30 mrt 2020

Nieuwe wetgeving cateringmateriaal

Plastic afval in zee is een internationaal probleem. Daarom wil de Europese Unie wegwerpplastic verminderen en meer plastic inzamelen en recyclen. Hier is een richtlijn voor gemaakt, de Europese Single Used Plastic richtlijn (SUP-richtlijn). Die beoogt een significante reductie van niet-herbruikbare drankbekers en verbiedt plastieken bestek, bordjes, rietjes en roerstaafjes. 

Vanaf 1 januari 2020


Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in wegwerpbekers, blikjes en petflesjes bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% (en 95% vanaf 2022) van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Voor evenementen georganiseerd door lokale overheden gelden aparte regels. 

De VDS had contact met Lore CLaes van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) om onderstaande informatie te verifiëren.  


Ook van toepassing op lokale speelpleinwerkingen

Definitie evenement

"Evenementen zijn periodieke of eenmalige gebeurtenissen op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis... De gebeurtenissen worden PUBLIEK aangekondigd, gaan op een welbepaald tijdstip door, zijn TIJDELIJK en IEDEREEN is er welkom, al of niet tegen betaling. Het maakt niet uit of het op publiek of privaat terrein doorgaat, in een open of afgesloten ruimte." 

Volgens deze definitie is speelpleinwerk een event.
Bijgevolg is de wetgeving ook van toepassing op speelpleinwerk. 
De wetgeving maakt echter nog wel een onderscheid in regelgeving voor evenementen (lees: speelpleinwerkingen) georganiseerd door lokale overheden. 


Mogen we nog flesjes, brikjes of blikjes uitdelen?

A | Gemeentelijke speelpleinwerkingen

Lokale en Vlaamse overheden mogen vanaf 1 januari 2020 op eigen evenementen en in de interne werking geen dranken meer serveren in wegwerpbekers of in eenmalige drankverpakkingen.

Het begrip "interne werking" interpreteert OVAM als 'de administratieve werking (bureaus, personeel,...)'. In geval van overheidsdiensten, zoals een zwembad, sporthal, buitenschoolse kinderopvang of speelpleinwerking waar zowel internen als externen drank consumeren, moet bekeken worden wie het hoofdaandeel in de cateringafname op zich neemt:

  • Indien het merendeel externen: éénmalige drankverpakkingen mogen nog aangeboden worden.
  • Indien het merendeel internen: geen éénmalige drankverpakkingen meer. 

In geval van speelpleinwerking komt het er in de praktijk dus op neer dat éénmalige drankverpakkingen nog aangeboden mogen worden op voorwaarde dat voldoende pmd-vuilnisbakken een goede sortering garanderen. Ja, het mag dus nog.

De nieuwe wetgeving beoogt echter preventie van drankverpakkingen. Waar het kan geven we het goede voorbeeld en gebruiken zo weinig mogelijk wegwerpverpakkingen. Kies voor kraanwater of grootverpakkingen en schenk de inhoud uit in glazen of herbruikbare bekers. Voor uitstappen buiten het speelplein, moedigen we ouders en kinderen aan om een herbruikbare drinkbus mee te nemen.

B | Particuliere werkingen (= de uitbater is geen lokale overheid)

Voor niet-gemeentelijke speelpleinwerkingen maakt men geen onderscheid in interne en externe werking. De regels zijn duidelijk. 

Zolang je de éénmalige drankverpakkingen gescheiden inzamelt (minstens 90%, 95% vanaf 2022), mag het. Voorzie voldoende pmd-vuilnisbakken om een goede sortering te garanderen. 

De nieuwe wetgeving beoogt echter preventie van drankverpakkingen. Waar het kan geven we het goede voorbeeld en gebruiken zo weinig mogelijk wegwerpverpakkingen. Kies voor kraanwater of grootverpakkingen en schenk de inhoud uit in glazen of herbruikbare bekers. Voor uitstappen buiten het speelplein, moedigen we ouders en kinderen aan om een herbruikbare drinkbus mee te nemen.


Zolang je éénmalige drankverpakkingen gescheiden inzamelt (minstens 90%, 95% vanaf 2022) voor recyclage, mag je ze in principe uitdelen op het speelplein. Maar, als speelpleinen bekleden we een voorbeeldrol, waar het kan raden we herbruikbaar aan.

90%, hoe gaan ze dat controleren?

Ovam werkt aan een berekeningsmethodologie. Normaliter komt die er tegen de zomer van 2020. Hou de website van Ovam www.groenevent.be in het oog voor updates hierover.  


Ook geen wegwerpborden en -bestek meer vanaf 2022

Vanaf 2022 volgt een uitbreiding van de cateringwetgeving met een verbod op voedingsrecipiënten voor eenmalig gebruik. Deze uitbreiding geldt énkel voor de interne werking en evenementen van lokale besturen en Vlaamse overheden. Het toepassingsgebied zoals omschreven voor gemeentelijke (A) en particuliere (B) speelpleinwerkingen is ook hier geldig. Wegwerp zal nog mogen, maar waar het kan raden we herbruikbare recipiënten aan.

Kies tijdens kookactiviteiten op het speelplein zoveel mogelijk voor herbruikbare borden, kommetjes en bestek (metaal, porselein, of herbruikbare plastics). Vraag ouders en kinderen om lunch in herbruikbare lunchboxen te voorzien.   


Onze visie: vermijd zoveel mogelijk éénmalige drankverpakkingen.


Begin maart postte Speelplein Boemerang:
We gaan voor duurzaam! 💪 Leuk geschenkje voor onze vrijwilligersploeg. 


Onze visie

Gebruik zoveel mogelijk herbruikbare verpakkingen

Ondanks éénmalige drankverpakkingen toegestaan zijn, vindt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk het een sterk signaal dat lokale speelpleinwerkingen overschakelen op glazen flesjes of herbruikbare bekers om afval te vermijden en als positief signaal naar ouders en kinderen. In de praktijk zien we dat lokale speelpleinen vandaag al erg goed bezig zijn: drankfonteintjes, waterkannen en herbruikbare bekers, glazen flesjes, kinderen brengen zelf een herbruikbare fles mee... Grijp deze wetgeving aan om je 'afvalbeleid' nog eens onder de loep te nemen. Ook in onze eigen werking gaan we het engagement aan om éénmalige drankverpakkingen zoveel mogelijk te vermijden en goed in te zamelen.


Meer lezen over de wet op cateringmateriaal


De Groene Vent site
is het informatieportaal van de OVAM voor het verduurzamen van evenementen en bundelt alle info over de nieuwe wet: regelgeving en interpretatie, faq's, tools, tips en documenten.


ikorganiseer.be

Op Ikorganiseer.be vind je veel praktische aanbevelingen rond herbruikbare bekers, bestek en borden.  


Andere wettelijke kantjes en updates


De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vat de belangrijkste wettelijke kantjes en updates voor het speelplein samen op 1 plek. 
Meer lezen...