04 okt 2021

Lid van de Kinderrechtencoalitie!

De Kinderrechtencoalitie

 

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen bundelt de krachten van 29 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren ze een forum en een netwerk.

 De Kinderrechtencoalitie is de waakhond van de kinderrechten. Altijd, overal, en voor àlle kinderen. <Ze willen dat kinderrechten dwars door onze samenleving lopen.

Daarom volgt de Kinderrechtencoalitie nauwgezet op dat België het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind toepast. Ze maken mensen warm voor kinderrechten, delen hun kennis erover en brengen die in de praktijk.

Lees meer... 


De VDS zet de kinderrechten op nummer 1!

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is een sterke verdediger van het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren. Het leek ons dan ook een evidentie om alle kinderrecten mee te onderschrijven en toe te treden tot de Kinderrechtencoalitie. Zowel op lokaal als bovenlokaal, Vlaams, federaal en internationaal niveau behartigen we mee de belangen van elk spelend kind. 

Als jeugdwerkorganisatie en belangenbehartiger schuiven we steeds de participatie en de stem van het kind naar voor. We praten niet graag enkel over kinderen maar des te meer mét kinderen. We zorgen dat kinderen en jongeren gehoord worden door hen als expert te zien in hun eigen vrije tijd en hen een duidelijke plaats aan de onderhandelingstafel te geven. Zo zijn we sterke voorstander om kinderen het recht van vrije keuze te laten in hun eigen vrije tijd. We ondersteunen organisaties om kinderen en jongeren een stem te geven en hen mee aan het stuur te laten zitten van hun eigen vrijetijdsbesteding en-beleving.   

Onze ambitie

We stuurden onze kandidatuur op naar de voorzitter van de Kinderrechtencoalitie en werden eind september unaniem goedgekeurd. 

Lees hier waarom wij zo graag wilden toetreden tot de KiReCo.  


Samenwerking en belangen-behartiging

In diverse werkgroepen en adviesraden worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk.  Meer lezen over belangenbehartiging...

We gaan voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en acties zodat jij kan bouwen aan nog straffer speelpleinwerk! We onderhouden een sterke band met eigen familieleden en zetten ook met tal van externe partnerorganisaties interessante projecten op.  Zo zijn we o.a. voorzitten van Goe Gespeeld!. Meer lezen over samenwerkingsverbanden...