30 sep 2020

Vraag je Procesbegeleiding of Audit aan voor 12 oktober


Een procesbegeleiding?

In deze meest doorgedreven vorm van ondersteuning, stapt de VDS tijdens het werkjaar actief mee in je werking.

Een procesbegeleiding wordt uitgevoerd door een stafmedewerker of een zeer ervaren VDS-vrijwilliger. In een proces worden we begeleider en inhoudelijke coach rond een bepaald thema. We bereiden alle stappen samen met jou voor vanuit onze ervaring en deskundigheid, documenteren met goede voorbeelden en ondersteunen je ploeg in het nemen van beslissingen. 

MOGELIJKE THEMA'S 

  • Speelkansen verhogen, meer keuze en variatie op het speelplein.
  • Kleuterwerking avontuurlijker maken
  • Opstarten van een tienerwerking
  • Opmaak van een speelpleinvisie– en beleidsplan voor de toekomst
  • Oprichten van een stuurgroep
  • Omgaan met meertaligheid op het speelplein
  • Inclusief speelpleinwerk voor kinderen met een beperking
  • Imago en profilering van het speelplein
  • Halvedagwerking wordt volledagwerking

 

Meer lezen?


Een audit?

Een externe audit is een onderzoek, uitgevoerd door de VDS, naar de kwaliteit van je speelpleinwerking.
Wij stappen kortstondig mee en analyseren je werking op basis van objectieve kwaliteitscriteria.

KEUZE UIT 2 VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN

1. Kinderen

De VDS bekijkt de kwaliteit van je speelpleinwerking vanuit de kinderen zelf. We stellen dat een speelpleinwerking kwaliteit levert als ze haar voornaamste doelstellingen nastreeft: een rijke speelomgeving creëren om elk kinderen een écht vakantiegevoel te bezorgen.

 2. Animatoren 

Het spelen van kinderen wordt op het speelplein begeleid door jongeren, met de nadruk op engagement, betrokkenheid en plezier. We bekijken de kwaliteit van je animatorenwerking. Hun enthousiasme, dynamiek, participatie, … is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het spelen. 

Meer lezen?

Voorbeeld eindverslag

Na een audit bezorgen we je een verslagje. Lees hier een voorbeeldverslag van de audit van Speelplein Brecht. 


Vraag het aan bij je lokaal ondersteuner

Een audit of procesbegeleiding houdt een intensieve ondersteuning in, verspreid over een lange periode in het jaar. 
Om ons hier goed op voor te bereiden, vragen we je om voor 12 oktober jouw aanvraag in te dienen bij je lokaal ondersteuner. Zo hebben wij tijd om de beste match met jouw speelplein te maken!

Jouw lokaal ondersteuner bereiken?