Uitbraak coronavirus COVID-19

IMPACT OP ONZE EIGEN DIENSTVERLENING

Op deze pagina, www.speelplein.net/dienstverlening, maken wij voor jou de vertaling van alle coronamaatregelen, -aanbevelingen en-impact op onze eigen dienstverlening.
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 21/01/2022

Impact van de BAROMETER op onze dienstverlening

Vandaag 21/01/2022 werd de BAROMETER geboren. Vanaf 18/02 ziet die er oranje uit. Daarbij sluit onze dienstverlening min of meer opnieuw aan bij het oude 'normaal'. We blijven voorlopig voorzichtig.

Lokale ondersteuning

(bvb Procesbegeleiding, Advies ter plaatse, Jury sollicitatie JD-medewerker...)

  • De beslissing over iets al dan niet digitaal of live te laten plaatsvinden, ligt bij de aanvrager (lokaal bestuur, jeugddienst, speelpleinorganisator)
  • De VDS stuurt medewerkers live, enkel wanneer de geldende coronaregels ook gevolgd worden
  • Elke VDS-medewerker mag persoonlijk beslissen of die zichzelf daar voldoende comfortabel bij voelt of niet. Indien niet, zoekt de VDS samen met de organisator naar een alternatieve oplossing (bvb andere medewerker, andere (buiten)ruimte, toch digitaal…)

Specifiek met betrekking tot ons cursusaanbod

Code oranje betekent dat cursussen voorlopig kunnen doorgaan zoals gepland mits het toepassen van enkele maatregelen en aanbevelingen. Goed nieuws!

Maatregelen voor en na de cursus:

In het belang van je eigen gezondheid en die van anderen en met het oog op zo weinig mogelijk besmette deelnemers die de cursus vroegtijdig moeten verlaten, vraagt de overheid dat iedereen een zelftest afneemt voor aanvang en opnieuw wanneer je thuis komt. Iedereen die aanwezig is op cursus vanuit de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (instructoren, kookploeg, bezoekers…) zal bij aanvang en op het einde van cursus ook een zelftest doen.  

Maatregelen tijdens de cursus:

Tijdens de cursus zullen we niet systematisch testen. Er zullen wel gratis zelftests voorzien worden bij twijfel. Enkel deelnemers met duidelijke symptomen (bv. koorts) worden afgezonderd van de groep en aan een zelftest onderworpen. Wie positief test gaat naar huis voor een officiële PCR-test. 

Volgens de actuele regels hoeven zowel deelnemers als instructoren op cursus géén mondmaskers te dragen. Het moet niet, het mag als je jezelf daarbij beter voelt. Verder houden we andere maatregelen aan: zoveel mogelijk buiten, extra handhygiëne en maximale ventilatie. We houden ramen en deuren, zeker overdag en ’s nachts indien niet te koud, zoveel mogelijk open (breng een extra trui mee!).

POSITIEVE TEST, ISOLATIE OF QUARANTAINE

Heb je een positieve zelftest net voor cursus? Overlapt je periode van isolatie of quarantaine met één of meerdere cursusdagen? Ben je ziek vlak voor de cursus?

Dan kan je helaas niet deelnemen! We zijn soepel in onze annulatievoorwaarden en beschouwen een positieve zelftest, isolatie of quarantaine ook als ‘ziekte’. Daardoor kan je kosteloos inschrijven voor een nieuwe cursus, we zetten je inschrijfgeld volledig over. Een terugbetaling kan ook, maar dan rekenen we wel kosten aan.   

! In geval van ziekte vooraf: bezorg je ons een medisch attest van de dokter.
! In geval van quarantaine of isolatie: bezorg je een officieel quarantaine-attest. 
! Bij een positieve zelftest net voor cursus, vragen we om via www.mijngezondheid.be een gratis afspraak te maken voor een officiële PCR-test. Je bezorgt ons nadien het testresultaat van je test. Dit geldt als officieel bewijsstuk.
! In geval van ziekte of positieve zelftest tijdens de cursus betaalt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk een deel a rato van de nog te volgen cursusdagen terug. 

NOODPROCEDURE OP CURSUS

De noodprocedure zegt wat we als organisatie moeten doen op het ogenblik dat één of meerdere personen een positieve zelftest afleggen op cursus. Dat kan gaan van enkel de persoon die een positieve zelftest deed naar huis sturen zonder gevolgen voor de rest van de groep tot het afbreken van de hele cursus. 

Helaas is de noodprocedure tot op vandaag voor de krokusvakantie nog niet duidelijk. We wachten hiervoor op duidelijk instructies vanwege de federale overheid.  

! Hou er ook rekening mee dat de noodprocedure impact kan hebben op de dagen na cursus. Mocht blijken dat kort na afloop veel mensen positief testen, dan kan contacttracing alsnog alle deelnemers in quarantaine plaatsen. 


Eigen VDS activiteiten (= ‘jeugdwerk’)

  • Vergaderen, uitwisselen, overleggen, voorbereiden… kan weer fysiek. We letten we op maximale ventilatie, handhygiëne, vermijden intens fysiek contact en waar het kan zoeken we zoveel mogelijk de buitenlucht op. 
  • Een ‘evenement’ is per definitie naar externen gericht en dus voor onze eigen interne activiteiten niet van toepassing, wel bv. voor externe trefmomenten. Evenementen organiseren (waarbij je binnen kunt dansen) ziojn toegelaten tot 200 personen maar mag aangevuld worden tot: dynamisch met een bezetting aan 70%, 80% voor niet-dynamische evenementen, of volledige capaciteit onder specifieke normen). Mondmasker blijft verplicht voor zittende evenementen binnen, bij dynamische evenementen (zoals bij dansen) dragen alleen VDS-medewerkers een mondmasker. Het CST blijft wel behouden vanaf 50 aanwezigen binnen, en 100 aanwezigen buiten. 

VDS stafmedewerkers (='werk')

  • Telewerk zal niet langer 4 dagen per week verplicht zijn, maar wordt enkel aanbevolen. Bovendien zullen teambuildings en evenementen op het werk opnieuw kunnen. 


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein. Je vindt het noodnummer naar aanloop van elke vakantie op www.speelplein.net/contactHoe nuttig vind je deze pagina?
Waarmee kunnen we deze pagina aanvullen?
Laat het ons weten.