03 feb 2021

Ontdek de mogelijkheden van jouw speelplein(profiel) op onze website


Elke speelpleinorganisator zijn eigen profiel

Anno 2021 zijn er 419 verschillende speelpleinorganisatorenin Vlaanderen en Brussel. Samen organiseren zij 618 verschillende speelpleinwerkingen. Elke speelpleinorganisator in Vlaanderen en Brussel heeft een eigen speelpleinprofiel op www.speelplein.net. Elke speelpleinverantwoordelijke (= beheerder) kan op elk moment het organisatieprofiel bekijken én bewerken.

Op dat speelpleinprofiel zie je 4 tabbladen


 

  1. Algemeen: hier vind je alle contactgegevens van de organisatie en een overzicht van de speelpleinwerking(en) die het organiseert. Per speelpleinwerking kan je doorklikken om specifieke gegevens te bekijken, nl. openingsperiode, kalender, mogelijkheden voor-en naopvang, speeladres... Het zijn deze contactgegevens die de VDS gebruikt om jou te contacteren en informeren.  

    NIEUW: pas jij iets aan op je profiel (bv. een telefoonnummer, een e-mailadres, een nieuwe verantwoordelijke…), dan ontvangt onze lokaal speelpleinondersteuner automatisch een bericht! Handig om je speelplein op te volgen, gewijzigde (e-mail)adressen meteen aan te passen voor het versturen van onze nieuwsbrief en post. 

  2. Trefdagen: een overzicht van alle aangeboden trefmomenten door de VDS. Je kan zien wie van je animatoren al inschreef of zelf animatoren in groep erg makkelijk inschrijven.
  3. Ter plaatse: heb je vorming ter plaatse aangevraagd, dan kan je als speelplein de stand van zaken op elk moment bekijken. 
  4. VDS: Als je lid bent van de VDS kan hier je kortingscode voor het MateriaalMagazijn terugvinden, lidmaatschaphistoriek bekijken en het logboek raadplegen. In logboek noteren onze lokaal ondersteuners notities over je organisatie. 

De VDS helpt je 2x per jaar herinneren


We moedigen beheerders aan om de gegevens up to date te houden, maar we beseffen uiteraard dat je er niet altijd aan denkt om dit op onze website aan te passen. De VDS helpt je daarom 2x per jaar herinneren:   

  • Jaarlijks bij de hernieuwing van het lidmaatschap vragen we om al je gegevens na te kijken en eventueel aan te passen. We vullen alles al in, jij hoeft enkel na te kijken.  
  • Een tweede keer in het voorjaar, met het zicht op de zomer, ontvangt elke beheerder van ons een herinneringsmailtje.


Geef al je animatoren toegang tot alle VDS-producten

Koppel al je animatoren in minder dan 5 minuten!

De basisinhoud op onze website is voor iedereen beschikbaar, maar enkel leden kunnen al onze producten, werkvormen, speelpleinvoorbeelden, video’s…  gratis bekijken, downloaden en ontlenen via het blauwe pijltje. 

Is jouw speelplein lid van de VDS, dan heeft niet alleen de speelpleinverantwoordelijk exclusieve toegang, maar ook al je animatoren. Ze moeten daarvoor wel gekoppeld zijn aan je speelpleinprofiel. 

NIEUW! 
Wat vroeger tijdrovend was (elke animator afzonderlijk toevoegen... pfff), is nu snel en efficiënt. Je kan al je animatoren met 1 klik op de knop toevoegen! Bekijk deze korte tutorial

Bekijk wie van animatoren ingeschreven is of schrijf ze zelf in

Als speelpleinverantwoordelijke kan jij ook via je speelpleinprofiel (tabblad trefmomenten) makkelijk checken wie zich al inschreef voor een trefmoment bij de VDS. Je kan ook zelf 1 of meerdere animatoren makkelijk inschrijven voor een trefmoment. Easypeasy met deze korte tutorial.  


Speelpleinzoeker voor ouders en nieuwe animatoren

Het voorbije jaar zochten 11.374 ouders en nieuwe animatoren de contactgegevens, openingsuren en/of locatie van een speelplein in hun buurt via www.speelplein.net/speelpleinzoeker. 11% klikte door naar de facebookpagina van de speelpleinwerking. 

Je hebt er dus alle baat bij dat de gegevens van jouw organisatie en speelpleinwerking(en) correct zijn. Als beheerder kan je op élk moment je persoonlijke gegevens aan passen. Dat doe je door in te loggen met je persoonlijk profiel en door te klikken naar je speelpleinprofiel > werkingen. Aanpassen, bewaren en klaar!

Extra opties bij de filter voor ouders

Als speelpleinverantwoordelijke kan je nu ook aangeven of ouders hun kind voor een hele dag, halve dag of per halve dag kunnen inschrijven. Daarnaast kunnen ze via de filter ook selecteren op speelpleinwerkingen waarbij verplicht (vooraf) inschrijven al dan niet nodig is.    


Jouw sociale mediakanalen worden belangrijker

Tot voor kort kon je enkel je facebookpagina toevoegen, vanaf nu heb je de mogelijkheid om ouders/nieuwe animatoren ook door te sturen naar Instaprofiel, Pinterestpagina of je Twitter-account. Hoe meer links jij plaatst in het profiel van je werking, hoe meer verschillende kanalen ouders en nieuwe animatoren te zien zullen krijgen. 


Stagiairs vinden makkelijker de weg naar je speelplein

Nieuwe animatoren die net een cursus achter de rug hebben verwijzen we door naar onze speelpleinzoeker. Op het profiel van elke werking kunnen jongeren zien of een speelpleinwerking in hun buurt al dan niet erkend is als stageplaats en stagiairs ontvangt. Met behulp van de contactgegevens die erbij staan, kan er meteen contact worden opgenomen. 

Aanduiden dat je een erkende stageplaats bent en stagiairs kan ontvangen, doe je opnieuw via je speelpleinprofiel met 1 klik op de knop.  


Ben je geen beheerder?

Ben jij speelplein-verantwoordelijke en heb je nog geen toegang tot je eigen speelpleinprofiel (bv. door een wissel, vervanging van een collega...)? Geef een seintje. Het is maar een kleine moeite.  


alle tutorials bij elkaar

Op www.speelplein.net/tutorials vind je een overzicht van alle mini-stappenplannetjes om dingen via je speelpleinprofiel te doen.  


Nieuwe inhoud


Naast technische aanpassingen en mogelijkheden, plaatsen we uiteraard ook geregeld nieuwe inhoud op onze website. Bespaar je tijd om uit te vogelen wat en waar werd toegevoegd. Op www.speelplein.net/beterspelen in de gele kader houden we de nieuwe inhoud netjes voor je bij zodat je niets hoeft te missen. Handig!


Inspireer elkaar met speelplein-voorbeelden

Op onze website tonen we heel veel concrete speelplein-voorbeelden (filmpjes, folders, enquêtes, functieprofielen voor vacatures, animatoren-brochures...). Op die manier inspireren speelpleinen speelpleinen. Heb je zelf een goed voorbeeld? Bezorg het ons zeker via je lokaal ondersteuner.