Waarom organiseren we kadervorming?

Wat wil de VDS realiseren?

Kadervorming is voor ons geen doel op zich. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is een dienstverlenende organisatie voor alle speelpleinorganisatoren in Vlaanderen en Brussel. We willen speelpleinwerkingen die meer en betere speelkansen willen creëren pro-actief ondersteunen. Eén van de sterkste 'middelen' daartoe is kadervorming. Hoe?

Kadervorming is voor ons...

 • Een stevige IMPULS waarbij visie, houding, know how en deskundigheid worden 'doorgegeven' (van een speelplein'bad' in de animatorencursus tot technische sessies voor schepenen, jeugddiensten en speelpleinverantwoordelijken)
 • Een LABORATORIUM waar nieuwe ideeën kunnen ontstaan, experimenteren en probeersels maar ook instructoren alle kansen krijgen en partnerschappen kunnen ontstaan.
 • Een KATALYSATOR: ideeën, theorieën, ervaringen worden aangescherpt, bediscussierd, in 'sessies' gegoten, op papier gezet...
 • Eén brok DYNAMIEK voor de betrokken deelnemers, instructoren en speelpleinen: nieuw enthousiasme, frisse ideeën en zin om erin te vliegen. 

Kadervorming is een impuls, laboratium, katalysator en één brok dynamiek!

Voor wie doen we het?

 • jongeren die als animator aan de slag willen (vanaf 15 jaar)
 • jongeren die zich 'verder willen vormen' in technieken, speelbagage... bv. via verdiepingsweekends 
 • jongeren die als hoofdanimator meer verantwoordeljkheid willen opnemen op hun speelplein.
 • jongeren die bij ons cursus geven als instructeur
 • volledige speelpleinploegen via vorming ter plaatse of stuurgroepweekend. 
 • speelpleinverantwoordelijken, jeugdconsultenten en schepenen via verantwoordelijkenvorming.

Welke waarden stellen we centraal?

 • We vertrekken vanuit een onderliggende visie op kinderen die steunt op 3 pijlers: respect voor de eigenheid van kinderen, geloof in de ontwikkeling door het geven van impulsen, geloofsd in de zelfstandige ontplooiing van kinderen op spelen.
 • Naast de visie op kinderen hebben we ook een stevige visie op en deskundigheid over het speelpleinwerk opgebouwd, samen vormen ze de onderbouw van waaruit we steeds willen vertrekken.
 • We brengen steeds een stevige inhoudelijke impuls, op maat van wie de vorming volgt. Onze inhoud situeert zich in 4 grote thema's: spelen, speelplein, kinderen en begeleiders.

 

 • We willen maximale verantwoordelijkheid bieden aan onze instructoren, ploegen vrijwilligers met professionele ondersteuning. Onze instructoren zijn gevormde speelpleinenthousiastelingen die met 2 benen in de praktijk staan en van daaruit de vonk doen overslaan.
 • We kiezen voor een speelse aanpak en een speelse huisstijl. We kiezen voor een creatieve vorming waarbij de deelnemers een heel pak ervaringen opdoen. Na de reflectie op hun beleving laten we de deelnemers zelf experimenteren. Zo slagen we er in om een grote betrokkenheid te creëren.
 • Kadervorming in het jeugdwerk is zelf ook jeugdwerk. Ook jongeren krijgen kansen om zich te ontwikkelen, te experimenteren.... Kadervorming is voor ons geen steriele opleiding.

Waarin onderscheiden we ons?

 • Onze onderbouwde visie op kinderen en spelen (op het speelplein)
 • Ons streven naar deskundigheid in alle facetten van speelpleinwerk
 • Onze speelse en dynamische 'huisstijl'
 • Ons streven naar echte netwerkvorming en samenwerking (met andere organisaties binnen en buiten het jeugdwerk, experten op het veld, in binnen -en buitenland)
 • Ons streven naar betrokkenheid van alle actoren bij de kadervorming (speelpleinen, lokale besturen, instructoren, deelnemers en bij uitbreiding al onze medewerkers)

Actueel aanbod


Bekijk hier ons actueel aanbod (kader)vorming voor alle doelgroepen.

Meer over ons


Meer lezen over de VDS: onze werking, onze visie...


Kadervorming in cijfers

In 2018 haalden 6233 jongeren in heel Vlaanderen en Brussel hun attest. Da's 10% meer dan in 2017. Bij 5218 daarvan ging het om een attest animator, bij 816 om het attest hoofdanimator.

De VDS mocht in 2018 zo'n 1132 keer het attest animator uitreiken en 250 keer het attest hoofdanimator.