Uitbraak coronavirus COVID-19

Speelpleinwerk kan op ons rekenen! 
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk volgt alle ontwikkelingen op die mogelijks een impact hebben op jouw speelpleinwerking(en). Belangrijke updates communiceren we in gerichte mails naar alle speelpleinverantwoordelijken. 


Geen barometer meer, geen maatregelen voor speelpleinwerk

Op 23 mei 2022 kwam het overlegcomité nog een keer samen.
Het belangrijkste: De barometer met de verschillende kleurenfases is voorlopig gedeactiveerd. Onderwijs spreekt over code groen, jeugdwerk zit in principe op dit moment niet meer in een specifieke kleurcode. Er gelden eigenlijk geen specifieke maatregelen meer in deze fase.

We zetten hieronder op een rij wat dit betekent voor jeugdwerk ten opzichte van de vorige fase.

  • Je hoeft geen mondmasker meer te dragen op het openbaar vervoer. 
  • Je hoeft je deelnemers niet langer te registreren met alle gegevens die nodig konden zijn voor tracing. Er wordt niet langer gefocust op cluster-opvolging. Gezien de drempels voor (open) jeugdwerk zonder inschrijvingen, vinden we het dan ook belangrijk dat dit niet langer nodig is. Uiteraard kan je wel blijven zorgen voor goede communicatie in de mate van het mogelijke mocht er zich een besmetting voordoen.
  • Je hoeft dus geen specifieke stappen meer te zetten rond tracing en testing. Je bent niet verantwoordelijk als organisatie voor deze stappen. Je hoeft alleen nog te informeren over deelnamevoorwaarden en een eventuele besmetting, maar er zijn geen verplichte voorwaarden meer.
  • Ventilatie blijft aangeraden maar op de plaatsen waar dit nu een verplichting was, valt deze verplichting weg (bv horeca). 

Speel dus weer voluit!
Geniet van de zomer!


Voor speelpleinwerk betekent dat concreet dat iemand die COVID heeft (kind en animator) opnieuw na 10 dagen, te tellen van bij de start van de symptomen, kan deelnemen.

update 28/06/2022

Actuale isolatieregels

De coronacijfers gaan verder omhoog. In de periode van 18 tot en met 24 juni werden gemiddeld 3.826 nieuwe besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd. Dat is een stijging met 38 procent. Het reële cijfer zal vermoedelijk nog wel een pak hoger liggen, want niet iedereen laat zich nog testen. Volgens viroloog Steven Van Gucht is er mogelijk beterschap op komst: “Het zou kunnen dat we over één of twee weken een kentering zien, maar het is nog wat te vroeg om dat te zeggen. Zoiets is moeilijk te voorspellen, omdat elke golf zich weer wat anders gedraagt. Maar het feit dat de cijfers wat minder snel beginnen te stijgen, is op zich wel een goed teken.”

Op dit moment is er totaal geen sprake van algemene maatregelen die de overheid zou opleggen in functie van de jeugdwerkzomer.
Ventileren, voldoende handen wassen en ontsmetten blijft echter verstandig.

Momenteel zijn de regels in de samenleving als volgt: iemand die besmet is met COVID blijft 7 dagen in isolatie en draagt nadien, tot de 10e dag, binnenshuis een mondmasker uit voorzorg en beperkt zijn sociale contacten.  Dit houdt in dat activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (b.v. gezamenlijk eten), niet zijn toegestaan.

Voor speelpleinwerk (en bij uitbreiding alle jeugdactiviteiten) betekent die regel concreet dat iemand die COVID heeft (kind en animator) na 10 dagen, te tellen van bij de start van de symptomen, opnieuw kan deelnemen. Het spreekt voor zich dat koorts en andere symptomen dan ook verdwenen zijn. 

Iemand die besmet blijkt gaat naar huis.
Dit heeft géén invloed op andere kinderen, animatoren en je aanbod. 


Bron https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/isolatie


Impact op onze eigen dienstverlening

Momenteel is de impact op onze eigen dienstverlening (bv. vorming ter plaatse, cursus, procesbegeleiding...) erg beperkt. We stellen vast dat enkele jongeren annuleren omwille van een besmetting voor cursussen, maar dit heeft momenteel verder geen implicaties. Onze cursussen gaan vooralsnog gewoon zoals gepland door. Door besmetting bij enkele sessiegevers moeten we helaas geplande vormingen en adviezen ter plaatse annuleren of verplaatsen. Waar het kan trachten we last-minute vervanging te zoeken.

Bedankt voor jullie begrip.