22 apr 2020

Project: anderstalige nieuwkomers

Begeleiding richting het speelpleinwerk

Met de steun van de provincie West-Vlaanderen zet de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vanaf maart 2020 in op het begeleiden van anderstalige nieuwkomers richting het speelpleinwerk in West-Vlaanderen. Dit via een traject van animator in het jeugdwerk. Jongeren volgen een cursus, lopen stage op een speelpleinwerking en behalen zo een erkend attest als animator.

Het is een proefproject van één jaar dat onder andere vertrokken is vanuit de nieuwsgierigheid naar hoe jongeren Nederlands kunnen leren in hun vrije tijd. Voor de jonge nieuwkomers is het daarnaast een mooie kans om nieuwe sociale contacten op te bouwen, hun cv aan te vullen, en natuurlijk vooral een leuke vakantie te beleven. Het project kadert binnen het Interreg-project AB Réfugiés Social tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen.

Wat mag je verwachten?

Een cursus en gratis advies en ondersteuning voor elk speelplein

Binnen het project organiseert VDS een inclusieve animatorcursus op maat van deze doelgroep, helpen we de deelnemers bij de zoektocht naar een stageplaats én worden die stageplaatsen ondersteund bij de begeleiding van de stagiairs. Naast de stagespeelpleinen komen ook andere West-Vlaamse speelpleinwerkingen in aanmerking voor gratis advies en ondersteuning op het vlak van anderstaligheid op het speelplein. Daarvoor intekenen is nog steeds mogelijk via onderstaande contactgegevens.

Inzichten op een studiedag in 2021

Inzichten voor het speelpleinwerk en het bredere jeugdwerk worden uiteindelijk verankerd via onder andere een studiedag in het voorjaar van 2021, een brochure en een projectfilm.

Met VDS streven we naar meer en betere speelkansen voor elk kind op elk speelplein, en dus naar toegankelijk speelpleinwerk. We zijn dan ook enorm enthousiast en dankbaar dat we dankzij de Provincie West-Vlaanderen via dit project hier weer een stap verder in kunnen zetten.

 

Meer info:

Sam Ecker

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Projectmedewerker anderstalige nieuwkomers West-Vlaanderen

sam@speelplein.net

T 0485 73 43 92


Avec le soutien du Fonds européen de développement régional – Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

 

Meertaligheid op het speelplein


Omwille van de lage drempels trekt speelpleinwerk een divers publiek aan en zijn er kinderen en jongeren die meerdere talen (min of meer) machtig zijn. Op deze manier ontstaat er een meertalige context. Het vergt extra aandacht om binnen deze context te gaan spelen.

Hoe kan je op het speelplein omgaan met meertalige kinderen? De sleutel ligt voor de VDS bij de interactie tussen begeleider en kinderen en animatoren onderling. We brachten alle inhoud en tools rond meertaligheid op het speelplein samen op 1 webpagina.