andere reglementering. Als uitgangspunt wordt de barometer geactiveerd tot eind juni 2022.

Voorspelbaarheid

De ‘coronabarometer’ weerspiegelt de druk op de zorg en schetst bijhorende maatregelen voor het jeugdwerk volgens 3 kleurcodes: geel, oranje en rood. Hoe meer mensen gehospitaliseerd worden en op intensieve zorgen terecht komen, hoe meer de barometer opschuift naar code rood en vice versa. Daarnaast zal men naast epidemiologische cijfers en cijfers in de zorg ook rekening houden met maatschappelijke draagkracht, mentaal welzijn en de socio-economische impact. 

Wie de feitelijke cijfers en voorspellingen dus opvolgt, kan ook inschatten welke kant de barometer uitgaat en zich dus voorbereiden op de geplande maatregelen per kleurcode. Die voorspelbaarheid is een héle stap vooruit als je een speelpleinwerking moet organiseren.

Voorspelbaarheid richting de paasvakantie:

Via de website van Sciensano kan je de epidemiologische cijfers volgen.
Ze maken met regelmaat voorspellingen. 


Start de volgende fase v/d barometer automatisch als de grenswaarden bereikt zijn?

De barometer bestaat uit drie verschillende kleurcodes. Bij die codes horen grenswaarden over de druk op ons zorgsysteem. Als de cijfers zakken of stijgen en zo onder of boven een grenswaarde komen, dan kàn overgegaan worden naar een andere kleurcode. Of er naar die volgende code overgegaan wordt, blijft echter een politieke beslissing. Bovendien kunnen bepaalde elementen binnen een kleurcode ook nog afhankelijk zijn van de inschatting van de gezondheidssituatie, mentaal welzijn en maatschappelijke toestand. Binnen de aangegeven marges (die weten we dus wel op voorhand) kan binnen een kleurcode dus ook door de politiek nog enigszins ingekleurd worden hoe ‘donker of licht’, strenger of minder streng, een code wordt opgevat.   

Kunnen we nu de zomer al plannen?

We hebben uiteraard geen glazen bol. Het virus blijft onvoorspelbaar.
Wetenschappers gaan ervan uit dat de zomer opnieuw soelaas brengt en dat het virus met het goede weer en gelet op het feit dat we meer buiten zijn minder slagkracht heeft. In het gesprek met de minister werd dat bekrachtigd. Daarvan uitgaan betekent geen of beperkte maatregelen voor de zomervakantie. Al blijft het dus afwachten.  


We gaan ervan uit dat er geen of beperkte maatregelen zullen gelden voor de zomervakantie. Al blijft het steeds afwachten.

Geplande maatregelen per kleurcode

Let op! Dit is een leidraad. Het overlegcomité kan steeds strengere maatregelen afkondigen!


De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is erg blij dat er na de absurditeiten in de kerstvakantie opnieuw naar de jeugdsector is geluisterd. We zijn opgetogen met de komst van de barometer en de inhoud ervan. Dit geeft opnieuw het nodige perspectief voor kinderen, jongeren en verantwoordelijken. We waren blij verrast met de geplande maatregelen, zelfs in code rood. We moeten echter beseffen dat dit enkel mogelijk is omwille van besmettelijkere variant die weliswaar minder ziek maakt en voor hospitalisaties zorgt! 


Laatste woord ligt bij Overlegcomité

De geplande maatregelen per kleurcode zorgen voor voorspelbaarheid, maar zijn ook breed (bv. aantal deelnemers) en optioneel (bv. testing). Het laatste woord ligt steeds bij het Overlegcomité die op basis van een actuele inschatting de maatregelen binnen een kleurcode verder afbakent (strenger of minder streng is). We blijven in contact met de Ambrassade en minister Dalle

Via onderstaande link kan jij jouw vragen, suggesties en bezorgdheden delen die wij donderdag moeten meenemen. We bundelen alles en zijn jouw stem. 


Onze dienstverlening

speelplein.net/dienstverlening verzamelt alle besluiten, aanpassingen en wijzigingen met betrekking tot onze eigen VDS-dienstverlening. Gezien de maatregelen min of meer ophouden te bestaan en het 'normale' leven zich herpakt, voorziet de VDS ook opnieuw in een normale dienstverlening vanaf september 2021. Steeds onder voorbehoud van eventuele nieuwe opgelegde maatregelen. 


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein. Je vindt het noodnummer naar aanloop van elke vakantie op www.speelplein.net/contact