12 jun 2024

Hulp nodig deze zomervakantie?

de vds voorziet permanentie

De zomervakantie is het hoogtepunt van het speelpleinjaar. 185.000 verschillende kinderen en 23.000 animatoren spelen op volle toeren. Dat daarbij problemen opduiken en dingen niet altijd lopen zoals ze gepland zijn, is onoverkomelijk. Hieronder lees je wie je kan aanspreken en waarvoor. We delen onze infofiche crisiscommunicatie en verwijzen ook nog eens naar de noodprocedure en bijhorende stappenplan wanneer blijkt dat er iemand deze vakantie besmet zou zijn op het speelplein. 


jouw eerste aanspreekpunt

Jouw lokaal speelpleinondersteuner is het eerste aanspreekpunt tijdens de kantooruren. Ze staan klaar staat voor een tweede opinie, om samen na te denken of naar oplossingen te zoeken. 

 • ANT - 0485 10 89 72 - Simon Knaeps
 • BXL - 0485 71 49 33 - Wauter Temmerman  
 • LIM - 0477 21 47 03 - Kobe Swennen               
 • WVL - 0471 28 56 74 - Arno Beeckman
 • OVL - 0487 26 83 35 - Hanne De Kinder
 • GENT - 0474 45 99 10 - Nele Merlier
 • VBR - 0474 42 69 42 - Nathalie Matthys

Ook kan je steeds terecht op het landelijk secretariaat in Mechelen tijdens de kantooruren: 015 28 73 90 – vdsinfo@speelplein.net


In nood - 24/7 bereikbaar élke vakantieperiode

Bij een ernstig ongeval, incident of crisis

Bij een ernstig ongeval, incident of crisis (tijdens en buiten de kantooruren) kan je ons élke vakantie bereiken op het noodnummer. Voor een klankbord, een tweede opinie, ondersteuning (ter plaatse) bij een acute interventie, advies bij (mogelijke) persvragen, crisiscommunicatie...  

Infofiche crisis-communicatie

Een klacht, een ongeval of een incident op het speelplein, we wensen het geen enkel speelplein toe, maar het gebeurt. Welke voorzorgen je ook neemt, een crisis kan overal voorkomen. In deze infofiche overlopen we de belangrijkste stappen bij interventies en bij communicatie.


Noodbox voor crisissituaties


De Noodbox is een handig invulbare PDF waarmee je op voorhand nadenkt over mogelijke crisissen op het speelplein, aangepast aan jouw specifieke situatie en aangevuld met tips, telnrs... Op dit moment bevat de Noodbox 6 dossiers.

NOODNUMMERS ZOMER 2024

01/07 - 07/07 - Nele - 0474 45 99 10
08/07 - 14/07 - Kobe - 0477 21 47 03
15/07 - 22/07 - Simon - 0485 10 89 72
23/07 - 28/07 - Emma - 0493 17 38 50
29/07 - 06/08 - Sylvia - 0488 31 66 87
07/08 - 14/08 - Emma - 0493 17 38 50
15/08 - 20/08 - Simon - 0485 10 89 72
21/08 - 27/08 - Kobe - 0477 21 47 03
28/08 - 01/09 - Sylvia - 0488 31 66 87 

Wat kunnen noodsituaties zijn?

 • Signalen rond zelfdoding
 • Brand op het speelplein
 • Een voedselvergiftiging
 • Ernstig geval van cyberpesten 
 • Ernstige bedreiging of vechtpartij 
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Kind blijft achter bij een uitstap of raakt vermist.
 • Een kind of animator sterft al dan niet op het speelplein (bv. verdronken, ongeluk...)
 • ... 

Andere belangrijke noodnummers

Print deze pagina en meteen ook alle andere belangrijke noodnummers uit om op te hangen in je animatorenlokaal.


bij grensoverschrijdend gedrag

Emma en Simon zijn binnen de VDS het Aanspreekpersoon Integriteit (API). Wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en (seksuele) integriteit binnen de VDS of het speelpleinwerk kan rechtstreeks bij hen terecht. Zij luisteren naar jouw vraag of verhaal en verwijzen door wanneer nodig of verlenen advies bij de mogelijke vervolgstappen. Je kan hen bereiken via emma@speelplein.net en simon@speelplein.net.

Gezien de VDS veel belang hecht aan lokaal werken, is de vertrouwensband tussen de speelpleinen en onze lokale speelpleinondersteuners vaak veel groter. Het is dan ook logisch dat zij in de praktijk het eerste aanspreekpunt zullen zijn en in samenspraak met Emma en Simon het nodige doen.