UITBRAAK CORONAVIRUS COVID-19

Noodprocedure 2021

Update 05/08/2021: Voet bij stuk rond noodprocedure

Sinds de start van de zomervakantie ontvangen we signalen over contactracing die:

 • moeilijk/niet bereikbaar zijn buiten de kantooruren, ook op het permanentienummer
 • te laat handelen waardoor risicogevallen ondertussen al deelnemen aan ander activiteiten, op reis vertrokken zijn... 
 • een eigen, strengere noodprocedure hanteert dan diegene die het jeugdwerk gebruikt met alle frustraties bij lokale speelpleinverantwoordelijken, animatoren en ouders tot gevolg. 

Al wekelijks hebben we vanuit de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk deze signalen doorgegeven aan contacttracing, Kabinet Dalle en de Ambrassade in de hoop op een betere aanpak en meer duidelijkheid.
Ondertussen is het augustus en stellen we samen met jou vast dat er nog niets veranderd is. Vandaag heeft de VDS nogmaals om verduidelijking gevraagd over de noodprocedure en kregen we de volgende boodschap:

"Agentschap Zorg & Gezondheid beloofde een maand geleden om de info op hun site en de info naar de tracers aan te passen aan de noodprocedure van het jeugdwerk. Dat dat nog steeds niet zo is en is echt nalatigheid vanuit hen. Er is gevraagd via het kabinet Dalle om het agentschap nogmaals te wijzen op dit acute probleem... Wij kregen ondertussen via contacttracing door dat we nog altijd onze procedure mogen toepassen. Zij zullen het misschien anders gaan voorstellen, maar als organisatie mag je voet bij stuk houden."

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk heeft nu de vraag gesteld dat hierover officieel kan gecommuniceerd worden met de jeugdsector. In afwachting daarvan en op basis van de berichtgeving die we vandaag ontvingen, vragen we speelpleinwerkingen om de noodprocedure jeugdwerk dus toe te passen en niet mee te gaan in de strengere eisen van contacttracers. Bij een besmetting stel je een lijst samen met alle hoogrisico-contacten, énkel de gegevens van deze mensen geef je door aan contacttracing. De overige contacten mag je beschouwen als laagrisico. Zij moeten niet in quarantaine, geen test en mogen doorspelen. 

De VDS wil een betrouwbare partner zijn voor de lokale speelpleinwerkingen. Wij merken dat onze geloofwaardigheid bij een aantal werkingen in vraag wordt gesteld door iets waar we zelf geen vat op hebben. We proberen jullie zo goed mogelijk te informeren met de informatie die we aangereikt krijgen en ondertussen blijven we jullie bezorgdheden en frustraties bovenlokaal aankaarten. Gisteren, vandaag en morgen.    

Je hebt een vermoeden...

Welke symptomen kunnen wijzen op een covid-besmetting?

 • Minstens één van de volgende hoofdsymptomen die plots ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak: hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, geur- of smaakverlies
 • OF Minstens twee van de volgende symptomen heeft, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val
 • OF Verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest, ...), zonder andere duidelijke oorzaak. 

Opgelet: bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens deze epidemie.  

Je kan deze symptomenlijst hanteren om na te gaan of er een vermoeden van Covid-19 is. Eventueel raadpleeg je een arts om de afweging te maken of de deelnemer naar huis moet. Een deelnemer die je naar huis stuurt met symptomen vraag je om contact op te nemen met de huisarts om te bekijken om een test af te nemen. Deze test wordt door de huisarts of een testcentrum thuis afgenomen. Vraag de deelnemer wel jullie mee op de hoogte te houden. 


Vermoeden bevestigd - Wat nu?

Als speelplein heb je de keuze uit 2 noodprocedures:

 1. De noodprocedure van vorige zomer
  Vrij spelen, eten, leven… in bubbels - zonder mondmasker en afstand - betekent dat iedereen hoogrisicocontact (HRC) is van iedereen. Met andere woorden 1 besmette deelnemer / begeleider > hele bubbel sluit. Alle deelnemers gaan 10 dagen in quarantaine met 2x PCR-test. 
  (zie volledig stappenplan)

 2. De nieuwe noodprocedure: 
  Op basis van wie bij wie 's middags aan tafel zat tijdens de lunch worden er hoog-risicocontacten (HRC) afgebakend (naar analogie met onderwijs). 1 besmette deelnemer / begeleider > men kijkt bij wie deze persoon 's middags aan tafel zat. Enkel deze personen worden gedefinieerd als HRC, gaan naar huis in quarantaine + PCR-test, de rest van de bubbel speelt verder.  Afhankelijk van extra besmettingen bij deze andere tafelgenoten wordt de volgende tussenstap bepaald: minder dan 30% besmettingen onder deze tafelgenoten > de bubbels speelt verder. 30% of meer besmettingen > snelle antigeentest (type korte wisser) ter plaatse voor de volledige bubbel, afgenomen door mobiel team mét medisch mandaat en tracingopvolging ter plaatse voor de volledige bubbel. Afhankelijk van het resultaat sluit de volledige bubbel of kan er worden verder gespeeld. Verder op deze pagina leggen we het stappenplan in detail uit. 

Onze voorkeur gaat uit naar de nieuwe procedure

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk adviseert om te werken met de nieuwe procedure. Die zorgt ervoor dat de impact voor kinderen/animatoren en hun omgeving beperkt blijft tegenover de noodprocedure van vorig jaar. Het enige wat deze nieuwe procedure extra vraagt is dat je in kaart brengt wie met wie 's middags eet (+ eventueel andere erg nauwe contacten). Maar op die manier mag je een onderscheid maken tussen hoog- en laag-risicocontacten. Bij 1 besmetting zullen enkel de hoog-risicocontacten (lees: 'tafelgenoten') in quarantaine moeten en getest worden. Alle andere kinderen zijn vrij om deel te nemen aan andere activiteiten, op reis te vertrekken, op kamp te gaan... Een belangrijke versoepeling zeker nu de grootte van de bubbels is opgetrokken naar max 100/200.


Je hoeft als speelplein ook niet de hele procedure verplicht te doorlopen. Stel dat je werking sneltesten met een mobiel team ter plaatse niet ziet zitten, kan je al stoppen na stap 1. Voorbeeld: 1 kind besmet, je beslist de speelpleinbubbel te sluiten. Je wordt opgebeld door contacttracing en bezorgt hen enkel de lijst met hoog-risicocontacten (lees: 'tafelgenoten' van de betrokken persoon + eventueel andere erg nauwe contacten). Alle andere kinderen vrijwaar je van quarantaine/testing.    


Je eerste reflex wanneer een ouder meldt dat een kind besmet blijkt: je stelt je lijstje samen met hoog-risicocontacten en wacht tot je gebeld wordt door tracing of belt hen zelf.

De nieuwe noodprocedure in detail

Er wordt in deze nieuwe procedure een onderscheid gemaakt tussen kleuters en ouders kinderen/animatoren. 
Indien deze noodprocedure niet haalbaar is voor je speelplein geldt dat heel de bubbel naar huis gaat bij 1 bevestigde besmetting. 

Download deze affiche voor in je animatorenlokaal.


De andere stappenplannen;


WAT DOE JE BIJ EEN BESMETTING - in 't kort

 1. Je stelt een lijst samen met alle Hoog-RisicoContacten (tafelgenoten + anderen) tot 2 dagen terug voor de symptomen begonnen zijn. 
 2. Je lijst is klaar. Top!
  Heeft contacttracing je ondertussen nog niet gebeld, dan bel je zelf: 02 214 19 19 of dit nieuwe (sinds 01/08/2021) permanentienummer 02 553 20 80 van het agentschap zorg & gezondheid
 3. Contacttracing zal je zeggen wat er van jou verwacht wordt. Ze kennen deze noodprocedure. In de eerste plaats zullen zij de lijst HRC opvragen, maar ze kunnen ook beslissen om meer kinderen als HRC te beschouwen (bv. in geval van een superverspreider, of aard variant...). Je geeft hen waar om gevraagd wordt. 
 4. Zijn de HRC-kinderen/animatoren nog aanwezig op de werking, dan vraag je ouders om hen op te halen. In afwachting zonder je hen af van de groep. Informeer deze ouders dat contacttracing hen zal opbellen en een code zal geven om een PCR-test te laten afnemen.
 5. Pas nadien informeer je:
  -de andere ouders van kinderen in dezelfde bubbel (LRC)
  - ouders van kinderen uit andere bubbels om vragen voor te zijn en ongerustheid te vermijden 
  - het lokaal gemeentebestuur waar je speelplein doorgaat en waar de besmette persoon woont
  - de eigenaar/medegebruikers van het terrein
  - de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk via het eenvoudig formulier.

Modelbrieven voor communicatie

Om je een handje te helpen bij je communicatie stelde de Ambrassade voor verschillende doeleinden verschillende modelbrieven op die je kan gebruiken. Pas ze uiteraard gerust aan naar jouw contact, met je eigen logo...

Modelbrieven
 1. Brief rond GDPR
  Als er vragen zouden komen in verband met de gegevens die jullie vragen en bijhouden, kan je deze GDPR-verklaring meegeven omdat we weten dat dit GDPR gewijs niet altijd evident is. We hebben dit samen met Switch uitgezocht en kunnen bevestigen dat er een voldoende grond is om alle gegevens (ook rijksregisternummer) op te vragen (wel enkel en alleen in functie van invullen van gegevens voor tracing nadien, dus niet langer houden dan nodig). Om jullie ook daarbij te helpen vind je hieronder een brief die je ouders vooraf kan bezorgen en die verduidelijkt welke gegevens nodig zijn, waarom, hoelang, naar wie... 

 2. Brief voor ouders die niet akkoord gaan
  Jullie kunnen zeker ook soms in moeilijke situaties terecht komen met ouders die niet akkoord gaan met jullie beslissing over of hun kind kan deelnemen aan de activiteit. Ook daarvoor voorzien we hieronder een modelbrief ter inspiratie. Pas deze uiteraard goed aan aan jullie eigenheid en situatie.

 3. Brief voor ouders mogelijke indexpatiënt
  Deze brief geeft alle informatie aan de ouders van een deelnemer of mede-begeleiding die naar huis gaat om getest te worden

 4. Brief voor andere ouders voor heel de bubbel en eventuele andere bubbels bij vermoedde besmetting
  Deze brief geeft alle informatie voor de ouders van alle deelnemers en begeleiding van de hele bubbel waarin de vermoedde besmetting werd vastgesteld. Je stuurt deze brief, of een aangepaste versie, best ook naar de ouders van eventuele andere bubbels, zodat ze rechtstreeks info van jullie krijgen dat hun kind normaal gezien geen impact zal ondervinden van eventuele besmettingen.

 5. Brief voor andere ouders voor heel de bubbel bij gekend testresultaat
  Deze brief geeft alle informatie voor de ouders van alle deelnemers en begeleiding van de hele bubbel wanneer het testresultaat gekend is, om de volgende stappen toe te lichten.

 6. Brief voor andere ouders deelnemers in dezelfde slaapruimte of aan dezelfde tafel.
  Deze brief geeft alle informatie voor de ouders van alle deelnemers en begeleiding die in dezelfde slaapruimte sliepen (in geval van activiteit met overnachting) of aan dezelfde tafel aten (in geval van activiteit zonder overnachting).

 7. Brief voor ouders in geval van testing ter plaatse
  Deze brief geeft alle informatie voor de ouders van alle deelnemers en begeleiding die een testing ter plaatse zullen ondergaan.

 8. Brief voor ouders na afloop van de testing ter plaatse
  Deze brief geeft alle informatie voor de ouders van alle deelnemers en begeleiding na een testing ter plaatse.

 9. Brief voor lokaal bestuur stad/gemeente/provincie van oorsprong deelnemer of stad/gemeente/provincie waar activiteit plaatsvindt
  Deze brief geeft alle informatie over de procedures en veiligheidsmaatregelen voor de lokale besturen.

 10. Brief voor aanvraag medisch aanspreekpunt
  Deze brief kan je gebruiken om een huisarts te contacteren om jullie medisch aanspreekpunt te zijn.

 11. Brief nazorg
  Deze brief kan je gebruiken om iedereen op de hoogte te brengen na een activiteit zonder besmettingen waar iedereen op moet blijven letten en wat te doen als er toch nog een besmetting bevestigd zou worden.

Een bubbel sluiten heeft niet alleen impact op je werking, ook op de kinderen/animatoren en hun omgeving: bv. ouders moeten verlof nemen om bij hun kind in quarantaine thuis te blijven. Een kind kan niet meer mee op chirokamp... Denk dus goed na over je keuze.

Veel gestelde vragen

(14/07/2021) Je bent gedefinieerd hoog-risicocontact - wat staat er te gebeuren?

Deze personen worden ingeven in het systeem van tracing.

 • Je zal in quarantaine moeten gaan. Dit start vanaf het laatste risicocontact.
 • Er wordt een test aangeraden op dag 1 (indien dit binnen de 72u is na het laatste risicocontact) en op dag 7. Indien dag 1 al verstreken is, kan het geen kwaad om voor dag 7 al een eerste PCR-test af te leggen om eventueel sneller in  te grijpen. Iemand die op dag 5 positief test, zal ook positief testen op dag 7. Voor de test op dag 7 zal je een code van tracing ontvangen via SMS. Deze kan je gebruiken om via mijngezondheid.be een afspraak te maken in een testcentrum.
  o Kortom de test bij de huisarts is aangeraden, niet verplicht.
  o De test op dag 7 is héél belangrijk. 

 • Indien de tweede test negatief is, mag je bij het krijgen van je resultaat meteen uit quarantaine. 
 • Indien deze positief is, ben je besmet en moet je minimaal 10 dagen in isolatie. Dit start vanaf de dag dat je symptomen ontwikkelde of je test werd afgenomen (afhankelijk van wat eerst valt). 
 • Je zal per mail ook een quarantaine-attest ontvangen van tracing. Indien je geen mail krijgt, kijk je best even in de e-box. 
 • Heel belangrijk is dat je in de gaten houdt of je symptomen ontwikkelt. Indien je symptomen ontwikkelt, mag je meteen een afspraak maken met de arts om je te laten testen. 
 • Er is ook tot 14 dagen na het laatste hoog-risicocontact een verhoogde waakzaamheid. Hierbij mag je wel gaan werken of stage doen, maar daarbuiten moet je je contacten minimaal houden. 
(14/07/2021) Ook quarantaine en test voor volledige gevaccineerden?

Vaccinatie biedt een betere bescherming op ernstige symptomen, maar biedt geen totale bescherming. Je kan nog steeds besmet worden en de besmetting ook doorgeven. De normale procedure geldt: in quarantaine en test. 

Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich laten testen zo snel mogelijk na vaststelling van het hoog-risicocontact. Tot ontvangst van het resultaat blijven ze in quarantaine. Bij negatief resultaat kan de quarantaine over het algemeen gestopt worden, er is dan geen tweede test meer nodig.

 • In geval van weigering van een test moet wel een volledige quarantaine van tien dagen gerespecteerd worden.
 • In geval van een cluster (= meerdere besmettingen binnen 1 bubbel), geldt deze uitzondering niet en blijft de volledige quarantaine van 7 dagen en 2 testen behouden, ook voor volledig gevaccineerde personen. Een doorbraakinfectie is een infectie (bevestigd door PCR) bij een volledig gevaccineerde persoon.

Deze eerste negatieve test sluit echter niet volledig uit dat de persoon besmet werd: indien er zich in de dagen die daarop volgen mogelijke symptomen van COVID-19 ontwikkelen, moet een nieuwe PCR-test uitgevoerd worden. 

De eerste test gebeurt zo snel mogelijk na identificatie van het hoog-risicocontact, ook voor huishoudcontacten.

Laag-risicocontacten die volledig gevaccineerd zijn moeten geen extra maatregelen meer nemen.

(12/07/2021) Ik moet verplicht in quarantaine. Word ik doorbetaald als jobstudent?

Neen. Je contract als jobstudent loopt normaal gezien gewoon door, maar kan voor de duur van de quarantaine of isolatie tijdelijk worden geschorst omwille van overmacht. De geplande werkuren die niet kunnen doorgaan, worden niet betaald. Je betaalt geen sociale bijdrage, dus je kan ook niet rekenen op een uitkering. Dat brengt héél wat jongeren die rekenen op deze centen plots in een lastig parket (bv. om schoolrekeningen of huur te betalen...). Tracht als werkgever toch samen te bekijken of er iets mogelijk is (bv. andere opdrachten via telewerk, je de gemiste werkuren na afloop van de quarantaine eventueel inhalen of toch uitbetalen.)

Voorbeeld uit Brussel
De VGC in Brussel doet dat laatste (uitbetalen zonder meer) om er ook voor te zorgen dat jongeren die symptomen hebben, ook écht thuisblijven. Jongeren die echt centen nodig hebben, maar eventueel symptomen hebben zouden dat kunnen verzwijgen om op die manier toch geen loonsverlies te hebben met alle gevolgen van dien. Op die manier beschermen ze ook de werking.

(11/07/2021) Kunnen mondmaskers/zelftests in afwachting van testresultaten?

Zoals je weet hoef je volgens de procedure binnen een bubbel nooit mondmaskers te dragen. We raden ook aan om mondmaskers dus niet te verplichten. Kinderen of jongeren die individueel beslissen om een mondmaskers te dragen, kunnen dat uiteraard wel. 

Wanneer iemand een PRC-test moet afleggen, kind of animator, omwille van symptomen, kan een mondmasker wel een tijdelijk hulpmiddel zijn uit voorzorg. Eens de testresultaten bekend zijn, laat je het mondmasker opnieuw al dan niet achterwege.  

Ook een zelftest onder animatoren kan eventueel een hulpmiddel zijn. Altijd op vrijwillige basis. Niet bij kinderen is onze mening. Sowieso is een zelftest niet altijd sluitend. 

(09/07/2021) Ook test en quarantaine met herstelcertificaat?

Als je een HRC bent op het speelplein, maar in het bezit bent van een herstelcertificaat, dan MOET je nog steeds de volledige quarantaine uitzitten ZONDER test. De persoon kan zelf niet meer besmet worden, maar kan het virus nog wel overdragen. 

(01/07/2021) Hoe verloopt die mobiele sneltesting?

Als je in het stappenplan zit bij de fase van mobiele testing, zal deze georganiseerd worden vanuit het Agentschap Zorg & Gezonheid (die ook reeds betrokken is op de tracing). Je hoeft hier zelf dus niets voor te ondernemen (buiten eventuele communicatie), maar wel klaar te staan om als koepel/organisatie te ondersteunen bij de corona coördinator om die testing te plannen. De mobiele testing wordt in Vlaanderen uitgerold met testbussen (werken met ondiepe sneltest-wissers). 

Zoals je weet, kan deze stap ook steeds overslaan en beslissen om bij één of meerdere besmettingen zelf de volledige bubbel te sluiten. 

Hoe registreren we dagelijks wie met wie 's middags eet?
 • Je kan een foto maken van elke groepje. (GDPR! > in principe toestemming nodig, maar indien je deze foto's na afloop verwijderd en enkel gebruikt in functie van de noodprocedure zien we op zich weinig problemen. 
 • Je kan werken met vaste plaatsen.
 • Je kan noteren wie bij wie aan tafel zat...
 • ... 
Hoe moeten we 'eventueel andere erg nauwe contacten' interpreteren?

Als je weet dat bepaalde kinderen/animatoren echt héél de dag met elkaar optrekken, gekust hebben, broers/zussen... maar toevallig niet bij elkaar zitten tijdens de middaglunch, geef je deze namen mee door als hoog-risicocontact wanneer 1 van beide besmet blijkt of aan tafel zat van iemand die besmet was. Gebruik je gezond verstand.

Moeten de kinderen aan tafel zitten? Binnen of buiten?

Er is sprake van 'tafelgenoten' om het makkelijk te houden, maar het gaat hier om wie met wie 's middags zijn/haar boterhammen heeft opgegeten. Of dat dit nu binnen of buiten, aan tafels of los op het grasveld in groepjes is... dat maakt niet uit. Je brengt in kaart wie met wie de lunch doorbracht. En buiten... dat weet je ondertussen, is altijd beter dan binnen om het virus minder kans te geven. Ook tafels is dus zéker geen must. Laat kinderen gerust hun boterhammetjes op het gras opeten. (graag zelfs > minder risico!).  

In de noodprocedure zijn het aantal kinderen 'aan een tafel' of posities van kinderen ten opzichte van elkaar (naast, voor... elkaar) niet gedefinieerd. Dus gebruik ook hier je gezond verstand. Zit je normaal gezien aan lange tafels, dan kan het handig zijn om deze uit elkaar te zetten 

Wat met 4-uurtjes, kookactiviteiten, andere activiteiten...

Het klinkt absurd, dat is het ook (beseffen we), om enkel die kinderen als HRC te beschouwen die bij elkaar zitten bij het middageten en niet het 'contact' elders op de dag niet in rekening te brengen. Weet dat de overheid naar een 'ijkpunt' heeft gezocht (cfr. naar analogie in het onderwijs) en dat 'ijkpunt' is het middageten. Op de andere momenten hoef je dus niets te registreren, tenzij je dus weet hebt van 'eventueel andere nauwe contacten'. 

Wij zijn een halvedag-werking. Er is bij ons geen middag-eetmoment.

In dat geval zoek jij een andere manier om je hoog-risicocontacten te definiëren. Aangezien een eetmoment bij uitstek de plek is waar virussen het makkelijkst worden gedeeld, kies je voor de koek- en drankpauze als 'ijkpunt'. Het zou jammer zijn dat kinderen op jullie werking virologisch gezien minder risico lopen (> slechts halve dag en geen uitgebreide lunchpauze) en jullie als werking toch zouden moeten kiezen voor de procedure van vorig jaar. Met de registratie van de koek- en drankpauze is dat opgelost.

Kan contacttracing toch een ruimere lijst opvragen en als HRC afbakenen?

Ja, dat kan. Jij geeft in eerste instantie de hoog-risicocontacten door zoals de procedure voorschrijft. Anderzijds zal de contacttracer (bij)vragen stellen en misschien alsnog een ruimere lijst opvragen en afbakenen. 

Kleuters en oudere kinderen spelen door elkaar. Welke procedure volgen wij?

Je kan perfect kiezen voor de nieuwe procedure. 
Je hanteert in het geval van gemengde groepen steeds de procedure van iedereen geboren in 2014 of vroeger. In deze procedure worden kleuters niet onmiddellijk beschouwd als HRC bij een besmette animator. Dat is misschien verwarrend want bij de 'kleuter'-procedure is dat wel zo. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat animatoren meer intens contact hebben met kleuters (bv. samen toiletbezoek, knuffel bij pijn of heimwee, handjes vasthouden...). Toch hoef je niet alle kleuters meteen als HRC in te schatten. Gebruik je gezond verstand. Ben je niet zeker hoe groot het intens contact was tussen de besmette animator en de kleuters, dan kan je deze allemaal beschouwen als een HRC, maar weet dat je hiermee voor een grotere impact zorgt (= quarantaine en PCR-test).  

Voorbeeld:
Animator A staat bij een gemengde groep (30 kleuters en 18 lagereschoolkinderen) en test positief op COVID. Wie beschouw je als HRC?

 • Je beschouwt de tafelgenoten van animator A als HRC.
  Animator A zat tijdens de middag telkens bij 6 dezelfde kinderen aan tafel. Deze zijn HRC.
 • Daarnaast kan je ook een deel of alle kleuters als HRC beschouwen. Dit is afhankelijk van hoe intens het contact is geweest bij de kleuters door animator A. In dit voorbeeld heeft Animator A met een 3-tal kleuters veel gespeeld/geknuffeld/geholpen... > HRC.
 • Je gaat na of animator A met nog andere kinderen/animatoren een meer intens contact heeft gehad. (bv. na de speelpleinuren nog veel opgetrokken met een andere animator, met andere animator gekust of veel samen gespeeld met intens contact. Dan beschouw we je ook deze mensen als HRC. Animator A is het liefje van animator B en trekt véél op met animator C, beide zijn ook HRC.

  In dit voorbeeld beschouw je dus 9 kinderen als HRC en 2 andere animatoren. De rest van de groep zijn LRC en kunnen doorspelen tenzij contacttracing dat anders inschat. 
Wij spelen het slim: iedereen eet bij ons met 1,5m afstand tussen.

Dat lijkt interessant: iedereen laag-risicocontact... hoera!
In de praktijk zal geen enkele contacttracer geloven dat er geen hoog-risicocontacten zijn op een speelplein. Iedereen hoog-risicocontact?... ai!

Net de afspraak om kinderen tijdens de middag te registreren zorgt ervoor dat we samen met de sector één duidelijk ijkpunt hebben waardoor we HRC kunnen definiëren. Afstand houden is natuurlijk altijd nuttig om het virus geen kans te geven, maar gezellig is het niet en nodig dus ook niet.

Hoe zal dat sneltesten met mobiele teams verlopen?

Op dit moment zijn gesprekken gaande, maar is nog niet duidelijk hoe het in de praktijk zal lopen. Het is alleszins duidelijk dat die sneltesten moeten worden afgenomen door medisch bevoegden. Je mag dit dus niet zelf doen als speelplein. We dringen aan op snelle duidelijkheid hierover bij de bevoegde instanties!

Het afnemen van sneltesten (type korte wisser) in deze procedure is iets anders dan de zelftests die iedereen kan kopen in de apotheek en gebruiken. Die kan je eventueel als hulpmiddel gebruiken, maar mag je dus zelf niet gebruiken als 'sneltests'. 

Onze mening over zelftests en pre-testing kan je lezen op www.speelplein.net/zomer bij 'vraag en antwoord'.  

Er is een verschil in procedure als animatoren mondmaskers zouden dragen?

Nee, er is geen verschil. Op geen enkele manier.
We benadrukken dat het niet nodig is om mondmaskers bij animatoren te verplichten op het speelplein deze zomer. In een bubbel is het dragen van mondmaskers door niemand nodig. Mochten er uiteraard kinderen/animatoren zijn die zich net comfortabeler voelen door het dragen van een masker, dan moet dit uiteraard kunnen! 

Liever niet dat de kinderen maandag met een andere groep eten dan op dinsdag?

Hoe meer verschillende kinderen met elkaar 's middags eten, hoe groter de kans op meer HRC. Dat is een feit. Maar bekijk het zeker ook pragmatisch: zorg dat het speelplein- (lees: vakantie-)gevoel overeind blijft. Zoek dus afhankelijk van de eigen situatie een goede manier om beide te combineren. 

Kan je bij de kleuters bij een besmette begeleider ook voor sneltesten kiezen?

Je wil uiteraard vermijden dat de hele bubbel dicht moet. 
Echter bij kinderen jonger dan 6 op 'grote schaal' gaan sneltesten ter plaatse vinden wij als koepelorganisatie, net zoals enkele virologen en andere (para)medici, geen goed idee. De test moet ook na 2/4 dagen herhaald worden. Dit is toch écht ingrijpend voor deze kinderen. 

Let wel! Spelen jullie groepen gemengd (kleuter en oudere kinderen door elkaar). Dan kan het zijn dat een kleuter ook als HRC wordt beschouwd > quarantaine en PCR-test. 

Is het verstandiger dat animatoren tussen de kinderen eten i.p.v. samen aan 1 tafel?

Ja, toch wel. Als je animatoren 's middags samen eten en er blijkt 1 animator besmet. Dan zijn per definitie alle andere animatoren plots HRC > naar huis/quarantaine en kan je bubbel/speelpleinwerking sluiten. 

Wat als een ouder met kind of animator niet naar een dokter wil gaan voor een test?

Vervelend. Je weet dat er geen resultaat kan komen en hebt dus geen zekerheid bij jouw vermoeden. Je kan ouders helaas niet verplichten. Het blijft belangrijk om als speelplein ouders te wijzen op het belang van een test en bezoek aan een dokter i.f.v. het doorbreken van een eventuele besmettingsketting. 

Wij raden  aan om een vermoeden pas te communiceren met andere ouders van zodra de huisarts het vermoeden bevestigd heeft. Op die manier ben je zeker dat een ouder met kind of animator ook naar de huisarts is geweest.  


Meld een besmetting


Belangrijk om te weten

Jullie krijgen handvaten om beslissingen te maken, een stappenplan en de nodige info om correct te communiceren met alle betrokkenen. Jullie moeten zelf echter géén medische inschattingen maken, daarvoor moeten jullie terecht kunnen bij de huisarts van de betrokken zieke deelnemer of begeleider, of eventueel een ander medisch aanspreekpunt dat jullie op voorhand hebben afgesproken.  


Jeugdwerkregels zomer 2021

Op www.speelplein.net/zomer vatten we alle andere jeugdwerkregels op maat van speelpleinwerk voor je samen.