29 jan 2021

Intervisie 04/03/21: "Jaarwerking in tijden van Corona"

Waarom?

Het zijn gekke tijden, dat moeten wij jou niet meer vertellen. Corona heeft ervoor gezorgd dat we creatief moesten zijn en blijven.

Dat veerkracht dé sterkte is van het jeugdwerk moeten we je ook niet meer vertellen.

Deze pandemie maakte alleszins duidelijk dat wij als koepel niet altijd alle antwoorden klaar hebben. Om die reden organiseren wij dan ook deze intervisiemomenten. 

Wij willen samen met jullie, speelpleiners van gemeentelijke en particuliere werkingen, op zoek antwoorden, good practices of andere handige tips om in deze gekke tijden:

  • een jaarwerking te organiseren
  • aan werving van animatoren en hoofdanimatoren te doen
  • een plan van aanpak om deze geworven animatoren en hoofdanimatoren te behouden
  • de sfeer in je ploeg te behouden


we staan voor je klaar!

Welke thema's komen er aan bod?

Tijdens deze momenten bieden wij vier thematafels aan over:

  • Werving: Hoe kan je online werven? 
  • Behoud en Exit: Wat doe je met stoppende animatoren? Hoe zorg je ervoor dat ervaren animatoren het onderste uit de kan halen? 
  • Jaarwerking: Wat is het belang van jaarwerking en hoe onderhoud je dit?
  • Sfeer: Hoe kan je in digitale tijden toch voor sfeer in de groep zorgen? 

Je bent niet verplicht om maar één thematafel te volgen. Na ongeveer 1,5 uur is er de mogelijkheid om te wisselen van thematafel. 

Je kan er dus bijvoorbeeld voor kiezen om tijdens blok 1 (13u30 - 14u45) de tafel rond 'Behoud en Exit' te volgen en tijdens blok 2 (14u55 - 16u15) sluit je aan bij 'Jaarwerking'.

Wanneer?

Donderdag 4 maart staat het allemaal te gebeuren. 

Op die dag bieden twee momenten aan, voor zowel professionelen als vrijwilligers in het jeugdwerk. 
Je bent uiteraard volledig vrij om te kiezen welk moment je aansluit. 

  • 13u30 - 16u15

Blok 1: 13u30 - 14u45
Blok 2: 14u55 - 16u15 

  • 19u00 - 21u45

Blok 1: 19u00 - 20u30
Blok 2: 20u40 - 21u45

De intervisie zal digitaal zijn, we gaan aan de slag via Zoom.

We nemen deze intervisiemomenten ook op, zo kunnen we dit naderhand delen op onze website. 

 


PRAKTISCH

Prijs & inschrijven

Inschrijven is gratis en kan via onderstaande knop. In de inschrijfmodule vind je de intervisie vervolgens onder "Trefdag". 
Je kan ervoor kiezen om de trefdag tijdens de werkuren te volgen of 's avonds.

Deelnemers krijgen de dag voor de intervisie een Zoom-link om deel te nemen.


Veel gestelde vragen

Kan ik de Zoom-link delen met collega's of mede-vrijwilligers?

Op zich kan dit, maar we vragen toch dat iedereen zich zoveel mogelijk individueel inschrijft zodat we zicht hebben op de omvang van de groepen en op een goede manier kunnen uitwisselen.

Publicatie en privacy van deelnemers

De persoonlijke gegevens die je aan ons overmaakt bij inschrijving worden op onze beveiligde website permanent bewaard en worden enkel door VDS-medewerkers die deze gegevens nodig hebben verwerkt. Gegevens worden nooit aan derden overgemaakt tenzij dit noodzakelijk is en nooit meer dan nodig (bv. aan overheidsdiensten, externe begeleiders van vorming…).    

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw maakt foto’s en filmpjes van deelnemers. Het betreft meestal spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms worden er ook gericht foto’s genomen. Voor deze foto’s vragen we bij inschrijving of aanvang expliciete toestemming zoals de privacywet voorschrijft. Bij jongeren -16 jaar vragen we toestemming aan de ouders. Beeldmateriaal wordt teeds met respect gebruikt in onze nieuwsbrief, brochures, op promomateriaal, onze website en sociale media, alsook bewaard in functie van rapportering aan de overheid en andere organisaties die ons financieel steunen. 

Via  kan je op elk moment vragen om je keuze aan te passen en je persoonlijke gegeven opvragen, verbeteren of laten wissen.”

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Lees ons volledige privacybeleid.


Laatste info over de jeugdwerk-regels

De laatste updates over de jeugdwerkregels kan je hier vinden


Heb je vragen?

Neem gerust contact op met jouw lokaal ondersteuner. Zij staan altijd klaar om je verder te helpen!