13 nov 2023

Nieuw sjabloon financieel verslag 2023 (voor landelijk en regionaal JW)

Voor het landelijk en regionaal jeugdwerk geldt vanaf het boekjaar 2023 een nieuw sjabloon voor het financieel verslag. Iedereen die Vlaamse subsidies ontvangt, moet dit sjabloon hanteren: wijzelf als landelijke koepel, maar ook bvb regionale WMKJ's of andere regionale werkingen met andere specifieke doelgroepen. Als Vlaams gesubsidieerde vereniging kan je enkel via dit sjabloon de financiële rapportage van 2023 indienen, samen met de inhoudelijke verantwoording van het werkjaar.  

Het echte sjabloon is nog niet gepubliceerd op de website van het Departement CJM, maar je vindt er wel een vergelijkende tabel met de codes uit het huidige en nieuwe sjabloon. Zo kan je de voorbereidingen alvast opstarten. Meer info vind je op de website van het departement cultuur, jeugd en media. 

Meer weten over wetgeving?

Onkostenvergoeding, fiscale attesten of GDPR: we vatten alle wet- en regelgeving die belangrijk is voor speel- en andere vakantiewerkingen voor jou samen.