08 jan 2020

Congres 2020 - Verwachtingen van ouders


Op 12 mei komt Evelyn Morreel de sessie 'Verwachtingen van ouders' begeleiden op ons Congres.

Speelpleinvrijwilligers zetten vakantie na vakantie hun beste beentje voor om kinderen op te vangen, te begeleiden, te animeren en te vormen. Maar wat met die ouders? Soms hebben ze wel eens het gevoel dat ze met ouders op een andere golflengte zitten. Of misschien is er de schrik om dat telefoontje te plegen naar een boze ouder.


Denken we aan ouderbetrokkenheid, dan gaat het al snel over de vraag of en hoe we ouders inspraak moeten geven. Maar moet dat wel? Willen we dat ook? Hoe kunnen we best contact aangaan met hen? Gaan we best op huisbezoek? 

In deze sessie gaan we in op de resultaten van de onderzoeken ‘Ouders en jeugdwerk: Zijn ouders tevreden? Wat verwachten ze van het speelplein (cf. kwaliteitsvereisten)? Hoe willen en kunnen ouders betrokken zijn bij het speelplein?'

We maken ook kennis met de tool die uit het onderzoek voortvloeide. ‘Meet the parents?!’ werd specifiek voor en met het jeugdwerk ontwikkeld en wil jeugdwerkingen en hun begeleiders in groep laten zoeken hoe ze het contact en de communicatie met ouders kunnen verbeteren.Congres 2020

In het kader van ons congres in 2020 verzamelden we reeds heel wat interessante input rond het thema "speelpleinwerk is jeugdwerk". We zetten vanaf nu ook elke maand een sessie uit het aanbod in de kijker.

Alles over het congres en een pak boeiende informatie vind je op www.speelplein.net/congres2020.


Wie?


Evelyn Morreel

Ze is onderzoekster voor de Odisee Hogeschool.