28 jun 2022

Extra animatoren wanted?!

Bezorgdheid over voldoende animatoren

Laat ons duidelijk zijn; de meeste speelpleinwerkingen zijn klaar voor de zomer en vonden genoeg jongeren. Wel nog wat gaten richting eind augustus, maar uit ervaring weten we dat die meestel wel gevuld raken zodra de studenten het resultaat van hun eindexamens kennen of doorheen de zomer. Helaas ook berichten van een dozijn speelpleinwerkingen die reeds besloten een inschrijfstop in te voeren, een gedecentraliseerde werking te centraliseren, een week te schrappen...  Feit is, het gaat op de meeste werkingen moeilijker: het duurt langer en vraagt meer inspanning dan vroeger, ook doorheen de zomer, om voldoende jongeren te vinden, niet alleen binnen speelpleinwerk. Een nieuwe realiteit. 

 • Ze verkiezen geen grote, langdurige engagementen meer. In april weten ze nog niet hoe hun zomer eruit zal zien. De tijd dat verantwoordelijken hun zomerplanning in april hadden klaarliggen is ver door. Een 'ja, ik kom' word even snel ingewisseld voor een 'toch niet, ik kies voor iets anders', zowel door vrijwilligers als jobstudenten. Ook last-minute. 
 • Het leven kost geld en dus wordt een deel van de speelpleintijd die er vroeger was ingeruild voor een betaalde job. Minder weken speelplein betekent dat we meer mensen nodig hebben om hetzelfde aanbod te trekken.
 • Het zomeraanbod is de laatste jaren ook exponentieel gestegen en alle organisaties vissen in dezelfde vijver. Is je speelpleinwerking met vrijwilligers daarbij 'omsingelt' door andere organisaties of speelpleinwerkingen die met betaalde krachten werken, dan zal je extra je best mogen doen.
 • Is er ook een demografisch verband? Die vraag stellen we ons luidop. 
  De vergrijzing maakt ook dat er uitstroom is in andere sectoren die op hun manier geen nieuwe collega's vinden en jobstudenten inschakelen. 
 • Corona zorgde voor minder verbondenheid waardoor jongeren uitstroomden en nauwelijks nieuwe mensen instroomden of minder bleven plakken.
 • En dan zijn er, helaas, speelpleinwerkingen die soms met een slecht imago kampen waardoor het niet aantrekkelijk is voor jongeren om er deel van uit te maken. Dat iets van alle tijden.
 • ...

Een greep uit mogelijke verklaringen waarom speelpleinen er moeilijker in slagen om voor de zomer voldoende jongeren te vinden. De mirakeloplossing bestaat niet en alles is contextgebonden. De conclusie die wij alvast trokken uit het onderzoek in 2020 naar aanleiding van ons speelpleincongres, is dat jongeren zich vandaag het liefst flexibel en taakgericht engageren. De inspiratiebundel 'speelpleinwerk is jeugdwerk' naar aanleiding van het congres is een verzamelwerk van bijna 100 pagina's boordevol inzichten, indrukken en tips om jongeren aan je speelplein te binden. Op speelplein.net/congres2020 vind je nog meer info. 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk nodigt speelpleinwerkingen dan ook uit om aan de slag te gaan met dat inzicht, het experiment aan te gaan... De resultaten en inzichten van jullie pogingen willen we graag als uitgangspunt gebruiken om ons volgende congres in 2024 aan op te hangen. In tussentijd een aantal powertips om de laatste eindjes aan elkaar te knopen. 


10 powertips

1. Bevraag al jullie (hoofd)animatoren die afgelopen jaren op het speelplein hebben gestaan. Ook, of zelfs zéker, de mensen die je online nog niet hebt gehoord. Neem de telefoon en bel hen even op om te luisteren waarom ze zich nog geen kandidaat hebben gesteld. Dat geeft je een duidelijk overzicht van wie nog twijfelt, om welke reden en wanneer er meer duidelijkheid komt. Het geeft jullie tegelijk ook de kans om aan te geven dat zij hun steentje kunnen bijdragen tot een geslaagde speelpleinzomer! En wie weet haal je zo nog een aantal mensen over de streep. Persoonlijk zien of opbellen werkt, Facebook is een stervend medium…


2. Maak jullie (hoofd)animatoren ervan bewust dat zij het beste uithangbord zijn voor het speelplein. Iemand die jou kent en je aanspreekt om iets te doen omdat die écht potentieel in je ziet kan de start zijn van een hele nieuwe wereld. Laat je animatoren dus even actief nadenken wie van hun vrienden of kennissen zij potentieel zien als animator en wie ze kunnen aanspreken om eens mee op het speelplein te staan. Voel je twijfel bij hen? Durf te bevragen wat hen tegenhoudt om mensen aan te spreken en zoek samen naar een haalbare manier.


3. Om jongeren aan te spreken is een middelbare school bezoeken of een brief handig, maar niet altijd mogelijk. Gelukkig hangen jongeren altijd wel ergens rond. Neem er eens de kaart van je gemeente bij. Langs waar fietsen ze van school naar huis? Waar vind je ze op vrijdagavond als de bel rinkelt? Welke evenementen staan er op de kalender de komende weken? Verzamel een groepje animatoren en trek er samen op uit om de jongeren te strikken. En loop je toch geen jongeren tegen het lijf, denk dan even na over relevante actoren als tussenschakels: vrienden, ouders, trainer, buren, … ook zij kunnen jongeren aanspreken en aanzetten om animator te worden.


4. Maak de nood zo concreet mogelijk: wie heb je nodig, waar en wanneer om de puzzel compleet te maken. Zo kunnen (nieuwe) animatoren er onmiddellijk hun agenda bij nemen!  Iemand die wel kan komen buiten de momenten waarop je iemand nodig hebt? Maak dan toch plaats! Het is het ideale moment om goesting en binding te creëren, iets extra te organiseren of ademruimte te creëren voor andere (drukkere) weken. Een (hoofd)animator die nu gaat werken, maar toch nog iets wil betekenen? Misschien kan die een rol opnemen tijdens de opstart van jullie werking, tijdens de avondvergadering of een animatorenactiviteit. 


Het duurt langer en vraagt meer inspanning dan vroeger, ook doorheen de zomer, om voldoende jongeren te vinden.

5. In dit nieuwsbericht spreken we bewust over ‘jullie’. Want je hoeft het niet alleen te dragen en op te lossen. Betrek je animatoren, collega’s en/of het gemeente bestuur hierin. Zorg ervoor dat zij een goed beeld hebben van de situatie, dat jullie samen een plan van aanpak uitrollen en een stappenplan hebben in nood. Hou elkaar op de hoogte en spreek af wanneer je de situatie herbekijkt. #Oneteam #Onedream


6. Paniekvoetbal schrikt mogelijks ook mensen af, zowel ervaren mensen als potentiële nieuwe animatoren. Probeer dus eerder op een neutrale concrete manier te communiceren en de krachten te bundelen. Blijf foto’s van leuke momenten de wereld insturen eerder dan rode alarmbellen. 


7. Corona bracht ons wat last-minute-management en extra flexibiliteit: neem je dagverloop, het takenpakket en de voorbereidingsmomenten even onder de loep: zijn er mogelijkheden om je anders te organiseren?

 • Kan je op (sommige dagen) de keuzeactiviteiten of groepsactiviteiten anders indelen zodat je het met minder animatoren aankan?
 • Kan er voor een dag in de week een groot spel voorbereid worden, zodat de druk er dan wat af is?
 • Zijn er interessante workshops mogelijk of initiatieven (een jeugdvereniging, sportvereniging, de bib, het zwembad, de sporthal, Noord-Zuidraad, woonzorgcentrum, …) uit de gemeente die graag een activiteit aanbieden op het speelplein of op hun locatie?
 • Of mensen die willen helpen met praktische taken (een ouder, een buur, een vereniging voor mensen met een beperking, …) ?
 • Bekijk even wat er allemaal in jullie buurt is en durf mensen aanspreken! 

8. Blijf geloven! Ook zonder magische toverstaf komen jullie samen ongetwijfeld tot een goed plan van aanpak en doen ongetwijfeld jullie stinkende best. Moet je toch ergens een beslissing nemen waar je in eerste instantie niet gelukkig van loopt? Onthoud dat je dit doet voor het vakantiegevoel van alle kinderen én jongeren op je werking. Probeer dit dan ook voor jezelf en de hele ploeg te relativeren: je kan niet meer doen dan je uiterste best!


VDS loves quotes

9. Richt je blik ook op de toekomst! Als je nu al merkt dat het moeilijk loopt, probeer dan al vooruit te blikken en een langetermijnvisie op te bouwen. Welke zaken neem zaken mee naar de toekomst: Waar hou je absoluut aan vast? Waar liggen mogelijkheden en wat kan adem geven aan de organisatiedruk?


10. Toch nood om even stoom af te laten, te pingpongen of je schepen mee te nemen in je verhaal? Naast je collega of een medebestuurslid, kan je ook altijd rekenen op je lokaal ondersteuner!


Meer info


Benieuwd naar meer ideën rond werving? Bekijk dan zeker even onze pagina rond werving


In de actua

Een genuanceerd artikel op VRTNWS: Met de zomer voor de deur, dringend gezocht: monitoren voor zomerkampen en jeugdactiviteiten. 

Joris van Gekko (speelpleinorganisator in Antwerpen) aan het woord op 28/06/2022. 


Bel ons!

Onze lokaal ondersteuners staan altijd voor je klaar! Bel ons, mail ons, laat ons toch iets weten!