Audit van je speelplein

Een externe audit is een onderzoek, uitgevoerd door de VDS, naar de kwaliteit van je speelpleinwerking.
Wij stappen kortstondig mee en analyseren je werking op basis van objectieve kwaliteitscriteria.

Keuze uit 2 verschillende invalshoeken

1. Kinderen

De VDS bekijkt de kwaliteit van je speelpleinwerking vanuit de kinderen zelf. We stellen dat een speelpleinwerking kwaliteit levert als ze haar voornaamste doelstellingen nastreeft: een rijke speelomgeving creëren om elk kinderen een écht vakantiegevoel te bezorgen.

2. Animatoren

Het spelen van kinderen wordt op het speelplein begeleid door jongeren, met de nadruk op engagement, betrokkenheid en plezier. We bekijken de kwaliteit van je animatorenwerking. Hun enthousiasme, dynamiek, participatie, … is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het spelen.


Verloop

Intakegesprek

Een eerste gesprek om kennis te maken met je werking. 
Tijdens de intake stemmen we de bedoeling van de externe audit af.
We koppelen data aan de volgende stappen en lichten onze manier van werken toe.

Observatie en vragen

Tijdens de zomervakantie komen één of meerdere medewerkers (vrijwilligers en stafmedewerkers) samen 8 dagdelen langs op je speelpleinwerking. Zij observeren de dagelijkse gang van zaken en peilen naar de beleving van kinderen of begeleiders via een vaste methodiek. Onze auditeurs zijn ervaren speelpleinmensen en bekijken je werking kritisch vanuit objectieve criteria.

Opmaak verslag

Op basis van de analyse schrijft een stafmedewerker een verslag. 
Daarin wordt de beleving van kinderen of begeleiders getoetst aan de objectieven en de praktijk van je speelpleinwerking.

Voorstelling verslag

Wij komen de analyse en het verslag ter plaatse voorstellen aan een groep mensen die jezelf samen stelt: de stuurgroep, ploeg, jeugddienst, schepen…


Voorbeeld eindverslag


In 2010 deed de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) een audit op de Speelkriebels (Brecht). Bekijk het auditverslag als voorbeeld. Schepen Daan De Veuster en zijn team kozen resoluut voor meer keuze én variatie! 

Anno 2017 maakt een krantenartikel duidelijk dat Brecht onze audit niet vergeten is en een écht tastbaar verschil heeft gemaakt!"Ik coördineerde al 2 jaar de speelpleinwerking in Harelbeke en vond dat het tijd was voor een grondige evaluatie. Als verantwoordelijke zie je wel zaken die voor verbetering vatbaar zijn, maar als dit door externen kon, dan was ik er zeker van dat dit objectief en degelijk zou gebeuren. Ik koos voor een audit door VDS, omdat ze volgens mij nog altijd over de meeste speelpleinexpertise beschikken. Ik sta achter hun visie en daardoor vond ik het een vanzelfsprekende keuze. Het leuke is dat het uiteindelijke verslag van de audit zowel een werk- als evaluatiedocument is. In de stuurgroepen die daarop volgden, hebben we veel aandacht besteed aan het zoeken naar gepaste acties om die doelstellingen te bereiken. De audit was redelijk uitgebreid, waardoor we voor een aantal jaar aan de slag kunnen om de kwaliteit van de speelpleinwerking te verbeteren." 

Andries, jeugddienst Harelbeke


Wat kost een audit?

 

Niet-leden

Lid van de VDS


Particulier

€1150


automatisch 20% korting = €920


Gemeentelijk

€1460

automatisch 20% korting = €1168

 Exclusief vervoerskosten met een maximum van €150/audit

Opgelet!

Een vorming of advies aanvragen kan het hele jaar door. Een begeleidingsvraag of audit moet ons altijd bereiken voor 12 oktober. Gezien de intensiteit moeten we de vragen kunnen inpassen in het takenpakket van onze staffers voor het komende werkjaar.

Audit aanvragen?

Neem contact op met je lokale speelpleinondersteuner voor 12 oktober


Referenties

Deze speelpleinen deden in het verleden reeds beroep op de VDS voor een audit. 

Heverlee, Machelen, Bavikhove, Blankenberge, Deerlijk, Destelbergen, Herselt, Lichtervelde, Steenokkerzeel, Beveren, Brecht, Torhout, Wervik, Zonhoven, Joepie (Halle), Brugge, Herne, Borsbeek, Destelbergen, Heist o/d Berg, Kindervreugd (Antwerpen), Stabroek, Lint… 


Ik ben geen speelplein-organisator

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) focust op het belang van spelen en speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. Auditvragen die niet-speelpleinwerk gerelateerd zijn speelt de VDS door aan familieledenSpeelmakers en 
Kind & Samenleving. We delen met overtuiging dezelfde visie en verspreiden die samen zo breed mogelijk.