28 sep 2021

Procesbegeleiding of audit?

Samen aan de slag voor meer en betere speelkansen


De VDS heeft, naast onze standaard dienstverlening zoals vorming of advies ter plaatse, ook twee uitgebreidere trajecten op maat om speelpleinen en/of speelinitiatieven nog intensiever te gaan begeleiden. 

Eén van de stafmedewerkers van de VDS stapt tijdens deze trajecten eventjes mee in de werking van het speelplein en/of speelinitiatief. Samen met de werking bekijken we wat er nodig is om het beoogde doel te bereiken. 

Trajecten worden steeds op maat uitgeschreven en gegeven. We bieden procesbegeleidingen aan rond verschillende thematieken en een audit rond speelkansen en de animatorenploeg. 


Gans het jaar door!

Wist je dat je een procesbegeleiding of een audit vanaf nu het hele jaar door kan aanvragen?

Geen gedoe meer met deadlines! 

Interesse?


Zit je met een ondersteuningsnood, neem dan gewoon contact op met jouw lokaal ondersteuner en dan gaan we samen aan de slag! 


Een procesbegeleiding

Een procesbegeleiding wordt uitgevoerd door een stafmedewerker of een freelancer met VDS-roots en speel(plein)kennis.

In een proces worden we begeleider en inhoudelijke coach rond een bepaald thema. We bereiden alle stappen samen met jou voor vanuit onze ervaring en deskundigheid, documenteren met goede voorbeelden en ondersteunen je ploeg in het nemen van beslissingen.

De VDS neemt zelf geen eindbeslissingen voor het speelplein. Jij blijft eigenaar van het geheel. 

Meer lezen... 

Een audit

Een audit is een onderzoek, uitgevoerd door de VDS, naar de kwaliteit van je speelpleinwerking.
Wij stappen kortstondig mee en analyseren je werking op basis van objectieve kwaliteitscriteria . Er is keuze uit twee thematieken. 

  • De VDS bekijkt de kwaliteit van je speelpleinwerking vanuit de kinderen zelf. 
  • We bekijken de kwaliteit van je animatorenwerking. Hun enthousiasme, dynamiek, participatie, … is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het spelen.  

 Meer lezen...