30 aug 2016

Onroerende voorheffing

Bespaar als speelpleinwerking 100'en euro's

Wat is onroerende voorheffing?

Onroerende voorheffing is een belasting die eigenaars jaarlijks moeten betalen voor hun gronden en gebouwen. Maar als ze gronden of gebouwen ter beschikking stellen van jeugdwerk, kunnen ze in principe worden vrijgesteld van deze belasting. Deze vrijstelling geldt zowel voor lokale en provinciale jeugdverenigingen, als voor jeugdwerk dat actief is op Vlaams niveau... dus ook voor speelpleinwerkingen. Zonder vrijstelling kan deze belasting voor een eenvoudig jeugdlokaal vaak oplopen tot enkele 100'en euro's per jaar. Voor grotere gebouwen kan dit bedrag nog een pak groter zijn. De moeite dus om een vrijstelling aan te vragen!


Sinds juli 2016 is speelpleinwerk automatisch vrijgesteld!


Digitale kaart check! > Automatisch vrijgesteld

Om van deze vrijstelling te genieten moet de Vlaamse Belastingdienst uiteraard weten waar je lokaal of gebouw gelegen is. In het verleden moesten eigenaars jaarlijks een vrijstelling aanvragen via een bezwaarschrift, een ingewikkelde procedure. Voor speelpleinwerk verloopt de aanvraag sinds 2016 automatisch via www.jeugdmaps.be. Speelpleinwerkingen die de nodige gegevens op deze kaart registreren en updaten, worden automatisch vrijgesteld. 

Voor gebouwen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een andere regelgeving. Zij moeten dus op een andere manier een vrijstelling voor onroerende voorheffing aanvragen. (link)


Toch een aanslagbiljet in je bus?

Nog niet geregistreerd op de kaart dan zal je toch nog een aanslagformulier toegestuurd krijgen door de Vlaamse Belastingdienst. Ook omwille van eventuele onduidelijkheden, ontbrekende gegevens of administratieve redenen kan er een aanslagbiljet in je brievenbus vallen. Krijg je een aanslagbiljet, teken dan binnen de drie maanden na ontvangst bezwaar in om alsnog te genieten van de vrijstelling van onroerende voorheffing. Je vindt alle informatie over het indienen van een bezwaarschrift hier terug.


Vragen of lukt je registratie niet?

Raf Verbruggen
Stafmedewerker breed jeugdbeleid bij de Ambrassade
02 551 13 93

Jeugdmaps.be is een product ontwikkeld door De Ambrassade en Mediaraven
in samenwerking met de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Formaat, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, KSA, KLJ, IJD, Jeugd Rode Kruis, KAJ, FOS Open Scouting, JNM, Uit De Marge, Jonge Helden, Platform Allochtone Jeugdwerkingen, VNJ en Hujo. 

Meer weten over het opzet van jeugdmaps.be? Klik hier

Actueel

Op zoek naar actueel nieuws en wijzigingen rond regelgeving op maat van speelpleinwerk?