08 nov 2017

Kiesweek is begonnen!

Tussen 12 en 30 jaar?

Kies het thema dat de Vlaamse Jeugdraad moet vastpakken.

Goed in je vel, onderwijs, natuur & milieu, gezondheid, opwarming van het klimaat, armoede, vrije tijd, werk, diversiteit en mobiliteit. Deze zomer vroegen we aan 800 kinderen en jongeren wat ze belangrijk vonden. Dit lijstje van 10 thema's is het resultaat. Maar van welke thema's lig jij wakker?

Tussen 8 en 15 november vraagt de Vlaamse Jeugdraad aan alle jongeren tussen 12 en 30 jaar om zijn of haar stem uit te brengen. Met de 3 meest gekozen thema's gaan we aan de slag. Met elk verkozen thema gaat een werkgroep van jongeren & jeugdwerkers aan het werk. Zij zorgen ervoor dat de stem van kinderen & jongeren wordt gehoord aan de tafels waar de beslissingen vallen. 

Kies jouw geknipte jongerenadiseur in hun adviesraad.

Naast thema's vragen we ook om op jouw geknipte jongerenadiseur te stemmen. De Vlaamse Jeugdraad heeft een adviesraad van 16 adviseurs die de adviezen goedkeuren. Zij zorgen voor een kwaliteitscheck op alles wat we als Vlaamse Jeugdraad doen. Zij vertegenwoordigen dus de stem van kinderen en jongeren. Stem daarom op iemand die jouw stem kan en mag. Leer de kandidaten kennen en beslis welke drie adviseurs jouw stem verdienen vertegenwoordigen.


Stem nu!

Stem nu! Vanaf 8 november kan je hier stemmen op jouw thema's en adviseurs. Om een geldige stem te kunnen uitbrengen op mensen heb je wel een kaartlezer, identieitscode en pincode nodig. Hoor je het nu in Keulen donderen. Bekijk dan dit filmpje en zoek snel je pincode terug op


Jeugdwerk-adviseurs worden ook verkozen


Jeugdwerkadviseurs vertegenwoordigen de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties. Samen met 8 jongerenadviseurs vormen ze het officieel adviesorgaan van de Vlaamse Regering.

In tegenstelling tot de jongerenadviseurs worden de jeugdwerkadviseurs verkozen door de 110 jeugdwerkorganisaties. Ook de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) heeft een stem en een kandidaat, nl. vrijwilliger Frederik Meeus. De afgelopen 2 jaar zetelde Frederik al in de adviesraad en hij stelt zich nu opnieuw kandidaat.