29 jun 2020

Speelpleinwerk bijna klaar voor de zomer

Aan de vooravond van een nieuwe speelpleinzomer bevroeg de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) alle lokale speelpleinverantwoordelijken over de impact van corona op hun werking. Sinds op 22 mei het federaal Overlegcomité groen licht gaf voor de jeugdwerkzomer schoot elk speelplein uit de startblokken om de opgelegde maatregelen grondig te bestuderen en vervolgens te implementeren. Vandaag kunnen we kinderen, jongeren en ouders geruststellen: op een uitzondering na starten alle speelpleinwerkingen op. Er ligt nog wat werk op de plank, maar speelpleinwerk blijft speelpleinwerk en is bijna klaar voor een veilige en bovenal speelse zomervakantie! 


Er ligt vandaag nog werk op de plank voor elk speelplein tijdig en goed voorbereid kan opstarten, maar 90% van de verantwoordelijken die onze bevraging deze week beantwoordden (=28%) toont zich optimistisch: ‘het komt goed!’.

Nog werk op de plank, maar het komt goed

De VDS gelooft in het feit dat speelpleinwerk een belangrijke plek is om het sociale, fysieke en psychologisch welzijn van kinderen en jongeren in deze coronatijd aan te wakkeren. Sinds de uitbraak van COVID-19 ijverden we voor een zo goed mogelijke, 'coronavriendelijke' speelpleinzomer met optimale speelkansen voor kinderen en jongeren om ‘hun ding’ te kunnen doen. We stellen vast dat elke speelpleinorganisator die intentie ter harte heeft genomen ondanks alle beperkende maatregelen. Ieder op zijn manier. 

De meerderheid van de speelpleinwerkingen opent de deuren op 6 juli. 
Er ligt vandaag nog werk op de plank voor elk speelplein tijdig en goed voorbereid kan opstarten, maar 90% van de speelpleinverantwoordelijken die onze bevraging deze week beantwoordden (=28%) toont zich optimistisch: ‘het komt goed!’. Al zijn ze ook wat onzeker nu alles anders is dan anders: zullen kinderen, animatoren en ouders zich aan de regels houden, zullen we een plaats hebben voor élk kind, wat als we het speelplein of een bubbel op het speelplein moeten sluiten… 

Aantal aangeboden plaatsen blijft stabiel

De speelpleinwerkingen die deelnamen aan de bevraging, bieden samen +/-18.000 plaatsen aan per week. 40% van hen geeft aan minder plaatsen aan te bieden deze zomer omwille van corona. Een andere 40% heeft zich gereorganiseerd en kan hetzelfde aantal kinderen ontvangen dan andere jaren. Bijna 20% zorgt in coronatijden voor méér plaatsen omdat ze ervan uitgaan dat ouders niet of minder reizen, grootouders kleinkinderen niet of minder zelf zullen opvangen, ander aanbod omwille van corona wordt geschrapt… De totale capaciteit van speelpleinwerk blijft, ondanks corona, dus min of meer op peil. 

We stellen wel vast dat 15% van de bevraagde speelpleinorganisatoren de schaar zet in het aanbod voor tieners (+12). De striktere maatregelen schrikken verantwoordelijken af en anderzijds wil men de capaciteit op het speelplein optimaal benutten voor de jongere kinderen. Bijna de helft van alle organisatoren die het aanbod schrapt zorgt wel voor een alternatief aanbod voor tieners in samenwerking met andere diensten (bv. sportdienst) en/of andere organisaties. 


Ondanks alle beperkingen kan speelpleinwerk deze zomer speelpleinwerk blijven. Binnen bubbels kan er veilig en voluit gespeeld worden. 40% van de speelpleinen blijft met daginschrijvingen werken. WAW!


Speelpleinwerk blijft speelpleinwerk

Speelpleinwerk staat bekend om zijn laagdrempelig karakter. Op 77% van de werkingen in Vlaanderen en Brussel hoef je andere jaren niet vooraf in te schrijven en kan je de dag zelf beslissen om deel te nemen. Omwille van corona en het verplicht werken met bubbels tot 50 personen is het voor heel veel speelpleinwerkingen helaas niet mogelijk om per dag ter plaatse in te schrijven. Bijna 60% werkt dus voor deze zomervakantie – uitzonderlijk - met een systeem van vooraf inschrijven. Toch is de VDS erg blij om te zien dat 40% er wel in slaagt, ondanks alle beperkende maatregelen, om het principe van daginschrijvingen te blijven toepassen. Vooral voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare thuissituaties is dit principe erg belangrijk en waardevol.

70% van de bevraagde speelpleinorganisatoren schrapt dan wel de geplande uitstappen, maar deze zijn niet noodzakelijk om het vakantiegevoel dat speelpleinwerk biedt te versterken. Spelen om te spelen is het uitgangspunt, en dat is deze zomer niet anders. De maatregelen laten toe om in bubbels (zeker bij -12-jarigen) voluit te spelen: activiteiten, spontaan spelen, speelhoeken… Bovendien investeert  ¼ van de verantwoordelijken het vrijgekomen budget van uitstappen deels in externe workshops of de aankoop van extra (duurzaam) materiaal. 


Extra inzet van animatoren, maar ook extra ondersteuning.

Animatoren staan vandaag al gemiddeld 9u per dag op het speelplein en zullen deze zomer nog een tandje moeten bijsteken. De voor- en naopvang van kinderen die anders door externen al dan niet op het speelplein zelf gebeurt, wordt dit jaar 20% meer op het speelplein in de bubbels zelf opgenomen. Daarnaast wordt verwacht dat ze ermee op toezien dat de coronamaatregelen worden nageleefd en zullen ze zelf ook extra poetstaakjes opnemen. 

Die verwachtingen en extra druk, wordt door speelpleinorganisatoren begrepen en gecompenseerd door middel van een extra beloning of het inschakelen van extra poetspersoneel en hoofdanimatoren. 50% van de verantwoordelijken geeft aan zelf meer op het speelplein aanwezig te zijn en extra tijd vrij te maken voor babbels met animatoren om te zien of alles vlot loopt, maar ook of het goed voelt. Quasi iedereen zet logischerwijs in op extra briefing en ondersteuning rond de kennis van maatregelen en procedures. 24% voorziet zelfs extra vorming (bv. begeleidershouding, coronaproof spelen… ). 

Op de vraag of verantwoordelijken ook voldoende animatoren vinden, antwoordt 75% zonder meer positief. Ze hebben er voldoende, sommige zelfs een overschot of hebben er vertrouwen in dat de laatste gaatjes opgevuld raken. 17% twijfelt en is nog volop zoekende. 5% zegt het gewenste aantal niet te zullen vinden. Het vinden van voldoende animatoren is jaarlijks een uitdaging en nu omwille van corona niet anders. Toch is de uitdaging nu groter omdat meer animatoren nodig zijn omwille van het bubbelprincipe en anderzijds jongeren afhaken omdat niet willen of mogen komen van ouders uit angst voor besmetting of omdat ze bubbels niet mogen combineren.


Resultaten bevraging voor de zomer

Het volledige rapport van de bevraging kan je hier downloaden


Over speelpleinwerk

Er zijn 417 speelpleinorganisatoren. Samen organiseren ze 563 speelpleinwerkingen verspreid over 300 gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Slechts 21 gemeenten hebben er geen. Op een gemiddelde vakantiedag in de zomer spelen dagelijks 44.000 kinderen op een speelpleinwerking. Samen bereiken ze op die manier 185.000 verschillende kinderen en 23.000 begeleiders, die we animatoren noemen.
Meer lezen.


Speelpleinwerk tijdens corona

Op speelplein.net/zomer maken wij voor jou de vertaling van alle maatregelen en aanbevelingen op speelpleinmaat.


Onderzoek over en relevant voor speelplein


Er gebeurt op regelmatige basis onderzoek over of relevant voor speelpleinwerk