07 okt 2020

Drempels verlagen

In hun rapport Vrij in vrije tijd omschrijft Steunpunt voor Inclusie de belangrijkste drempels die ouders ervaren in hun zoektocht naar inclusieve vrije tijd voor hun kind met specifieke noden. Wij bekeken met hen wat speelpleinen en de VDS kunnen doen om die drempels te verlagen.

drempels

Acties

We namen deze drempels vast en geven je enkele concrete voorstellen om ze aan te pakken.

Ouders voelen zich alleen in hun keuze voor inclusie

Wat kan het speelplein doen?
Breng (met toestemming van de ouders) kinderen met een beperking in beeld. Laat op je communicatiekanalen zien dat alle kinderen er bij horen.

Wat doet de VDS?
Wij blijven op inclusie inzetten en streven in alles wat we doen naar meer en betere speelkansen voor élk kind. We richten onze communicatie ook rechtstreeks naar ouders.

De vrije tijd van ouders is sterk verbonden met de vrije tijd van hun kinderen

Bij veel vrijetijdsbestedingen moeten ouders nog in de buurt blijven en slorpt dat dus ook hun vrije tijd op. Speelpleinwerk is echter een vrijetijdsbesteding waar ouders hun kind met een gerust hart kunnen achter laten en zo tijd voor zichzelf creëren.

Ouders ervaren geen gelijke keuze tussen inclusief en doelgroepspecifieke vrije tijd

Ouders worden snel doorverwezen naar een doelgroepspecifiek aanbod, vaak een paar dorpen verder. Ze moeten vaak zelf initiatief nemen om te horen of een inclusieve aanpak mogelijk is.

Wat kan het speelplein doen?
Wees proactief in je communicatie: vermeld in je promo expliciet ‘kinderen met extra ondersteuningsnood welkom’.

Wat doet de VDS?
We benoemen inclusie als standaard voor het speelpleinwerk. We stimuleren bestaande speelpleinwerkingen om inclusiever te gaan werken. Via ons partnerschap met Jeugdwerk voor Allen kunnen we gratis vorming en begeleiding aanbieden voor speelpleinen die hier voor willen gaan.

Ouders moeten overtuigen om hun kind in te schrijven

Laat zien dat inclusie normaal is bij jullie. Dat ouders hun kind niet moeten ‘verkopen’ om het een kans te doen krijgen.

Ouders en organisaties zoeken een evenwicht tussen het informele karakter van vrije tijd en de nood aan duidelijke afspraken

Wat kan het speelplein doen?
Benader ouders als specialisten in hun kind. Maak samen met hen op voorhand een speelfiche op, waarin de belangrijkste eigenschappen van het kind staan. Maak ook dagelijks tijd voor een babbeltje bij het ophalen.

Wat doet de VDS?
We hebben voorbeelden van dergelijke fiches, waar speelpleinen zich op kunnen baseren.

Diversiteitsdenken i.f.v. de noden van kinderen en jongeren met een beperking wordt nog onvoldoende toegepast

Wat kan het speelplein doen?
Organiseer vorming en voorzie andere inspiratie voor animatoren om hun blik te verbreden en hun handelen met kinderen met een beperking te verbeteren. En onthou daarbij dat op het speelplein speelplezier voorop staat.

Wat doet de VDS?
je houdt rekening met de diverse achtergronden, behoeften en mogelijkheden van de kinderen en jongeren en speelt hierop in’ is een competentie waar we expliciet op inzetten op onze animatorcursus. Het diversiteitsdenken zit ook in het algemeen in alles wat we doen. We vertrekken van de vaststelling dat elk kind andere interesses heeft en zich comfortabel of uitgedaagd voelt door andere dingen.

Ouders ervaren bij organisaties een passieve invulling van inclusie

Simpelweg zeggen 'iedereen is welkom' maakt je nog geen inclusieve organisatie. Concrete actie is nodig.

Wat kan het speelplein doen?
Zoek partners die jullie kunnen ondersteunen en uitdagen.
Denk met hen op voorhand na over mogelijke drempels in je werking. Ga er mee aan de slag en wacht niet op een vraag van een ouder. Vaak sluiten zij zichzelf al uit als een initiatief zich niet als expliciet inclusief promoot.

Wat doet de VDS?
De VDS wil graag je co-piloot zijn op je pad richting meer inclusie op het speelplein. We hebben de kennis en ervaring in huis om elke werking deskundig te ondersteunen.

Ouders willen de zoektocht naar redelijke aanpassingen aangaan vanuit een gedeeld partnerschap met de organisatie

Wat kan het speelplein doen?
Ouders zijn je bondgenoten. Ga samen met hen op zoek naar de beste oplossingen voor hun kind. Blijf in gesprek gaan met de ouders, ook als het kind al even naar het speelplein komt. Blijf oplossingen zoeken waar iedereen aan meedenkt.

Wat doet de VDS?
We delen graag ook het ouderperspectief met de speelpleinwerkingen.

De complexiteit van verschillende factoren samen, vraagt van ouders onredelijke inspanningen en mogelijkheden

(Ouder van) kinderen met een beperking komen ook in alle soorten en maten. Vaak ervaren ze naast de extra zorgnoden nog andere drempels, zoals een beperkte kennis van het Nederlands of een beperkt inkomen. Een combinatie van deze factoren, maakt mensen extra kwetsbaar.

Wat kan het speelplein doen?
Een inclusiebeleid is meer dan 'speelkansen creëren voor kinderen met een beperking'. Denk ook aan je communicatie, je manier van organiseren...

Wat doet de VDS?
Met ons evaluatie-instrument kan je een analyse maken van (onder meer) de toegankelijkheid van je hele werking. De poster Komen spelen geeft dan weer concrete tips om die toegankelijkheid te verhogen.

Perspectief van ouders

Hier kan je meer lezen over het perspectief van ouders en hoe je er als speelpleinwerking rekening mee kan houden.


Podcast Spel zonder Grenzen

Sander ging op bezoek bij speelplein Wesp en bij Lander en zijn ouders. Hij goot hun verhaal in deze podcast.


Het belangrijkste blijft: ouders betrekken en echt luisteren naar hun vragen en bezorgdheden

Astrid, medewerker Steunpunt voor Inclusie


Ondersteuning

Steunpunt voor Inclusie kan met advies op maat het perspectief van ouders binnen brengen in jouw speelplein. 

Via Jeugdwerk voor Allen kan je gratis vorming en begeleiding aanvragen.

En uiteraard staat de VDS ook voor je klaar. Je kan terecht bij je lokaal ondersteuner of bij onze expert inclusie.