22 sep 2021

Intervisie: speelpleinwerk in de stad

Speelpleinwerkingen in de stad of in een stedelijke context hebben zo hun eigen realiteit en uitdagingen.
Ligt jouw speelpleinwerking in de stad? Of merk je dat stedelijkheid een invloed heeft op jouw werking?
Dan is de intervisie ‘speelpleinwerk in de stad’ iets voor jou. 

21 oktober 2021

 

De VDS brengt stedelijke speelpleinwerkingen samen. Samen gaan we na welke invloed stedelijkheid heeft op je speelplein, welke kansen en uitdagingen dat met zich meebrengt en hoe je daar als speelpleinwerking mee kan omgaan. Onze vernieuwde visietekst ‘eigenheid van het speelpleinwerk in de stad’ is de leidraad voor het gesprek.

 

Programma

  • Onder het motto ‘eten werkt altijd’ starten we de namiddag met een broodjesmaaltijd. Tijdens het hapje en drankje leren we elkaar kennen.
  • We openen het inhoudelijke deel met een panelgesprek. Drie gasten uit de grootsteden doen hun licht schijnen op hoe het speelpleinwerk in hun stad ineen zit, hoe stedelijkheid en hun eigen speelplein(en) samengaan en brengen hun visie op speelpleinwerk in de stad.
  • Gedurende het tweede deel van de namiddag krijg je de kans om het te hebben over kansen en uitdagingen voor je eigen werking. Samen met collega’s uit verschillende steden denk je na over jouw speelpleinwerking, delen we tips en tricks en gaan we dieper in op verschillende aspecten van stedelijkheid en speelpleinwerk.


Wil je vanaf de voormiddag al afzakken?

We richten op ons kantoor in Mechelen (Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen) onze grote zaal in als flexwerkplek. Koffie, thee en internet zijn voorzien.Programma

9:00   Welkom op onze flexwerkplek

12:30 Middagmaal
13:00 Panelgesprek met speelpleinen uit grootsteden
14:00 Voorstelling visietekst 'eigenheid van speelpleinwerk in de stad'
14:15 Intervisie met speelpleinverantwoordelijken van stedelijke werkingen
15:00 Pauze
15:15 Intervisie deel II
15:30 Bespreking verdere intervisiemomenten stedelijk speelpleinwerk


Meer info?

Vorming voor starters


Aan het begin van het nieuwe jaar 2022 voorzien we weer een hele reeks vormingen voor speelpleinverantwoordelijken die net gestart zijn. 


Webinar of wettelijke kantjes

Update je kennis over relevante wetgeving en regelgeving voor het speelplein. Dinsdag 18 januari 2022 - 14.00-15.00 uur of 19.00 - 20.00 uur 


Vorming voor alle speelplein-verantwoordelijken

27 januari 2022 organiseren we een vormingsdag voor ervaren speelpleinverantwoordelijken. Het thema wordt in de loop van september bepaald aan de hand van onze zomerindrukken.  


Verdiepings-weekend inclusie

Van 22 tot 24 oktober verdiepen we ons weer in inclusief speelpleinwerk met een weekend vol vorming op maat van animatoren en hoofdanimatoren die de inclusieve praktijk van hun werking willen versterken. Hier vind je alle informatie terug.