03 mei 2022

De vernieuwingen rond fiscale attesten

In 2021 besliste de overheid werk te maken van verdere digitalisering van de papierwinkel en in te zetten op een digitaal modelattest voor de terugbetaling van 'kinderoppas'. Ook speelpleinwerk valt onder dit attest.

Op 27 januari 2022 werd het uiteindelijke besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en gaan alle veranderingen in. Voor de uitgaven in 2022 voor kinderopvang, waaronder speelpleinwerk, betekent dit:

  • Een model fiscaal attest wordt verplicht;
  • Op het nieuwe fiscale attest wordt het rijksregisternummer verplicht. Dit zowel van kind als ouder (betaler van de opvangkosten);
  • De gegevens v/d fiscale attesten worden in feb. 2023 opgeladen via Belcotax-On-Web;
  • Ouders zullen hun fiscale aftrek rechtstreeks zien verschijnen in hun belastingaangifte van 2023 (aanslagjaar 2022).

Meer info

We schreven alle - tot nu gekende- inhoud reeds uit. 
Je vindt alle informatie hier.   


Nog veel onduidelijkheden

De afgelopen weken en maanden probeerden we duidelijkheid te krijgen bij de FOD Financien omtrent volgende zaken:

  • Het is nog onduidelijk wanneer een werking officieel 'technisch niet in staat is' om de fiscale attesten digitaal aan te leveren. 
  • De excel die werd voorgesteld om te gebruiken indien de automatische link met het systeem van de overheid niet werkt, is uitermate complex. Er zou een nieuwe komen die werkbaarder is. Maar het is niet duidelijk hoe die er dan gaat uitzien en wanneer die er komt. 
  • Het is nog niet duidelijk hoe de automatische link tussen verschillende (gekende) inschrijfsystemen van de speelpleinen gemaakt zal worden met het systeem van de Overheid. Noch hoe je dan de eventuele excel kan opladen, indien je daar gebruik van maakt. 

Door al deze onduidelijkheden is de VDS zich ervan bewust dat lokale werkingen het nieuwe systeem nog niet kunnen toepassen. We blijven daarom aandringen op meer duidelijkheid, bij zowel Kabinet als FOD Financien. We vroegen hen ook expliciet naar structurele samenwerking, zodat deze veranderingen werkbaar kunnen gemaakt worden voor het werkveld. 


Webinar 23/05 - op zoek naar nieuwe datum!

In onze vorige nieuwsbrief kondigden we een save-the-date aan voor een webinar hierover op 23/05. 

Samen met Bataljong, VVSG, De Ambrassade willen we een webinar aanbieden waarin alle vragen over deze nieuwe regeling rond de fiscale attesten kunnen beantwoord worden. 

Spijtig genoeg wachten we momenteel nog steeds om de medewerking van de FOD Financien om de webinar te kunnen organiseren. We zien ons daarom genoodzaakt om de webinar op 23/05 uit te stellen naar een nog-te-bepalen datum. 

Van zodra we daarrond nieuws hebben, bezorgen we je een uitgebreide uitnodiging.