24 apr 2018

Kinderen spelen dramatisch minder buiten

Nieuwe onderzoeksresultaten

Dinsdag stelde Jantje Beton (NL) de resultaten voor van haar 'buitenspeel-onderzoek'. Dat toont dat er dramatisch minder buiten wordt gespeeld. Grote generatieverschillen in spelen zijn duidelijk zichtbaar. Daar waar (groot)ouders vroeger massaal naar buiten gingen, spelen kinderen nu binnen. In vergelijking met 2013 is het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt in de buurt gedaald van 20% naar 14%!

Van de 1,2 miljoen kinderen op de basisschool zijn er dus meer dan 1 miljoen kinderen die niet meer dagelijks buitenspelen. Jantje Beton heeft in het kader van haar 50-jarig bestaan het onderzoek naar spelen uit 2013 onder kinderen herhaald. Tevens is er een vergelijking gemaakt met spelen vroeger en nu.


Op 5 jaar tijd is het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt in de buurt gedaald van 20% naar 14%!


2 centrale vragen:

  • Wat zijn de percepties van (buiten)spelen van de verschillende generaties?
    Zien we verschillen in tijd, vrijheid en afstand?

  • Welke (fysieke én mentale) belemmeringen zijn er voor de kinderen van nu om buiten te spelen?
    Aan alle generaties is de vraag gesteld, of je vaker buiten of binnen speelt als je vrij bent (dus na school en in het weekend). 69% van de grootouders speelde meer buiten dan binnen. 65% van de ouders speelde vaker buiten. Slechts 10% van de kinderen speelt vaker buiten dan binnen! Dit is een significant verschil. 53% van de kinderen geeft aan vaker binnen te spelen.

Te druk met school en hobby's

Wel geeft één op de drie kinderen aan minder vaak buiten te spelen dan hij/zij zou willen (28%). De belangrijkste barrières om buiten te spelen zijn voor kinderen ‘saaiheid van de speelplekken’en ‘liever binnen willen blijven om te spelen’. Bij binnen spelen zijn TV kijken en gamen favoriet bij kinderen. Buiten zijn dat fietsen en klimmen en klauteren. Een op de zeven kinderen geeft aan te druk te zijn met school en hobby’s om buiten te spelen.

Download de resultaten uit het onderzoek:
Onderzoek Buitenspelen 2018
Onderzoek Buitenspelen 2013


De laatste Vlaamse cijfers dateren van 10 jaar geleden. Tijd voor een update en nieuwe aanbevelingen?

Vlaamse cijfers

De laatste Vlaamse resultaten over buiten spelen dateren van 2008. Deze werden destijds vergeleken met de cijfers uit 1983.  Toen was de conclusie in 2008 – op 25 jaar tijd – een halvering van het buitenspelen in het publieke domein. Om de vergelijking te maken werd destijds een ‘speelindex’ ontwikkeld. Deze speelindex vergelijkt het aantal geobserveerde spelende kinderen in een wijk met het aantal kinderen dat er woont. De index werd zowel voor 1983 als voor 2008 berekend voor een aantal buurten die ruimtelijk vergelijkbaar zijn. Naar de evolutie rond buiten spelen de afgelopen 10 is het gissen. Tijd voor een nieuw onderzoek?

Download de resultaten uit het onderzoek:
Onderzoek Buitenspelen 2008 (uitgebreid / samenvatting)

2 boeiende studiedagen


Op 9 mei organiseren Ik & Buiten en TO BE Kinderopvang samen het Congrestival Avontuurlijk Buitenspelen in Utrecht! 

Op 17 mei organiseert de Stad Antwerpen een inspiratiedag ‘Ruimte in beweging’: naar meer ruimte voor kinderen en beweging in de stad. Hoe richt je de ruimte in de stad in zodat ze burgers verleidt om meer te bewegen? Hoe maak je er een prettige verblijfsruimte van voor jong en oud? 


Cijfers & onderzoeken


Sinds 1980 schotelt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) om de 5 jaar alle speelpleinen in Vlaanderen en Brussel een uitgebreide vragenlijst voor. Daarnaast wordt er in de sector en door studenten op regelmatige basis onderzoek gedaan over speelpleinwerk en spelen. Alle cijfers en onderzoeken bij elkaar.