Vorming voor startende speelpleinverantwoordelijken

Wat mag je verwachten?

Vier donderdagen verspreid over januari en februari over boeiende thema's waar elke (startende) speelpleinverantwoordelijke mee te maken krijgt.

Samen met andere speelpleinverantwoordelijken die (net) gestart zijn kom je de basis te weten van speelpleinwerk. Een vliegende start waarna je je nog altijd verder kan verdiepen in alle andere speelpleinthema's.

  • Stilstaan bij je speelplein en je job als speelpleinverantwoordelijke
  • Relevante VDS-producten leren kennen / meeenemen naar huis
  • Inhoudelijk geprikkeld worden in allerhande speelpleinthema's
  • Je eigen VDS-balpen ;)
  • Interessante ontmoeting met je collega's uit andere gemeenten
  • Handouts na afloop
  • Functiebordje om mee te pronken op je bureau

Starters staan er niet alleen voor

4 themadagen over je rol als speelpleinverantwoordelijke

Volg ze allevier (AANRADER!) of kies op thema.

DAG 1: speelpleinfan + visionair

Als rasechte speelpleinfan weet je na deze vormingsdag voor 100% waar speelpleinwerk voor staat, heb je een duidelijke visie op het spelende kind en kan je die vertalen naar je eigen speelpleinwerking. Je verruimt je blik en leert nadenken op lange termijn. Je leert hoe je veranderingsprocessen kan opzetten om je visie te realiseren en je hele speelpleinploeg mee te krijgen.  


Donderdag 7 januari 2021

Dag 2: Jeugdwerker (coach van je animatoren)

Als speelpleinverantwoordelijke coach je je animatoren individueel en in groep richting het vervullen van de speelpleinvisie. Kom te weten wat het werken met animatoren inhoudt en hoe je hun talenten kan inzetten om een kwalitatief speelplein uit te bouwen. Na deze vormingsdag ken je de leefwereld van jongeren beter, weet je wat hen drijft en kan je een straf animatorenbeleid opzetten. 

Donderdag 14 januari 2021

Dag 3: Coördinator (organisator van je speelplein)

Als speelpleinverantwoordelijke hou je het speelplein ook organisatorisch draaiende. Kennis van relevante wetgeving en regelgeving* voor het speelplein is daarbij cruciaal Deze dag focust hierop. We geven je ook achtergrond, handvaten en goede voorbeelden mee rond het praktisch organiseren van je werking, door bv. te werken met een jaarplanning en draaiboeken. 

* o.a. animatorenstatuten, aansprakelijkheid en verzekering, attesten in het jeugdwerk, medicatie op het speelplein, …

Donderdag 28 januari 2021

Dag 4: Netwerker (communicator)

Je speelplein is geen eiland. Formele of informele samenwerkingsverbanden maken deel uit van je werking. Kom te weten welke essentieel en wenselijk zijn. Netwerk- en communicatiecompetenties kunnen niet ontbreken in je opleiding tot speelpleinverantwoordelijke. Je leert duidelijk en op maat van verschillende doelgroepen uitleggen wat speelpleinwerk is en creëert daardoor extra draagvlak en kansen. We zoomen in op het gebruik van sociale media voor je speelplein. 

Donderdag 4 februari 2021

Praktische informatie

Waar & wanneer?

Vier donderdagen in het voorjaar van 2021 (07/01, 14/01, 28/01 & 04/02) van 9u30 tot 16u.

De vormingen gaan DIGITAAL door omwille van de pandemie die nog steeds bezig is. We spreken af via Zoom. Ingeschreven deelnemers ontvangen een week op voorhand de zoomlink en verdere instructies.

Je kan ervan uitgaan dat je vrij bent tijdens de middagpauze van 12u30-13u30. Doe gerust een wandelingetje dan. 


Prijs & inschrijven

Niet-leden

Lid van de VDS

€85

€68

Prijs per themadag

Let op!

Werk je met een bestelbon? 
Bezorg ons de bon een dag voor de vorming via  of Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen.

Betalingsverzoek ontvangen na inschrijving? 

- Wens je een factuur? Betaal de inschrijvingsbijdrage (nog) niet. Na afronding van de vormingen krijg je automatisch een factuur opgestuurd. 

- Ben je lid? De korting voor leden wordt automatisch toegepast vanaf 2019. Veel gestelde vragen

Publicatie en privacy van deelnemers

Op VDS-initiatieven wordt steeds toestemming gevraagd om beeldmateriaal te verzamelen. Je kan aangeven hoe je in beeld wenst gebracht te worden (niet, niet herkenbaar, wel). We vragen steeds toestemming alvorens de verzamelde beelden te publiceren. 

De persoonsgegevens van alle deelnemers worden opgeslagen in een database, uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en om je op de hoogte te houden van toekomstige activiteiten en relevant speelpleinnieuws. Je hebt steeds het recht op inzage en correctie van de door de VDS bewaarde informatie. We vragen enkel de informatie die noodzakelijk is voor de goede werking van de VDS.

Inschrijven

Inschrijven voor de verschillende vormingsdagen doe je hier. Doorklikken naar TREFDAGEN!

Speelpleinen die lid zijn van de VDS krijgen automatisch 20% korting op de deelnameprijs.

Je kan inschrijven tot een dag voor de vorming.

Je dient voor elke vorming apart in te schrijven. Zo stel je je programma op maat samen.


Nog vragen?

Marjan Beullens
Expert Vorming & Producten

T 015 28 73 90