17 jun 2019

Het mag van de FOD Economie

De FOD Economie ziet in ons land toe op de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen. Zopas brachten ze een nieuwe gids uit over "veiligheid van avontuurlijke natuurspeelomgevingen". Wat blijkt? Er mag veel en er wordt ook gedacht aan de speelwaarde voor kinderen. Iets waar de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk heel blij mee is!


Avontuurlijke natuurspeelomgevingen

 De natuurspeeltuin van Provinciaal domein Kessel-Lo | Pimp je speelplaats

In avontuurlijke natuurspeelomgevingen moeten aan drie aspecten
voldaan zijn om te kunnen spreken over een speelaanleiding:

  • Er werden doelbewust natuurlijke elementen aangebracht door de beheerder van het terrein met als doel dat kinderen ermee kunnen spelen.
  • Er zijn natuurlijke elementen aangebracht door de beheerder , al dan niet verwerkt of bewerkt in een constructie/opstelling, die uitnodigen om te spelen.
  • De omgeving nodigt expliciet uit om te spelen.

Met andere woorden, het gaat niet om de klassiek speeltoestellen maar wel om een boom, takken, water...
die bewust is aangebracht om kinderen te doen spelen.


Aanvaardbare risico's

In de gids lezen we dat kinderen moeten leren omgaan met risico's. Kinderen leren veel sneller gevaren in te schatten als ze het al spelend kunnen ondervinden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de toegevoegde speelwaarde.

En terecht!

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvaardbare en onaanvaardbare risico's. Een risico-analyse moet duidelijkheid bieden. Zo is een aanvaardbaar risico, een risico dat kan leiden tot lichte, niet-blijvende letsels zoals bv schrammen, builen, splinters, kneuzingen en eenvoudige breuken.

De FOD Economie pleit voor een evenwicht tussen de behoefte aan risico's en de noodzaak het kind te vrijwaren van ernstig letsel. Enkel en alleen als het risico onaanvaardbaar is, dient men over te gaan tot risico-verlaging en preventieve maatregelen. 


Hoe gaat het verder?

De gids wil informatie bieden aan uitbaters, keurders, preventie-adviseurs, ontwerpers en iedereen die betrokken is bij de veiligheid van avontuurlijke natuurspeelomgevingen. 

Maar ook de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk gaat met dit thema graag aan de slag. We willen iedereen zo goed mogelijk informeren, mythes de wereld uit helpen en blijvend inzetten op het verhogen van speelkansen. Zo werken we met onze partner Kind en Samenleving aan een brochure om met de gids aan de slag te gaan en pasten zij ook hun vorming "Speelom" aan. Ook binnen Goe Gespeeld! staat de gids hoog op de agenda. Wordt vervolgd dus.


Bekijk de nieuwe gids


De volledige versie van de gids "veiligheid van avontuurlijke natuurspeelomgevingen" vind je hier.


Alles over speel-infrastructuur

Meer informatie en goede voorbeelden vind je terug op onze beter spelen-pagina over speelinfrastructuur of risico's inschatten en speelkansen creĆ«ren.