Uitbraak coronavirus COVID-19

IMPACT OP ONZE EIGEN DIENSTVERLENING

Op deze pagina, www.speelplein.net/dienstverlening, maken wij voor jou de vertaling van alle coronamaatregelen, -aanbevelingen en-impact op onze eigen dienstverlening.
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 02/09/2020


Nieuwe jeugdwerkregels voor het werkjaar 2020-2021

Naar aanleiding van de nieuwe jeugdwerkregels en draaiboek voor het werkjaar 2020-2021 dat ons door de overheid op 02/09/2020 werd bezorgd, zullen we eerstdaags onze dienstverlening opnieuw grondig bekijken. Alle aanpassingen worden vervolgens hier gepubliceerd. Deelnemers worden steeds persoonlijk op de hoogte gebracht. 


Onze actuele aanpassingen (26/05/2020)

Digitale ondersteuning:

 • De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk blijft bereikbaar voor vragen.
  Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt/mailt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner.
 • Het is mogelijk om voor en tijdens de zomeeen digitale vorming voor je speelpleinanimatoren aan te vragen.
 • Specifiek rond de implementatie van de corono-maatregelen organiseert elk VDS-regio op 27/05 of 29/05 een digitaal vragenuurtje. Heb je dit gemist, dan kan je opname herbekijken op www.speelplein.net/zomer. Daar vindt je ook alle info met betrekking tot de maatregelen en aanbevelingen.
 • (Binnenkort) Specifiek voor jongeren die normaal cursus zouden volgen, maar dat nu omwille van corona helaas hebben moeten missen, bieden we via ons YouTube-kanaal korte inhoudelijke video's aan.      


Ondersteuning ter plaatse: 

 • Vanaf 1 juni kan jouw organisatie opnieuw een advies ter plaatse aanvragen. Dit onder de geldende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad: onze lokaal ondersteuner houdt 1,5m afstand (of draagt een mondmasker indien niet mogelijk). Indien jouw organisatie striktere maatregelen hanteert, zal de lokaal ondersteuner deze ook opvolgen.

 • Vanaf zaterdag 20 juni kan je ook opnieuw vorming ter plaatse aanvragen voor jouw organisatie: van 20-30/06 voor max 20 animatoren, vanaf 1 juli voor animatoren uit 1 bubbel of meerdere bubbels tegelijk (max 3). Ook hier zullen we alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen. (Lees verder op deze pagina)  


Trefmomenten

 • Een trefmoment waarbij de afstand tussen bubbels van verschillende speelpleinen gegarandeerd is, kan uitzonderlijk doorgaan (max 3 bubbels). Verder schrapt de VDS alle reguliere, externe trefmomenten tot 31/08.
 • Het speelpleincongres dat zou plaatsvinden op 12/05, wordt verplaatst naar 29/09. Voor regionale trefmomenten neem je een kijkje op www.speelplein.net/kalender

 

Procesbegeleiding en audit 

 • Vanaf 01/06 kunnen de procesbegeleiders opnieuw een fysiek contact uitvoeren ifv de procesbegeleiding. Dit onder de geldende maatregelen (1,5 meter afstand houden, indien niet mogelijk: mondmasker) of strenger indien de lokale organisatie dat vraagt. Voornamelijk worden de procesbegeleiding gericht naar advisering. Indien er vorming wordt gegeven binnen de begeleiding, dan gelden de richtlijnen zoals omschreven bij ‘Vorming ter plaatse’.
 • We bekijken samen met elk speelplein dat een audit aanvroeg of het wenselijk is de audit tijdens de zomer toch te laten doorgaan. Zo ja, dan zal de auditor afstand houden (eventueel een mondmasker dragen) en zich zeker niet mengen in de bubbels. Indien het speelplein kiest om de audit niet dit jaar te laten doorgaan, worden er afspraken gemaakt omtrent begroting en budgetten. Er wordt afgesproken of de audit reeds wordt gefactureerd in 2020 of wordt overgeheveld naar 2021. Eventuele nieuwe contracten en facturen worden opgemaakt.


Cursussen en verdiepingsweekend

 • het verdiepingsweekend 'boefjes en bengels' dat in mei zou plaatsvinden, wordt verplaatst naar 9 tot 11 oktober 2020.
  De info voor het verdiepingsweekend inclusie dit najaar volgt nog. 
 • Zomercursussen gaan door, weliswaar volgens de geldende maatregelen: bubbels van maximaal 50 personen (cursisten, instructoren en kookploeg). We bekijken momenteel hoe we cursussen met groepen groter dan 50 kunnen ontdubbelen. In het slechtste geval, wanneer de locatie dat niet toelaat, zullen we bepaalde cursisten moeten teleurstellen. We hanteren het principe: wie laatst inschreef, valt af. We brengen cursisten én hun ouders hiervan persoonlijk op de hoogte. 

  We zijn erin geslaagd om 275 EXTRA cursusplaatsen te creëren tijdens de zomervakantie en in het nieuwe cursusseizoen 2020-2021. Op die manier kan een groot deel van de 15/16-jarigen toch op cursus en proberen we in te halen, wat in te halen valt. 

Geen inspiratiebezoeken, wel (speelplein)bezoeken

Inspiratiebezoeken, waarbij we met een auto vol langsheen een aantal speelpleinwerkingen passeren als voorbeeld voor een andere werking... doen we deze zomer niet. Zelf gaan we wel op (speelplein)bezoek. Want corona of niet, we blijven nieuwsgierig naar jullie verhalen en vragen, zeker nu. De fijne babbels en interessante gesprekken inspireren en helpen ons om het aanbod en de dienstverlening van de VDS bij te sturen en af te stemmen op datgene waar speelpleinwerk nood aan heeft. We houden rekening met volgende zaken:

 • We komen niet ongevraagd langs. We nemen op voorhand contact op met ieder individueel speelplein en luisteren of het voor jullie oké is om ons als bezoek te ontvangen. We respecteren hier uiteraard elke beslissing. We weten dat de maatregel is om contact met externen - zeker wat betreft de bubbels - zoveel mogelijk te vermijden. 
 • Daarbij houden we steeds afstand (min. 1,5m).
 • Slechts 1 iemand komt op bezoek.
 • We houden ons aan alle hygiënemaatregelen (handen wassen voor en na een contact met een speelplein).
 • We mengen ons in geen geval in bubbels. 
 • Indien je als speelplein nog extra verwachtingen hebt, houden we daar rekening mee. 

Alles wat betreft onze dienstverlening is onderhevig aan nieuwe en/of vernieuwde maatregelen vanwege de overheid en bijgevolg onder voorbehoud van nieuwe evoluties.   


We zijn erin geslaagd om 275 extra cursusplaatsen te creëren tijdens de zomervakantie en in het nieuwe cursusseizoen 2020-2021


Hoe blijf ik op de hoogte v/d maatregelen?

De algemene richtlijnen vanwege de overheid

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was vaak je handen met water en zeep.
 3. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 4. Beperk je fysieke sociale contacten.
 5. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Je vindt alle actuele informatie over het nieuwe coronavirus Covid-19 op www.info-coronavirus.be. Heb je een vraag over het coronavirus en twijfel je over het antwoord? Dan kan je bellen naar het gratis infonummer 0800 14 689.


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer 
0494 79 09 65 voor ondersteuning bij een ernstig ongeval, crisis of incident op je speelplein.

Voor specifieke vragen over omgaan met kwetsbare jongeren, kinderen met een beperking in tijden van corona, communicatie met kwetsbare gezinnen...

02 553 41 58 



Solidariteitsvraag nu ook fiscaal ondersteund

Wie het inschrijfgeld van jeugdactiviteiten voor de paasvakantie (bv ampen of andere opvanginitiatieven) niet terugvraagt zal nog steeds kunnen rekenen op een belastingvermindering, dat maken De Croo en Dalle op 26/03 bekend.

Omdat veel jeugdorganisaties in financiële problemen zouden komen door de afgelasting van de activiteiten riep minister Dalle, samen met de jeugdorganisaties, ouders op om zoveel mogelijk solidariteit te tonen en inschrijfgeld, indien mogelijk, niet terug te vragen. Deze vorm van solidariteit wordt nu ook fiscaal ondersteund.
Meer lezen ...


Hoe nuttig vind je deze pagina?
Waarmee kunnen we deze pagina aanvullen?
Laat het ons weten.