Speelmakers

Focus op speelplezier

Speelmakers wil samen met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) streven naar meer en beter spelen voor elk kind. Speelmakers is een aparte organisatie, die voortspruit uit de VDS en die in nauw partnerschap samenwerkt met de VDS. We delen met overtuiging dezelfde visie en verspreiden die samen zo breed mogelijk. Op die manier willen we elk kind, overal en altijd, zoveel mogelijk speelkansen bieden.

De VDS focust daarbij logischerwijs op het belang van spelen en speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. Speelmakers wil aanvullend ondersteuning bieden in alle andere sectoren. Concreet gaat het hier over de kinderopvang, het onderwijs, het bredere jeugdwerk, reisorganisaties, welzijnswerk, bedrijfsopvang… De VDS speelt vragen die niet-speelpleinwerk gerelateerd zijn door aan Speelmakers. 


Ervaringsgericht en met een speelse stijl zetten we teams in beweging, bouwen we aan vaardigheden en sleutelen we aan organisaties.


Het aanbod

Ervaringsgericht en met een speelse stijl zetten we teams in beweging, bouwen we aan vaardigheden en sleutelen we aan organisaties. We doen dat via vorming, begeleiding, audits en productontwikkeling.

Beleidsmatig
 • Een visie op spelen ontwikkelen voor jouw organisatie.
 • Jouw medewerkers meekrijgen in je visie.
 • Jouw visie uitdragen bij belanghebbenden: ouders, beleidsmakers…
 • Nieuwe concepten ontwikkelen.
 • Speelruimte in je gemeente, gebouw, speelplaats…
 • Een audit van je werking met beleidsaanbevelingen.
 • Een nieuwe opvang of speelinitiatief opstarten.
Praktijkgericht
 • Inrichting van je speelruimte.
 • Ontwikkelen van speelhoeken.
 • Speelse interactie met kinderen.
 • Originele activiteiten of knutselen. 
 • Samenspelen tussen kinderen van verschillende leeftijden.
 • Inkleding en fantasie.


We kunnen elke sessie aanpassen aan verschillende leeftijden.
Binnen de waaier van 0 tot 15 jaar, van baby tot tiener. Alles kan!
Wanneer we elkaar vinden, komen we beleidsmatig of praktijkgericht ondersteunen,
ontwikkelen en ‘meespelen’. 

Op basis van jouw vraag hoor je snel en transparant de prijs voor de ondersteuning en de eventuele bijkomende verplaatsingskost.     

Contacteer Speelmakers

Amke Bailleul

0499-61 02 41

Bart Straetman

0473-93 40 62


Amke & Bart


Amke Bailleul en Bart Straetman vormen samen ‘Speelmakers’. Beiden werkten ze vele jaren voor de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), waar ze steeds meer gepassioneerd raakten door het spelen van kinderen in al zijn vormen en geledingen. Die expertise en passie vertalen ze in een actief en breed ondersteuningsverhaal.

Amke en Bart zijn zowel zaakvoerders als de uitvoerende speelconsulenten van Speelmakers cvba.


Meet the family


De VDS gaat voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en acties zodat jij kan bouwen aan beter spelen en straffer speelpleinwerk!

We doen tal van interessante projecten met externe partners, maar werken ook intensief en inhoudelijk samen met onze eigen 'familieleden': MateriaalMagazijn, Kind en Samenleving en Speelmakers