Kind & Samenleving

expert in 3 kernthema’s

Kind & Samenleving streeft samen met Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) naar kwaliteitsvolle ruimte waar kinderen en jongeren vrij kunnen spelen en zijn. 

Kind & Samenleving kent dezelfde ontstaansgeschiedenis als VDS, maar ontpopte zich later als zelfstandige vzw en focust zich nu op onderzoek en expertise rond de thema’s spelen, kindvriendelijke publieke ruimte en stedelijkheid. Je vindt ons samen knus in hetzelfde kantoor.  

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren vanuit hun eigenheid kunnen deelnemen aan de samenleving en dat ze mogen participeren in het beleid. We willen hun inbreng meer zichtbaar, hoorbaar en vanzelfsprekend maken, zeker als het gaat over thema’s die een impact hebben op hun leefwereld. 


We willen dat kinderen en jongeren ruimte krijgen om te spelen en hun plaats in de wereld te zoeken. Daar maken we werk van door onderzoek met en voor hen.

(Copyright: Carmen De Vos) 

Het aanbod

Bij ons kun je terecht met vragen, vorming en workshops rond het kindvriendelijke publieke ruimte, speelruimte en stedelijke uitdagingen voor kinderen en jongeren. Inspraak met kinderen en jongeren én een onderzoeksmatige aanpak is de rode draad in ons werk.

Advies kindgerichte publieke ruimte
  • Hoe creëer je een goede speelruimte? 
  • Advies over Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) en masterplannen voor het jeugdwerk
  • Hoe maak je de inrichting van speelpleinwerkingen beter waardoor meer kwalitatief spel ontstaat? 
Inspraak en participatie
  • Advies over inspraak(trajecten) binnen het gemeentelijk beleidsniveau. 
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van een kind- en jongerenvriendelijk beleid binnen jouw gemeente 
  • Vorming rond methodes voor het beter bevragen van kinderen en tieners in jouw werking. 
Veiligheid van speelruimte
  • Hoe creëer je goede speelruimte met het oog op veiligheid? 
  • Een inkijk op de basisregels rond veiligheid van speelterreinen. 
  • Specifieke vragen rond speelveiligheid.


We hebben heel wat meer te bieden als het gaat om spelen, kindvriendelijke (publieke) ruimte en stedelijke uitdagingen. Kijk op onze website voor het gehele aanbod.


Handige publicaties

Pic2school

Wil je samen met kinderen en jongeren een speelterrein (her)inrichten? Dan is onze tool Pic2school perfect geschikt. Je kunt Pic2school gebruiken voor schoolspeelplaatsen, maar is ook geschikt voor andere speelruimtes.

 

 

 

BuurtspelersZoek je nog inspiratie om het spelen in de buurt te leren kennen en te verbeteren voor kinderen? Buurspelers helpt je met vele handige (inspraak)tools. 

Contacteer Kind & Samenleving

Kennis- en expertisecentrum
Kind & Samenleving vzw    

Lange Ridderstraat 22
2800 Mechelen


0487-02 33 90


Ons team


Meet the family


De VDS gaat voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en acties zodat jij kan bouwen aan beter spelen en straffer speelpleinwerk!

We doen tal van interessante projecten met externe partners, maar werken ook intensief en inhoudelijk samen met onze eigen 'familieleden': MateriaalMagazijn, Kind en Samenleving en Speelmakers