07 dec 2017

Een nieuwe Vlaamse Jeugdraad

16 nieuwe adviseurs

4.500 jongeren stemden in november tijdens de kiesweek. Zij maakten een top 10 van dé jongerenthema’s en verkozen 8 nieuwe jongerenadviseurs. De jeugdwerkorganisaties stemden op hun beurt 8 nieuwe jeugdwerkadviseurs in de Vlaamse Jeugdraad. Onze kandidaat-vrijwilliger, Frederik Meeus, zetelde de afgelopen 2 jaar reeds in de adviesraad, maar werd helaas niet herverkozen. Dat betekent natuurlijk dat we als partner blijven wegen op de thema's en de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad.

Jongerenadviseurs

 • Alexandra Smarandescu
 • Jeroen Bergers
 • Inne Volkaerts
 • Eveline Meylemans
 • Sabrine Ingabire
 • Bram Jansen
 • Niklas Arents
 • Thomas Decat

Jeugdwerkadviseurs

 • Jan Langeraert (groep INTRO)
 • Mieke Heymans (Scouts en Gidsen Vlaanderen)
 • Koen Seynaeve (Kazou)
 • Ines De Geest (Chirojeugd Vlaanderen)
 • Emmy Vandenbussche (Mediaraven)
 • Isaak Dieleman (KLJ)
 • Emily De Laere (Sporta vakanties vzw en Sport federatie vzw)
 • Mohamed Missaoui (Uit De Marge)

Top 10 jongerenthema’s

Onderwijs, goed in je vel en diversiteit. Zie daar dé drie jongerenthema’s waar jongeren in Vlaanderen en Brussel anno 2017 van wakker liggen. Begin november riepen we jongeren op om te stemmen. 4.500 jongeren stemden en bepaalden zo waar de Vlaamse Jeugdraad de komende drie jaar zal op inzetten.

Onderwijs, goed in je vel en diversiteit vormen een duidelijke top drie. Armoede, vrije tijd, natuur en milieu, opwarming van de aarde, werk, gezondheid en mobiliteit vervolmaken de top tien.

Belangen-behartiging

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zorgt voor positieve media-aandacht en komt op bovenlokaal niveau op voor de belangen van het spelende kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. Op deze plaatsen vertegenwoordigen we vragen en bezorgdheden van alle speelpleinen, helaas dus niet langer in de Vlaamse Jeugdraad.