09 mrt 2021

Voornaamwoorden in onze emailhandtekeningen

In de e-mailhandtekening van de medewerkers van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk kan je vanaf vandaag zien welke de correcte voornaamwoorden voor deze persoon zijn, of dat nu de 'traditioneel' mannelijke of vrouwelijke zijn, of genderneutrale. Op die manier willen we aangeven dat voornaamwoordgebruik niet altijd even vanzelfsprekend is en verder de genderbinariteit doorbreken.

  • Die/hun
    Een genderneutrale optie om te verwijzen naar mensen die geen mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden gebruiken, is die/hen/hun.

  • Zij/haar
    Mensen die zich als vrouw identificeren, gebruiken de voornaamwoorden zij/haar.

  • Hij/zijn
    Mensen die zich als man identificeren, gebruiken de voornaamwoorden hij/zijn.

Speelpleinwerk en oog voor gender


Moeten we hier aandacht voor hebben?

Gender- en seksuele diversiteit lijkt voor veel mensen geen issue meer, zeker niet in ons open minded jeugdwerk. Maar dat klopt niet. Holebi- en transgenderjongeren nemen minder deel aan jeugdwerk, vaak vanuit schrik om gepest te worden. Hier geven we je de nodige informatie en tips mee om te werken aan een gender- en holebivriendelijk speelplein