01 mei 2024

Brussels Pride Parade

In de week van 9 tot 18 mei loopt de Pride week. Dan kan je tien dagen lang naar events waar heel wat LGBTQIA+-gelieerde collectieven, verenigingen en actiegroepen bij betrokken zijn.

De focus ligt op evenementen die voor de uitstraling van de Belgische LGBTQIA+-gemeenschappen zorgen.

Het hoogtepunt van de week eindigt met de Pride parade op 18 mei.


Waarom meedoen?

 1. Werk maken van een veilige omgeving

Het jeugdwerk is een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen ontplooien. Het jeugdwerk moet ook een veilige omgeving zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. We roepen op om zeker binnen de vereniging extra in te zetten op het bestrijden van verschillende vormen van discriminatie.

2. Uitsluiting tegengaan

Jongeren durven ook niet altijd naar een jeugdvereniging gaan omdat ze schrik hebben om gepest of uitgesloten te worden. Onder andere door het initiatief Youthwork@Pride wil het jeugdwerk dit doorbreken door expliciet te tonen dat iedereen welkom is en zich ook welkom kan voelen.

3. Strijden voor het welzijn van jongeren

Samen strijden we voor een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn. En tegen rigide hetero- en gendernormen die kunnen leiden tot uitsluiting en discriminatie. Dat kan een grote impact hebben op het psychisch welzijn van jongeren.


Wat gaat het jeugdwerk doen?

  • Samen wandelen we mee en hebben we een vaste plek in de parade; aan de Bozar.
  • Kom je in kleurrijkste outfit of je jeugdverenigingskledij
  • Neem een vlag van je organisatie mee voor extra zichtbaarheid Als jeugdwerkorganisaties mag je ook gadgets uitdelen.
  • We moedigen iedereen aan om je leden, vrijwilligers, lokale afdelingen en je collega's te motiveren om deel te nemen de Brussels pride parade.
  • Blijf op de hoogte van de praktische afspraken tijdens de pride parade via deze Whats-App groep.

Meer over seksuele en gender-diversiteit?

Een animator die je vertelt zich niet thuis te voelen in het lichaam waarin die geboren is of kinderen die gemeen zijn tegen anderen omdat ze niet 'jongens- of meisjesachtig genoeg' zijn: op je werking kan seksuele en genderdiversiteit op veel vlakken naar boven komen. 

Ontdek er alles over op onze pagina over seksuele en genderdiversiteit.