20 mei 2021

Uitbraak coronavirus COVID-19

Groen licht voor de speelpleinzomer

Deze pagina is een vertaling van het draaiboek op speelpleinmaat

Op 23 april zette het federale Overlegcomité het licht op groen voor de jeugdwerkzomer in bubbels van 50. Daar kwam op 11 mei het nieuws bij dat de grootte van de speelpleinbubbels in de zomer kan worden opgetrokken van 50 naar maximum 100 vanaf 25 juni. Onder voorbehoud van de vaccinatiegraad (70% 18 +) en stand van zaken van de ziekenhuizen (<500 bedden IZ) zou de bubbel vanaf 30 juli zelfs kunnen vergroten van 100 naar 200 deelnemers exclusief begeleiding. Perspectief voor 185.000 kinderen en 23.000 animatoren, maar wij blijven ook graag met onze voetjes op de grond


Achter de schermen werkten we met alle organisaties in het jeugdwerk en in overleg met andere sectoren, overheden en experts samen aan een veilig, verantwoord draaiboek voor het hele jeugdwerk. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vertaalde het draaiboek op speelpleinmaat in deze overzichtelijke webpagina, inclusief (speelplein)voorbeelden en ons advies bij bepaalde verplichte regels en aanbevelingen. We staan de komende dagen en weken voor je klaar om te helpen waar het kan.

Update 22/06/2021: Eerste principes van de noodprocedure voor de speelpleinzomer.

Bubbels van 100 in juli bevestigd / 200 in augustus is nog afwachten.

Afgelopen vrijdag (18 juni) bekrachtigde het overlegcomité dat de verwachte, positieve evolutie m.b.t. het virus zich doorzet (= gemiddeld minder dan 500 bevestigde besmettingen per dag) en de jeugdwerkregels voor juli op 25 juni effectief zullen ingaan: nl. bubbels van 100 kinderen (excl. animatoren). Alle details kan je uitgebreid op deze webpagina terugvinden. Voor augustus (> bubbels van 200) worden de cijfers verder opgevolgd en volgt er later een beslissing. Op 16 juli is er een evaluerend overlegcomité gepland. 

Echter het is niet omdat iets kan, dat je dit als speelpleinwerking ook moét doen. We vragen om die afweging écht doordacht te maken en de voor- en de nadelen van grotere bubbels goed af te wegen. Wat we kost wat kost willen vermijden is dat bij 1 besmetting héél veel kinderen/animatoren én hun omgeving geïmpacteerd worden (ook besmet, in quarantaine...). Op deze webpagine vatten we met regelmaat de actuele stand van zaken samen van dingen die je beslissing rond de grootte van bubbels mee kunnen bepalen (bv. aantal besmettingen in scholen, aantal gevaccineerden...). Een andere belangrijke factor is uiteraard de noodprocedure. 

De noodprocedure voor de speelpleinzomer

De noodprocedure van vorige zomer was zo dat wanneer 1 kind of animator besmet was, de hele bubbel werd gesloten omdat iedereen als een hoogrisicocontact werd beschouwd. Alle deelnemers waarmee men contact had, moesten een test laten afnemen en startten de vastgelegde termijn voor thuisisolatie. Bij grotere bubbels met de noodprocedure van vorige zomer is de impact dus erg groot voor veel kinderen/animatoren en hun omgeving. 

Sinds bekend werd op 11 mei dat men grotere bubbels zou toestaan, drongen we bovenlokaal aan op een versoepeling van die noodprocedure om net te bekomen dat bij 1 besmetting niet meteen héél de bubbel naar huis moet. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Afgelopen vrijdag werd eindelijk een finale beslissing genomen rond de principes van de versoepelde noodprocedure (bv. werken met percentage, mobiele testing...), de praktische uitwerking en details (bv. hoogte percentage, hoe mobiele testing organiseren) verwachten we nog. We geven hier al wat hoofdlijnen mee, maar bezorgen speelpleinverantwoordelijken alle concrete handvaten zodra die onze richting uitkomen.

-------------------------
Nu woensdag (23/06) tussen 16u en 17u zullen we samen met Bataljong alles met betrekking tot de noodprocedure ook toelichten in een korte webinar. Inschrijven is niet nodig. Iedereen met deze link kan deelnemen. 

------------------------- 

De versoepelde procedure in grote lijnen:

 • Wanneer iemand coronasymptomen vertoont, gaat die persoon naar huis en neemt die persoon op advies van de huisdokter, als die het vermoeden bevestigt, een PCR-test af in een testcentrum (géén snel- of zelftest). 
 • Als deze test positief is, wordt gekeken naar de nauwe contacten van de deelnemer. Bij activiteiten met overnachting zijn dat de mensen waarmee je in de kamer/tent/slaapzaal ligt. Bij activiteiten zonder overnachting (bv. speelpleinwerk) zijn dat de mensen waarmee je samen aan tafel hebt gegeten. Dit is respectievelijk bij slapen en niet slapen de meest risicovolle activiteit om het virus door te geven. Enkel deze mensen gaan naar huis en nemen een PCR-test af. 
 • Afhankelijk van het aantal positief bevestigde gevallen in deze groep (specifiek bepaald percentage) wordt een beslissing gemaakt of er een testing ter plaatse georganiseerd wordt. De opties rond een mobiel testingteam worden nog bekeken. Op deze manier wil de overheid gericht en verantwoord de effectieve besmettingen aanpakken én kunnen alle gezonde kinderen gewoon verder spelen.  
 • Na die mobiele testingsessie: de nieuw, positief geteste personen en hun nauwe slaap- of eetcontacten gaan naar huis en krijgen een PCR-test. Wanneer de verspreiding beperkt blijft, kan de activiteit verdergezet worden (het wordt nog duidelijk wat die 'beperkt blijft' betekent in de details die volgen). Soms is een herhaling van deze procedure na 2 tot 4 dagen nodig.

Een versoepelde procedure dus die belet dat bij 1 besmetting meteen heel de bubbel geïmpacteerd wordt, maar ook complexer naar aanpak en opvolging. Belangrijk: Je zal als organisatie de keuze hebben om deze nieuwe, versoepelde noodprocedure te volgen of vast te houden aan de noodprocedure van vorige zomer. Dat kies je zelf.

Voorlopig is bovenstaande hetgeen we ontvangen hebben en kunnen communiceren. We hopen alvast tegen de webinar van morgenavond meer details te bekomen. We dringen er in elk geval op aan, want we horen terecht jullie bezorgdheid: de zomervakantie start over 8 dagen. 

Update 10/06/2021: informatie over de actuele stand van zaken

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wil lokale speelpleinorganisatoren graag informeren over de actuele stand van zaken. Mogelijks zijn onderstaande parameters en inzichten belangrijke informatie om jouw keuze qua grootte van de bubbels op af te stemmen:  
 

 • Niet iedereen in de thuiscontext van kinderen en animatoren zal deze zomer al een eerste prik ontvangen hebben en dus beschermd zijn. De magische datum van 11 juli zal vermoedelijk niet gehaald worden gezien problemen met het Johnson & Johnson-vaccin.

 • Ook het grootste deel van de animatoren zal deze speelpleinzomer nog niet of onvoldoende beschermd zijn. Gezonde 16-en 17-jarigen zullen ook een uitnodiging krijgen, maar dat zal pas gebeuren nadat alle volwassenen de kans gekregen hebben zich te laten vaccineren. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft de ambitie uitgesproken om de 16- en 17-jarigen voor het einde van de  zomer gevaccineerd te hebben. We ijverden om animatoren/leiding voorrang te geven net zoals de mensen in het kleuteronderwijs en de buitenschool opvang. Op 28/05 benadrukten Vlaamse minister Beke en Dalle dat, "Jongeren die deze zomer op kamp vertrekken op voorhand niet gevaccineerd hoeven te worden. Er is daarom geen behoefte om af te wijken van de afgesproken vaccinatiestrategie en jongeren voor te trekken. Indien jongeren tijdens het kamp een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren zullen ze meteen ook de mogelijkheid hebben om de vaccinatie naar een ander moment te verplaatsen. De uitnodiging is 30 dagen geldig, je kan dus binnen die 30 dagen een nieuwe datum inplannen” 
  Hiermee halen we onze slag thuis dat jongeren meer flexibiliteit krijgen om hun vaccin te laten zetten, maar is het duidelijk dat jongeren geen voorrang zullen krijgen in de vaccinatiestrategie.

  Op 10/06 kwam het nieuws dat iedereen jonger dan 41 vrijwillig voor het Johnson & Johnson-vaccin zal kunnen kiezen. Vanaf 14/06 zal men zich in Vlaanderen op QVAX kunnen registreren. Zodra er dan Johnson-vaccins beschikbaar zijn, zullen deze mensen een prik krijgen. Voordeel van dit vaccin: je hebt maar 1 prik nodig. Bij alle andere vaccins heb je 2 prikken nodig om volledig beschermd te zijn. 
   
 • Virologen blijven ongerust over varianten van het virus. In England heeft de Indiase variant op dit ogenblik de overhand. Een 2e prik blijkt noodzakelijk om voldoende beschermd te zijn. Bovendien is deze variant dubbel zo besmettelijk dan het virus van vorige zomer. Virologen waarschuwen dat we ondanks de goede cijfers we voorzichtig moeten blijven"Het zal niet tot het einde van de zomer duren voor de Indiase variant in België dominant wordt", aldus biostatisticus Geert Molenberghs. 

 • Net zoals in de algemene samenleving de cijfers goed blijven dalen, daalt ook het aantal besmette leerlingen en leerkrachten in het onderwijs. Het is belangrijk om deze evolutie in de gaten te houden want eens de schooldeuren dichtzwaaien, zullen we besmettingen bij kinderen en jongeren 'importeren' in het jeugdwerk. Uitgaande van een noodprocedure waarbij iemand die besmet is, zorgt voor een sluiting van de volledige bubbel... heeft dit zware consequenties. Voor het speelplein, maar niet in het minst voor alle kinderen en hun ouders. Op heden staat de teller van besmette leerlingen op 1474, 184 besmette leerkrachten en +/-5700 zitten in quarantaine. Dat is een daling van 0,03% op een week tijd. Hou er rekening mee dat de maatregelen vanaf vandaag (09/06) versoepelen. Hopelijk betekent dit niet opnieuw een stijging van deze cijfers. 

 • Ondertussen blijven we achter de schermen met de jeugdsector wel ijveren voor een versoepelde noodprocedure waarbij het niet nodig is om bij 1 besmetting onmiddellijk iedereen naar huis te sturen. We denken aan een procedure met meer tussenstappen, maar tot op heden is er nog geen akkoord. We kunnen moeilijk voorspellen hoe dit uitdraait.   
Update 04/06/2021: Beslissingen van het overlegcomité

We hebben zonet, waarschijnlijk net als sommigen onder jullie, opnieuw het overlegcomité gevolgd. 

Wat is er beslist? 

 • Reizen (geldt vanaf 1 juli)
  • De regels die vandaag door het overlegcomité voor reizen bepaald zijn, gelden voor België. Dat geldt dus voor alle mensen die naar België (terug) reizen. Je bent daarnaast altijd onderhevig aan de regels die gelden in het land waar je naartoe gaat en/of waar je doorreist.
  • Specifiek voor jeugdorganisaties heel belangrijk is dat kinderen tot 12 jaar vrijgesteld zullen zijn van testing wanneer ze België terug binnen komen na een reis, dus ook wanneer ze uit een rode zone komen. Dat geldt zowel voor reizen in gezinsverband als in groepsverband. Natuurlijk zullen er wel landen zijn waar kinderen wél getest zullen moeten worden om binnen te komen of de grens over te gaan, ook onder de 12 jaar. We zijn blij vanuit het welzijn van kinderen dat dit beslist werd, al blijven er ook nog heel wat uitdagingen en vragen liggen over reizen met oudere jongeren, gemengde groepen enz. Alvast dikke merci aan de organisaties en minister Dalle die hier achter de schermen mee hun best voor gedaan hebben!
  • Voor iedereen zal gelden: Heel veel zal afhangen van het land waar je naartoe wilt reizen, de kleurcode die daar geldt en de maatregelen.
  • Welke regels gelden voor 12+?
   • Voor reizen in Europa zal er een coronacertificaat komen, waarmee je moet kunnen aantonen dat je a) minstens twee weken voor vertrek helemaal gevaccineerd bent, b) antilichamen hebt door doormaken van het virus, c) een negatieve test heb afgelegd minder dan 72u voor vertrek.
   • Wie nog niet de kans kreeg om zich te laten vaccineren zal twee gratis PCR testen kunnen krijgen om te reizen en andere activiteiten te doen waarvoor je een test zal moeten kunnen aantonen. 
   • Voor hoog risico zones (niet gelijk aan de rode zones) geldt een 'noodremprocedure' waarbij voor iedereen, gevaccineerd of niet, een quarantaine geldt bij terugkomst tot 2 weken na terugkeer.
   • Om België terug binnen te komen zal je bij gebrek aan vaccinatie of antilichamen een negatieve test moeten afleggen, afgenomen bij aankomst, de dag(en) na je aankomst (dag 1 of dag 2) of in het land waar je je vakantie doorbrengt (minder dan 72 uur voor je terugreis). Die test dus pas afleggen na terugkomst geldt ook voor jeugdorganisaties voor iedereen boven 12 jaar.
     
 • De jeugdwerkregels worden bevestigd omdat de voorwaardelijke drempels behaald zijn. De regels vanaf 9 juni gaan dus door zoals aangekondigd. Je kan hiervoor alle informatie vinden op onze website bij de werking vanaf 9/6.
  • Wat betekende dat ook weer? Het jeugdwerk mag activiteiten zonder overnachtingen organiseren met 50 deelnemers, exclusief begeleiding, zowel binnen als buiten en zonder leeftijdsbeperking. Opgelet: dit blijven groepen, geen bubbels. Afstand en contact vermijden blijft dus de boodschap.
  • Het thuiswerk wordt iets versoepeld vanaf woensdag 9 juni, dat is ook binnen jeugdwerk belangrijk.
    
 • Horeca (belangrijk voor wie horeca functie uitoefent): Je zal vanaf 9 juni ook opnieuw binnen horeca kunnen uitoefenen/bezoeken, volgens geldende regels uiteraard en per 4. Belangrijk is ook dat het sluitingsuur verschuift naar 23u30 voor zowel binnen als buiten.
   
 • En belangrijk voor elk van ons: De beperkingen op het aantal sociale contacten worden iets versoepeld. Vanaf 9 juni kunnen we binnen weer maximaal 4 mensen (kinderen tot 12 niet meegerekend) ontvangen. In je tuin (voor wie er één heeft...) kan je er tot maximaal 50 ontvangen (kinderen wél meegerekend). 
  Daarnaast blijven de gewoonlijke ziekte- en hygiëneregels van toepassing.

   
 • Zomer 2021 (vanaf 25 juni)
  • Jullie weten dat onze zomerregels normaal gezien ingaan vanaf 25 juni, daarvoor geldt wel nog de voorwaarde van 60% vaccinatiegraad voor 18+. Daar zijn we nog niet, maar we verwachten niet dat de zomerregels in gevaar komen.
  • Noodprocedure: een belangrijk deel van de zomerregels ontbreekt nog: de noodprocedure voor als een deelnemer aan je activiteit ziek wordt en corona zou hebben. Weet dat we elke dag keihard werken en in overleg zijn over een noodprocedure die evenwicht zoekt tussen veilige activiteiten, een vrije jeugdwerkzomer in verhouding met de rest van de maatschappij, effectieve virusbeheersing, en het vermijden van onnodig naar huis sturen van kinderen en jongeren. Echt geen evidente oefening, we zijn in overleg met veel actoren, waardoor we jullie geduld moeten vragen.
  • Er wordt politiek voorlopig wel gegarandeerd dat onze bubbels van 100 (juli) en 200 (augustus) van kracht blijven.
  • Bewustzijn over je aantal contacten mét nauw contact zal wel sowieso belangrijk blijven bij een eventuele uitbraak.
  • We bezorgen absoluut zo snel mogelijk meer informatie hierover en zullen de gebruikelijke ondersteuning voorzien eens die er is.

 

Update 25/05/2021: Meerdere bubbels op 1 bus? Afstand of mondmaskers verplicht?

Bij busvervoer van deelnemers en animatoren (bv. uitstap, tijdens een speelpleindag en vervoer van en naar het speelplein)  hou je steeds rekening met de bubbels:  

 • Bewaak zoveel mogelijk het behoud van de bubbels (bv. 2 bubbels op aparte bussen) en houd rekening met hygiënemaatregelen t.a.v. de chauffeurs: afstand houden of mondmaskers gebruiken bij +12. Maak goede afspraken vooraf.
 • Is het niet mogelijk bubbels aan te houden tijdens het busvervoer, dan je ook meerdere bubbels op 1 bus laten plaatsnemen. Zorg voor afstand tussen de bubbels (bv. x aantal stoelen tussen laten, vaste plaatsen, bubbel 1/2 stapt vooraan/achteraan in) of zorg ervoor dat +12-jarigen een mondmasker gebruiken als de afstand niet bewaard kan worden. Niet iedereen moet dus verplicht een mondmasker opzetten.

  Let op! Elke busfirma en/of individuele chauffeur kan echter wel vragen om een mondmasker op te zetten door iedereen. Dat is dus in onderlinge afspraak. Maak dus goede afspraken
  vooraf, zodat je eventueel ook -12-jarigen kan vragen om een mondmasker (bv. bij uitstap) mee te brengen en op te zetten tijdens de buszit. Communiceer hierover zeer goed met de ouders. 

De regels komen in grote lijnen overeen met die van vorige zomer. Hier en daar aanpassingen of andere focus vanuit voortschrijdend inzicht


Waarom verplichte regels en aanbevelingen?

Verantwoord en veilig speelpleinwerk

Het virus is vandaag nog niet onder controle. Ondanks het feit dat al een deel van de bevolking gevaccineerd is, woekert het virus nog steeds verder. Om het in te dijken neemt onze overheid maatregelen. De politiek heeft in samenspraak met de experts en virologen geoordeeld dat het veilig en verantwoord is om speelpleinwerk te organiseren als iedereen zich aan de verplichte jeugdwerkregels en aanbevelingen houdt. Daarom streven we opnieuw naar een zomer met zo weinig mogelijk besmettingen en zoveel mogelijk (speel)kansen voor kinderen en jongeren

Wat is het idee achter de verplichte regels en aanbevelingen?

Alle maatregelen hebben als doel:

 • Superverspreiders tegengaan: Ervoor zorgen dat een besmet persoon zo weinig mogelijk andere personen kan besmetten.
 • Verspreiding binnen groepen vermijden en vertragen: Ervoor zorgen dat in het geval van een besmetting zo weinig mogelijk mensen in dezelfde contactbubbel besmet raken.
 • Contact tracing mogelijk maken: Ervoor zorgen dat in het geval van een uitbraak zo snel mogelijk maatregelen kunnen genomen worden om de verspreiding te stoppen. 

 

Waar ga je vanuit bij het toepassen van de verplichte regels en aanbevelingen?
 • De veiligheid van kinderen, animatoren, verantwoordelijken, ouders… is een basisvoorwaarde voor de opstart van je speelpleinwerking. 
 • Pas de opgelegde maatregelen toe, volg zoveel mogelijk de aanbevelingen. Interpreteer de maatregelen niet strenger dan nodig (bv. toch mondmasker verplichten terwijl dat niet verplicht wordt - ...), maar spring er net zomin creatief mee om. Ga niet op zoek naar ‘grijze zones’, volg de ‘geest’ van de maatregelen. Houd bij het maken van keuzes steeds dit doel in het achterhoofd: verdere besmetting tegengaan.
 • Probeer een zo veilig mogelijke speelomgeving te garanderen met zoveel mogelijk speelkansen voor zo veel mogelijk kinderen, waarbij je het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt.
 • Zet het belang van kinderen en jongeren op je speelplein centraal. Kies, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun vakantie. 
 • Bewaar de eigenheid van speelpleinwerk bij aanpassingen zoveel mogelijk: spelen om te spelen, speelplein is jeugdwerk, speelpleinwerk is laagdrempelig. Waar dat niet lukt, moet het gaan om tijdelijke aanpassingen die nadien weer worden afgebouwd.
 • Richt speciale aandacht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongereen kinderen en jongeren met een beperking.
 • Stem af met andere lokale organisatoren van vrijetijdsaanbod én opvanginitiatieven zodat aanpak en communicatie naar kinderen, ouders en begeleiding op elkaar is afgestemd.   


Let op! 

Burgemeesters bepalen wat er kan op hun grondgebied. Ze kunnen steeds strengere maatregelen opleggen indien nodig. Stem dus zeker af met jouw lokaal bestuur in functie van speelpleinwerk. Neem hen gerust mee in het speelpleinverhaal om samen tot een goed evenwicht te komen tussen veiligheid, organisatie en speelplezier. 

Haha… vals spelen is ook spelen!

Versoepelingen zijn nog mogelijk 🤞, maar verstrengingen ook.

Ja! Het aantal besmettingen wordt voortdurend opgevolgd. Wanneer het epidemiologisch verantwoord is om te versoepelen, zal de overheid dit overwegen. Weet dat we vanuit de jeugdsector zelf ook voortdurend de situatie opvolgen, proactief versoepelingen aanreiken en aftoetsen en toezien op de timing ervan. Finaal, blijft dit uiteraard een politieke beslissing.   

Let op! Na meer dan een jaar corona zijn we ook niet naïef. Verstrengingen zijn steeds nog mogelijk. We hebben een rechtstreekse lijn met kabinetten en virologen. We stemmen af waar nodig en houden jullie ten allen tijde op de hoogte.  

We hebben respect voor elke beslissing

De diversiteit in het speelpleinlandschap zorgt ervoor dat iedereen andere keuzes maakt m.b.t. aanpak en invulling van maatregelen en aanbevelingen o.b.v. de eigen lokale context. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk heeft er alvast alle vertrouwen in dat elk speelplein zijn uiterste best doet om met de mogelijkheden die er zijn het beste verhaal te schrijven. Lukt dat niet of niet volledig, dan respecteren we dat. 


We werken met weekbubbels. Binnen zo'n bubbel kan je voluit spelen: geen afstand en mondmaskers. Bij +12 mijd je wel intens, fysiek contact.

Onderstaande maatregelen gelden vanaf 25/06/2021

De jeugdwerkregels zijn opgedeeld in  onderdelen. Bij elk onderdeel vind je de verplichte regels en eventuele aanbevelingen (≠ verplicht, maar wenselijk) vanuit de overheid. Die hebben we, waar relevant, zelf aangevuld met onze aanbevelingen en (speelplein)voorbeelden.

 1. Deelnamevoorwaarden
 2. Organisatorische maatregelen
 3. Hygiënemaatregelen
 4. Aard van de activiteit aanpassen 

 


1. Deelnamevoorwaarden

Wie mag deelnemen?

Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Net als in 2020 werken we in contactbubbels per week (zowel met -12, 12+ als 18+). Verschillend is wel dat die bubbels dit jaar uit 100/200 deelnemers mogen bestaan, excl. de begeleiding. Tenminste als de cijfers positief evolueren!  

Iedereen kan deelnemen, als dat veilig kan. Kinderen of jongeren met een beperking behoren niet automatisch tot de risicogroep. 

Je kan niet naar het speelplein als...

 • ... je ziek bent: koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus en diarree.  Opnieuw deelnemen kan als je 3 dagen symptoomvrij bent. (poster)
 • ... je zelf besmet bent met Covid of onder 1 dak woont met iemand die besmet is.
       Opnieuw deelnemen als de opgelegd quarantaine- of isolatieperiode voorbij is.  
 • ... je tot de risicogroep (lijst) behoort en geen toestemming hebt van de huisarts of ouders.
  Het is de verantwoordelijkheid van de ouders wanneer hun kind tot de risicogroepen behoort om zelf in te schatten of het risico onder controle is (bv. mits medicatie of vaccin) en hun kind kan deelnemen of niet. Bij twijfel raadplegen ze de dokter. Neemt het kind deel, dan wordt er gevraagd om dit duidelijk op de medische fiche te vermelden.  

Aanbeveling rond 1 hobby per week is afgeschaft sinds 12/05. 
Jongeren en ouders werden gevraagd om gedurende 1 week te kiezen voor 1 vrijetijdsactiviteit (=jeugd, sport, cultuur...). Dit was geen verplichting, maar een aanbeveling vanwege de Vlaamse Overheid om buiten de bubbels zo weinig mogelijk contact op te zoeken met anderen. In het licht van deze nieuwe maatregelen en gelet op de evolutie van de pandemie, bevelen de ministers bevoegd voor cultuur, sport en jeugd niet langer aan om een harde keuze te maken in het aantal hobby’s. “We vertrouwen erop dat de organisaties van buitenschoolse hobby’s de verschillende maatregelen goed zullen naleven en dat kinderen zorgeloos en in veilige omstandigheden zich zullen kunnen uitleven”, aldus de minister.

Dat de 1 hobby-regel nu weg valt, betekent niet dat de aanbeveling voor ouders en animatoren om bubbels te beperken deze zomer ook wegvalt. Die vraag blijft! Ook het principe van weekbubbels voor speelpleinwerk blijft.  

Kinderen en jongeren kunnen hierdoor dus opnieuw meer dan 1 bubbel combineren per week, maar het kind, de jongeren en/of de ouders moeten zich in dat geval zeer bewust zijn van het risico dat ze verhogen voor deze bubbels. 

 

Aanbeveling inzake communicatie: 

 • Maak de symptomen die kunnen wijzen op Corona visueel zichtbaar voor animatoren, deelnemers en ouders om op terug te vallen bij twijfel (poster).
 • Bezorg alle ouders van animatoren en deelnemers de nodige informatie over risicogroepen. Geef aan dat ze indien nodig bij de huisarts terecht kunnen om te kijken of deelname mogelijk is.
 • Neem in je communicatie op dat elke ouder mee verantwoordelijk is om geen zieke kinderen of jongeren deel te laten nemen.
 • Licht ouders, kinderen, (ouders van) animatoren voor aanvang in over de manier waarop jullie het aanbod aan de regels hebben aangepast, het belang van bepaalde regels, wat je verwacht (bv. medische fiche) en wat je zelf doet/verwacht in geval van een besmetting. Deel de afspraken inzake annulering en eventuele terugbetaling van inschrijvingsgeld bij inschrijving.

Aanbeveling inzake drempels wegwerken:

Kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden
Maak samen met hen en/of ouders en eventueel de huisarts proactief de afweging op welke manier alle maatregelen gevolgd kunnen worden. Werk hiervoor indien nodig redelijke aanpassingen uit, eventueel met een vaste begeleider voor de dagelijkse noden (van sanitaire hulp tot zonnecrème smeren). We proberen met zo veel mogelijk kinderen en jongeren aan jeugdwerk te doen deze zomer, sluit dus niemand op voorhand uit. Er is veel mogelijk binnen de veiligheidsmaatregelen, kinderen en jongeren staan steeds centraal binnen het jeugdwerk. 

Kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situatie 

Deelname aan het speelplein wordt mogelijks ‘afgeremd’ door onzichtbare drempels die worden toegevoegd omwille van de coronamaatregelen (bv. plots verplicht inschrijvingen vooraf, extra praktische benodigdheden zoals mondmasker, privévervoer noodzakelijk i.p.v. busje om ter plaatse te geraken...). Zijn er toch drempels die je als onoverkomelijk ziet, bekijk dan met animatoren en ouders in kwestie hoe je die samen kan aanpakken.

Extra ondersteuning: 

 • Hier kan je ondersteuning vinden over ‘hoe omgaan met ouders die niet akkoord gaan’. Probeer begrip te zoeken en praat eventueel met een brugfiguur zoals een vertrouwenspersoon.


2. Organisatorische maatregelen

Je werkt in weekbubbels van max. 100/200 kinderen (exclusief begeleiding)

Je werkt verplicht in weekbubbels van max. 100 (in juli) en 200 (in augustus) kinderen (exclusief begeleiding) 

 • Bubbels gelden minstens voor 1 week (= 7 dagen). Dit is nodig om zeker te zijn dat niemand binnen de bubbel symptomen ontwikkelt. Kinderen en animatoren mogen deze zomer WEL aaneensluitend van de ene jeugdactiviteit naar de andere gaan. Er wordt niet meer gevraagd om twee dagen tussen te laten zoals dat vorige zomer het geval was. 
 • De animatoren tellen niet mee in het max. aantal per bubbel, MAAR maken wél deel uit van de bubbel en verhouden zich dus ook op dezelfde manier binnen de bubbel (geen afstand of mondmaskers). Ze houden wél afstand tot andere bubbels. Het zijn dus vaste animatoren. Ze gaan tijdens deze week zeker geen onnodige bijkomende contacten aan met uitzondering van de thuisbubbel.
 • Er kunnen meerdere bubbels op 1 speelplein aanwezig zijn. 
 • In een bubbel waar deelnemers –12 en +12 samen spelen, past men de regels toe die van toepassing zijn op +12. De leeftijdsgrenzen worden bepaald via geboortejaar: 
  > -12 zijn alle kinderen geboren in of na 2008.
  > +12 zijn alle kinderen geboren in of voor 2007.
  Dat betekent in de realiteit dat het kan zijn dat iemand die pas 13 is toch nog kan deelnemen aan het aanbod -12 jaar, onder de regels die voor -12 jaar van toepassing zijn. Deze leeftijdgrenzen gelden momenteel ook voor kinderen met een beperking, ongeacht gepercipieerde 'mentale leeftijd'.
 • Broers en zussen spelen best in dezelfde bubbel gezien ze ’s avonds ook in hun gezinsbubbel contact hebben. Indien het leeftijdsverschil zo groot is dat het teveel impact heeft op je werking hoeft dit niet. Waar het kan een aanrader maar wring je niet in bochten.
 • Bij het toekomen op het speelplein worden kinderen meteen in de juiste bubbel geplaatst.
 • (Warme) maaltijden bereiden op het speelplein (of via een traiteur) kan. We adviseren het gebruik van mondmaskers en handschoenen bij het meer intensieve kookwerk. Het kookteam mengt zich niet in de bubbels.
 • Ook bij busvervoer van deelnemers en animatoren (bv. uitstap, tijdens een speelpleindag en vervoer van en naar het speelplein) hou je steeds rekening met de bubbels

  > Bewaak zoveel mogelijk het behoud van de bubbels (bv. 2 bubbels op aparte bussen) en houd rekening met hygiënemaatregelen t.a.v. de chauffeurs: afstand houden of mondmaskers gebruiken bij +12. Maak goede afspraken vooraf.

  Is het niet mogelijk bubbels aan te houden tijdens het busvervoer, dan je ook meerdere bubbels op 1 bus laten plaatsnemen. Zorg voor afstand tussen de bubbels (bv. x aantal stoelen tussen laten, vaste plaatsen, bubbel 1/2 stapt vooraan/achteraan in) of zorg ervoor dat +12-jarigen een mondmasker gebruiken als de afstand niet bewaard kan worden. Niet iedereen moet dus verplicht een mondmasker opzetten.

  Let op! Elke busfirma en/of individuele chauffeur kan echter wel vragen om een mondmasker op te zetten door iedereen. Dat is dus in onderlinge afspraak. Maak dus goede afspraken vooraf, zodat je eventueel ook -12-jarigen kan vragen om een mondmasker (bv. bij uitstap) mee te brengen en op te zetten tijdens de buszit. Communiceer hierover zeer goed met de ouders. 

  > Maak je gebruik van het openbaar vervoer kijk dan goed na welke maatregelen van toepassing zijn voor groepen tijdens de zomer. Hou in de mate van het mogelijke rekening met het vermijden van de piekmomenten om ook op die manier zo weinig mogelijk contact te hebben met externen.

  Op kamp of dagactiviteit met trein of bus deze zomer?
  We maakten een overzicht van nuttige links om je trein/busvervoer te regelen.

 

De voordelen van weekbubbels

 • We beperken het aantal contacten per week.
  Minder contacten > minder kans op besmetting en doorgeven van het virus.
 • Binnen een bubbel mag je contact hebben met elkaar. Afstand houden en mondmaskers zijn niet nodig. Vanaf +12 wordt wel aangeraden om intens fysiek contact te vermijden tijdens de activiteiten.
 • Kleinere impact bij besmetting. Bubbels zorgen er namelijk voor dat niet het volledige aanbod voor alle kinderen en jongeren afgebroken wordt op het ogenblik van een besmetting. Enkel die bubbel waarin een besmetting wordt vastgesteld moet de deuren sluiten. De andere bubbels zijn idealiter niet in contact geweest met de besmette bubbel en kunnen dus open blijven. 

 

Aanbeveling: Betalen per dag / vooraf inschrijven combineren met de dag zelf in te schrijven.

In functie van de eigenheid van speelpleinwerk en van kwetsbare kinderen en jongeren, vraagt de VDS waar het kan om vooraf inschrijven te combineren met de mogelijkheid om ook de dag zelf 'op den bots' in te schrijven (bv. 15 plaatsen die je vrijhoudt voor daginschrijvingen in een bubbel). Sterker nog, vragen we om waar het kan opnieuw zoveel mogelijk de eigenheid van speelpleinwerk te respecteren en het 'op den bots' inschrijven terug bovenaan de agenda te plaatsen nu de bubbels worden opgetrokken naar respectievelijk 100 in juli en 200 in augustus.

Het enige waar je op let is dat een kind op je speelplein per week nooit met meer dan 99 andere kinderen in juli en 199 in augustus rechtstreeks of onrechtsreeks in een bubbel in contact komt. Vorig jaar hebben ook heel wat speelpleinen die aanbeveling om daginschrijvingen te voorzien opgevolgd. We verzamelden enkele concrete speelpleinvoorbeelden.

We beseffen dat in weekbubbels elk kind onmiddellijk een plek inneemt voor een hele week, maar toch vragen we om het mogelijk te maken dat kinderen slechts 1 of enkele dagen van die week deelnemen en dus ook enkel die dagen aan te rekenen dat het kind komt, niet de hele week. Ook deze aanbeveling werd vorig jaar goed opgevolgd. Nu de bubbels ook ruimer mogen, schept dat zeker mogelijkheden.

 • bv. schrijft Aisha vooraf in voor maandag, dinsdag en vrijdag. Dan betekent dit dat Aisha haar plaats op woensdag en donderdag onbezet blijft. 
 • bv. schrijft Joris op maandag ter plaatse in en wordt hij bij een contactbubbel geplaatst waar er ruimte is voor 'dagplaatsen', dan neemt Joris die plaats in voor een volledige week. Komt hij later die week opnieuw naar het speelplein, dan wordt hij dus terug in zijn eerdere contactbubbel geplaatst. Komt hij de rest van die week niet meer, dan blijft de plaats onbezet.     


Voor een speelpleinorganisator heeft het veel voordelen om niet te kiezen voor ‘dagplaatsen’: minder administratieve rompslomp, geen wachtrijen, vooraf duidelijke lijsten i.f.v. contacttracing, max. capaciteit bezet/animatoren efficiënt ingeschakeld, moeilijke communicatie naar ouders… Toch hopen we in het belang van kwetsbare kinderen en jongeren dat veel organisatoren de keuze wel maken om met ‘dagplaatsen’ te werken. Er kan eventueel samen met het Sociaal Huis naar oplossingen worden gezocht. Ook biedt de uitbreiding van de bubbels tegenover vorig jaar veel meer perspectief om dit uitgangspunt waar te maken.

 

Voorbeelden m.b.t. indeling van bubbels.

Alle voorbeelden gaan uit van volgende principes: 
(we nemen hier bubbels van 50 als voorbeeld)

 • Stimuleren om zoveel mogelijk vooraf in te schrijven per week. 
 • Aanbieden dagplaatsen, waarbij kinderen die de dag zelf inschrijven in de bubbels geplaatst worden waarin ze die week al verbleven. 
 • Waar het kan, kiezen kinderen in welke bubbel ze spelen (i.f.v. vriendjes)


Maar maken andere keuzes qua indeling

 1. Scenario 1: Opdeling per leeftijdsgroep (broers en zussen zitten niet per sé bij elkaar)
 2. Scenario 2: Geen opdeling leeftijdsgroepen (broers en zussen bij elkaar, tieners apart)
 3. Scenario 3: Geen opdeling leeftijdsgroepen
  (broers en zussen bij elkaar, tieners apart - al dan niet met een apart speelaanbod in bubbels)
 4. Scenario 4: Geen opdeling leeftijdsgroepen (broers en zussen bij elkaar, ook tieners)

Deze scenario's zijn niet nominatief en gelden louter als voorbeeld. 
Het speelsysteem binnen de bubbels kan naar believen worden ingevuld met (keuze)activiteiten, speelhoeken en spontaan spelen.

Aanbeveling: Ga bewust om met maximumcapaciteit

Het uitbreiden van de bubbels naar 100 en 200 maakt deze oefening op jouw speelplein mogelijks overbodig. 

 • Maak een voorzichtige inschatting over hoeveel kinderen je speelplein deze zomer kan ontvangen (max.capaciteit, op basis van contactbubbels) en ontwikkel een procedure voor wanneer die overschreden wordt.
 • Wie laat je wel toe, wie niet? Heb extra aandacht voor kwetsbare groepen. Een inschrijfstop kan tijdelijk omwille van uitzonderlijke omstandigheden, maar is uitzonderlijk en moet vermeden worden. (= eigenheid speelpleinwerk). 
 • Probeer de grenzen van je gemeente open te houden (= gemeentesolidariteit m.b.t. inschrijfstops). Belangrijker om te vertrekken vanuit het perspectief van het kind. Wat met een kind van gescheiden ouders of dat op een school zit in een andere gemeente en bijgevolg zijn vriendjes/klasgenootjes moet missen op het speelplein.

 

Aanbeveling m.b.t. georganiseerd vervoer

 • Het is wenselijk dat ouders kinderen zoveel zelf ter plaatse brengen, maar dat is helaas niet voor iedereen mogelijk. Voor sommige kinderen is geregeld busvervoer de enige manier om deel te nemen aan speelpleinwerking.
 • Wil je toch georganiseerd busvervoer (al dan niet uit noodzaak): Bekijk of extra bussen een optie zijn inzake maximale spreiding? Wat is de meerkost? Kan je rekenen op een lokaal bestuur ter ondersteuning? Maak je een onderscheid tussen welke kinderen wel en welke kinderen de bus niet kunnen nemen? Er is intussen ook een uitgebreid protocol mbt busvervoer en ander vervoer binnen het jeugdwerk. 
 • Onderzoek alvast of je alternatieven kan voorzien voor busvervoer van en naar het speelplein. Je kan nadenken over wandel- en fietsroutes als de afstand dat toelaat. Als kinderen en animatoren niet op je reguliere speelpleinwerking geraken, moet je misschien even bekijken hoe jij naar hen kan komen (bv. gespreid aanbod in de stad). 
 • Kinderen vervoeren met de eigen wagen: -12 geen mondmasker (per bubbel) / + 12 wel mondmasker (per bubbel)  > contactoppervlakken (deurklinken) reinigen voor en na autorit met water en zeep + aandacht voor algemene hygiënemaatregelen (bv. niezen, handen wassen...)

Aanbeveling: start pas op 5 juli met speelpleinwerking

Anders mix je van bij de start van de vakantie meteen heel wat kinderen door elkaar. Gebruikt de dagen ervoor om op te bouwen, alles grondig voor te bereiden en door te nemen met animatoren. Hou er rekening mee dat sommige jongeren onvoldoende vorming achter de kiezen hebben. Organiseer enkele momenten om hen nog extra klaar te stomen.

 

Aanbeveling: Bubbels zoveel mogelijk op hetzelfde terrein/in de buurt 

Onze voorkeur: i.f.v. opvolging, logistiek, gedeeld materiaal, ophalen en brengen van kinderen door ouders... raden we speelpleinen aan om alle bubbels op hetzelfde terrein/in de buurt te organiseren.  

1. Ga op zoek naar mogelijkheden op je huidige locatie

 • Spreek met de eigenaar over het ter beschikking stellen van extra binnen- en buitenruimte
 • Is het mogelijk om extra ruimte te creëren (tenten, containers, afdak…)?
 • Wie kan daarvoor zorgen? (lokaal bestuur, brandweer, ouders, huren bij een firma…)
 • Wat gaat het kosten en wie gaat dat betalen?
 • Is het toegelaten? (Doorgang brandweer, veiligheid, toestemming eigenaar…)

2. Wijk uit naar één locatie met voldoende opties

 • Vanuit praktisch-organisatorisch oogpunt raden we je aan om, als je geen contactbubbels op je locatie georganiseerd krijgt, op zoek te gaan naar één alternatieve locatie met voldoende opties.
 • Bespreek met de eigenaar verschillende opties, leg uit wat speelpleinwerk is en hoe het georganiseerd wordt. Maak een kostenraming.
 • Ben je een particuliere werking, spreek dan zeker je gemeentebestuur aan om je te helpen in je zoektocht.

3. Spelen op verschillende locaties.

 • Opsplitsen in verschillende locaties brengt een hoop werk met zich mee: Nood aan meer animatoren, moeilijker om op te volgen, onderhandelen met verschillende eigenaars, meerkost aan infrastructuur… De tijd om dat extra werk in de zomer te doen is beperkt. 
 • Denk er ook aan dat ouders kinderen op verschillende plekken mogelijks moeten ophalen. 

!! Hou bij het indelen in bubbel rekening met toegankelijkheid van de locatie of het terrein. Een rolstoel kan misschien niet overal of een plek met veel takken/stenen is moeilijk voor mensen met een visuele beperking. 

Aanbeveling: Risico-analyse inclusief corona

 • De overheid vraagt van speelpleinwerkingen om werk te maken van speelkansen met aanvaardbare risico’s. In het kader daarvan maakt elke werking een risicoanalyse van speeltoestellen en activiteiten. Speelpleinwerkingen doen er goed aan om ‘corona’ en de bijhorende maatregelen mee op te nemen in hun risicoanalyse. Leg de focus zowel op het fysieke als het mentale. 
  Meer lezen ...
 • Ben je gemeentelijk speelplein dan kan het interessant zijn om vooraf met je preventieadviseur af te stemmen.
 
Je vermijdt contact met andere bubbels en externen op het speelplein

Je vermijdt contact met andere bubbels en (grote groepen) externen

 • Bubbels onderling niet mengen. Je houdt afstand tussen de verschillende bubbels. Zorg voor een duidelijke opdeling voor iedereen (bv. bij gebruik infrastructuur, terrein, materiaal...). Werk waar het kan visueel. In een ideaal scenario heeft elke bubbel eigen (basis)materiaal en eigen speel-, eet- en sanitaire ruimte. Indien contact tussen verschillende bubbels nodig of niet te vermijden is, houden ze 1,5 meter afstand of gebruiken een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden (bv. samen kijken naar de ochtendanimatie of dagevaluatie met de animatoren).
 • Externen op je speelplein komen niet in de bubbels (bv. speelpleinverantwoordelijke die kijkje komt nemen, hoofdanimator die tussen bubbels loopt, ouders, bezoek van de VDS, workshopbegeleider...). Zij blijven op minstens 1,5 meter afstand of gebruiken een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden. Ook voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen of andere bubbel(s) verplicht wanneer afstand houden niet mogelijk is.  


Aanbeveling: Zoveel mogelijk contact met ouders en ouders onderling vermijden

 • Vermijd wachtrijen, stimuleer ouders om zoveel mogelijk vooraf in te schrijven. Voorzie wél plaatsen voor mensen die ter plaatse willen inschrijven. (= eigenheid speelpleinwerk + ifv MKKJ)
 • Vermijd cash geld. Stimuleer vooraf/nadien betalen of ter plaatse cashloos. (bv. payconiq, bankcontactapp…)
 • Ter plaatse inschrijven / ophalen gebeurt zoveel mogelijk buiten (met mondmaskers) en aan de rand van het terrein (= vermijden dat ouders de locatie betreden)
 • Speelpleinen voorzien een systeem bij brengen en ophalen dat voldoende afstand (+/-1,5m) garandeert. (bv. wachtzone, timeslot, per bubbel met eigen in- en uitgang…)
 • Inschrijvingen ter plaatse + contact met ouders gebeurt steeds door dezelfde (hoofd)animatoren/verantwoordelijken.

Aanbeveling: Geen onnodige risico's.

 • Als je eigenaar, gemeentepersoneel of verantwoordelijke van je locatie tot de risicogroepen behoort, beperk je je contacten met deze persoon in de mate van het mogelijke en volg je de geldende maatregelen.
 • Indien het noodzakelijk is om zelf naar de winkel te gaan tijdens een speelpleindag, kies je er bij voorkeur voor dit door dezelfde personen te laten doen en worden alle geldende maatregelen gevolgd. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van leveringen.

Bubbels zijn hetzelfde tijdens voor- en naopvang

Idealiter wordt voor- en na-opvang georganiseerd op het eigen terrein.

 • Daarbij wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de bestaande bubbels. Als dat lukt, doe je dat.   
 • Begeleiding of ondersteuning die verschilt van de begeleiding overdag (bv. opvangbegeleiding) kan toegewezen worden aan de begeleiding van een bepaalde bubbel aangezien deze ‘buiten de telling’ van de deelnemers valt. Deze begeleider houdt zich dan wel aan alle bubbelregels en kan dus ook contact hebben met de deelnemers van de bubbel. Bekijk zeker of dit nodig is, en of ze geen ‘externe’ kunnen zijn. Maak deze afweging bewust.

Is opvang op de locatie niet mogelijk: 

 • Misschien werkt jouw organisatie samen met een BKO of andere vorm van opvang, of organiseren jullie dat zelf. Tracht hier met hen vooraf afspraken te maken om dezelfde bubbels te hanteren. 
 • Zitten er in de voor- en naopvang ook andere kinderen die tijdens de dag naar verschillende activiteiten gaan (speelplein, kampje, sportactiviteit...) tracht ervoor te zorgen dat deze kinderen per activiteit én per weekbubbel van die activiteit ook apart in een bubbel zitten. Deze afstemming is niet evident, maar kan een groot verschil maken bij een eventuele besmetting.


Het principe blijft om kinderen zoveel mogelijk per week in hun bubbel te houden. Bekijk hoe je dat principe zo goed mogelijk kan benaderen. Stem lokaal af met andere organisatoren van vrijetijdsaanbod en opvanginitiatieven.


In functie van afstemming met speelpleinwerk een uittreksel uit het draaiboek buitenschool opvang:

Je werkt verplicht met een aanwezigheidslijst en medische fiche i.f.v. tracing

Administratief zijn er een aantal belangrijke zaken om bij te houden en ter beschikking te stellen van de bevoegde tracing. 

Hou een contactlogboek bij (voorbeeld

 • Een overzicht van de deelnemers per bubbel die effectief aanwezig waren op je activiteit = je aanwezigheidslijst
 • Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v. activiteiten/aanbod. Hoog risico contacten moeten hierbij worden opgenomen. 
 • Als je met meerdere bubbels op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de groepen te mijden. Het geeft aan hoe elke groep zich verhoudt t.a.v. de andere groep. Bv.: werd er gebruik gemaakt van dezelfde ruimtes, hoe werden groepen gescheiden gehouden bv door wanden tussen groepen, circulatieplan... 
 • Je bewaart het contactlogboek tot minstens 1 maand na afloop van de werking.

Bewaar ook medische fiches van deelnemers en animatoren

 • Je gebruikt de fiches die je in normale omstandigheden gebruikt, maar voegt volgende zaken toe. Het niet ontvangen van een medische fiche hoeft niet tot uitsluiting te leiden van een deelnemer. Wees je er wel bewust van dat in die medische fiche aan de ouders de deelnamevoorwaarden en hun verantwoordelijkheid wordt benoemd. Als die dus niet afgegeven is, weet je niet of deze informatie hen bereikt heeft.
 • Bewaar ook de expliciete toestemmingen van huisartsen bij deelname van risicogroepen.

Inzake tracing

 • Je duidt een 'corona-coördinator' aan, in regel zal (zullen) dit vaak de speelpleinverantwoordelijk(en) zijn . Deze persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.
 • Je communiceert deze 'corona-coördinator' ook duidelijk op je website zodat contacttracers makkelijk contact kunnen opnemen. 

 

Aanbeveling inzake communicatie: 

 • Informeer deelnemers en hun ouders over het belang van correcte gegevens in functie van eventuele tracing en het verwittigen bij een (vermoeden van) bestemming.
 • Bevraag als 'corona-coördinator' elke bubbel dagelijks over eventuele contacten met externe mensen, andere bubbels, kinderen die zich verkeerdelijk bij een andere bubbel hebben gevoegd... om het contactlogboek bij te werken.  

 

Noodprocedure bij (vermoeden van) besmetting

-- Opgelet, we hanteren hier de procedure die van kracht was tijdens de paasvakantie. --
Voorlopig is er voor de zomervakantie nog geen bijgewerkte noodprocedure beschikbaar.
We stellen alles in het werk om in overleg met Pediatric Taskforce en het Agentschap zorg en gezondheid om een soepelere noodprocedure te bekomen die minder streng is (lees: bubbels minder snel sluit) en eventueel een onderscheid maakt tussen begeleiding en kinderen.


Iemand wordt ziek op of in de 2 dagen na afloop van het speelplein
Je volgt de noodprocedure. De korte samenvatting:

 • Je brengt de deelnemer of animator naar een kindvriendelijke quarantaineplek. Dit mag één ruimte zijn voor alle bubbels. In deze ruimte blijft de afstandsregel van 1,5 meter behouden. Indien een kind toch medische zorg - van dichtbij - nodig heeft, draagt de verzorgende animator bescherming.
 • Zieke kinderen worden zo snel als mogelijk opgehaald door de ouders. Een zieke deelnemer of animator betekent niet meteen dat die persoon besmet is met Covid. Maak een onderscheid. De symptomen die kunnen wijzen op corona zijn koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus en diarree. 
 • Is er toch een vermoeden van Covid vraag de ouders bij ophaling dan om contact op te nemen met de huisarts om te kijken of een test noodzakelijk is. 

          2 opties:

 1. De test blijkt negatief of er wordt niet getest:
  In dat geval kan de deelnemer of animator opnieuw deelnemen aan het speelplein na 3 dagen symptoomvrij!
 2. De test blijkt positief tijdens of in de 2 dagen na deelname aan het speelplein. Benadruk in de communicatie aan ouders dat het belangrijk is om eventuele besmettingen te melden aan het speelplein en de naam en telefoonnummer van de 'corona-coördinator' door te geven wanneer men gecontacteerd wordt door contacttracing. Vraag hen ook de deelname aan jullie speelpleinwerking te vermelden.

  De 'corona-coördinator' (lees: speelpleinverantwoordelijke) zal zelf worden opgebeld door contacttracing en zal gevraagd worden om aan te geven wie met de zieke in contact kwam. Hou het aanwezigheidsregister en contactlogboek bij de hand. In overleg wordt er bepaald wat er met de andere kinderen/animatoren moet gebeuren. Word je niet gebeld binnen de 24u, neem dan zelf contact op (02 512 93 89).

  Breng in geval van een positieve besmetting ook jouw gemeente en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk op de hoogte. Je vindt op deze pagina bovenaan een knop waarmee je een positieve besmetting eenvoudig aan ons kan melden. Koepels wordt gevraagd het overzicht te bewaren om eventueel in te grijpen op de maatregelen, in functie van pers/communicatie en eventuele extra ondersteuning. 

  Communiceer nooit over de identiteit van een zieke of besmette persoon. Respecteer de privacy! 

Iemand uit de gezinscontext van een deelnemer/animator test positief

  2 opties:

 1. Deelnemer/animator is ziek en/of heeft een positieve test afgelegd.
  Volg stap 2: 'De test blijkt positief tijdens of in de 2 dagen na deelname aan het speelplein.'  
 2. Deelnemer/animator is niet ziek en heeft geen positieve test afgelegd. In dat geval kan hij niet deelnemen aan het aanbod tot het einde van de quarantaine van de volledige gezinsbubbel. Communiceer naar alle deelnemers en vraag verhoogde waakzaamheid. 

!! In het draaiboek en de noodprocedure staat niets vermeld over de quarantaineperiode omdat die nogal eens durf te veranderen. (Huis)artsen zijn steeds op de hoogte van de laatste richtlijnen. 

Voorbeeldbrieven die je kan gebruiken:

 1. Brief 1: Instructies aan ouders van een deelnemer aan een bubbel met COVID-19 symptomen.
 2. Brief 2: instructies aan ouders van alle deelnemers van een bubbel wanneer er een deelnemer binnen die bubbel positief is getest of een bevestigd vermoeden uitgesproken is. 
 3. Brief 3: instructies voor ouders voor alle deelnemers na een activiteit wanneer er geen besmetting of vermoeden heeft plaatsgevonden.

 Aanbeveling inzake communicatie: 

 • De noodprocedure vraagt om max. 24u te wachten op een telefoontje van de tracers. Er wordt een keuze gemaakt naargelang de besmetting als een hoog of een laag risicocontact voor de overige deelnemers wordt ingeschat. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat speelpleinverantwoordelijken echter geen 24u willen wachten om te communiceren naar ouders van deelnemers. Vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel is dat helemaal te begrijpen. Ze bellen toch al eerder met de tracingdienst of nemen zelf contact op met de betrokken huisarts en VDS als klankbord. Dat is ook deze zomer geen probleem. Snel en accuraat reageren is wenselijk. Paniek vermijden is belangrijk. 

 • Maak je je eigen stappenplan op basis van deze noodprocedure: bv. wat doen bij vermoeden, hoe zieke opvangen, wie breng je op de hoogte,  hoe ga je om met vragen uit de bubbel, animatoren, ouders... Zorg ervoor dat het stappenplan duidelijk zichtbaar is ter plaatse en gekend is door de animatorenploeg. Geef aan dat de gevolgen van een (vermoedelijke) besmetting voor alle animatoren en deelnemers zullen afhangen van de inschatting van de contacttracing over het soort van contacten die hebben plaatsgevonden.

Gewone EHBO in de bubbels zelf

Maak een onderscheid tussen gewone EHBO en te ondernemen stappen bij vermoedelijke besmetting.

 • Gewone EHBO interventies (schaafwonde, brandwonde, snijwonde…) kunnen in de bubbel gebeuren, hier dienen geen extra voorzorgsmaatregelen voor genomen te worden. Voorzie afzonderlijke EHBO-koffers per contactbubbel en iemand die de eerste zorgen (en indien van toepassing dagelijkse verzorging en ondersteuning) kan toedienen zodat hiervoor geen bubbels dienen te worden doorbroken.
 • Gebeurt de verzorging door iemand extern (bv hoofdanimator, speelpleinverantwoordelijke, dokter,...), gebruik je een mondmasker (beide partijen). 
 • In functie van wondverzorging is het belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen m.b.t. handhygiëne zowel bij patiënt als verzorger en bij +12 ook mondmasker te gebruiken (beide partijen). Reinig het materiaal na gebruik.

Breid de EHBO uit met volgende zaken:

 • MUST HAVES: handschoenen, alcoholgel, koortsthermometer + ontsmettingsmiddel, mondmaskers (hier wegwerp)
 • AAN TE RADENface shields (wanneer een mondmasker niet kan) en contactloze thermometer. 

Maak werk van heldere communicatie naar verschillende doelgroepen

Een communicatiematrix helpt je niets te vergeten

 • Maak een communicatiematrix waarin je stelt naar wie je welke boodschap wil communiceren, hoe, voor, tijdens en na de speelpleinwerking. De VDS zet je op weg met deze checklist.
 • In aanloop naar de zomer kan je onze communicatie op sociale media en inhoudelijke visuals (bv. uitleg principe weekbubbel) van deze webpagina eenvoudig delen en overnemen in eigen communicatie.
 • Er zijn algemene pictogrammen ontwikkeld die je tijdens de speelpleinwerking kan gebruiken om dingen te verduidelijken voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. 

Voor de uitbouw van de maatregelen zijn we niet over 1 nacht ijs gegaan. Er is intensief samengewerkt binnen de jeugdsector met virologen en medische experts. Het is belangrijk dat we alle betrokken partijen daar goed over informeren zodat we duidelijk kunnen aantonen dat we dit doen op een onderbouwde manier. 

Goed begonnen, half gewonnen!

Investeer bij aanvang van elke nieuwe speelpleinweek in het wegwijs maken van deelnemers en animatoren in de regels. Nieuwe deelnemers die tussendoor aansluiten geef je dezelfde introductie. 

 • Doe een rondleiding in de gebouwen, terreinen en toon wat er waar verwacht wordt. 
 • Onderstreep het belang van hygiëne en vertel hen waarom dit belangrijk is. 
 • Informeer hen, praat met hen. Doe dat steeds op maat van kinderen en jongeren. Maak het speels, experimenteel, avontuurlijk, creatief,… 
 • Focus op voluit spelen; op wat mag, niet op de beperkingen. Geef ruimte aan kinderen en jongeren zodat ze niet te veel hinder ondervinden van de bubbels. Richt de aandacht naar de bubbel zelf, want in de bubbel mag je samen spelen, eten... zonder afstand te houden. Zet hier maximaal op in zodat kinderen en jongeren eindelijk terug vakantie mogen beleven! 

 

Aanbeveling: Hou rekening met anderstaligen en kwetsbare gezinnen.

Hou ook rekening met anderstalige ouders en kwetsbare gezinnen. Het is niet voor elk speelplein even evident maar ook die ouders zijn beter op voorhand goed ingelicht. Werk bv. samen met het Sociaal Huis. Niet alle ouders beschikken over computer/smartphone, zelfgemaakte mondmaskers of herbruikbare drinkflessen... wees je daarvan bewust en voorzie de informatie ook in een papieren versie die makkelijk begrijpbaar is. 

Voorbeelden: Hoe pakken andere speelpleinen het aan?


Zelf ook een goed voorbeeld als inspiratie voor andere werkingen?

Bezorg je voorbeeld aan jouw lokaal ondersteuner


Bewaken van persoonlijke hygiëne en ventilatie blijft cruciaal tijdens alle activiteiten deze zomer.

3. Hygiëne-maatregelen

Extra hygiënische maatregelen: persoonlijk

Kijk erop toe dat maatregelen m.b.t. persoonlijke hygiëne duidelijk zijn en worden nageleefd.

Het bewaken van persoonlijke hygiëne wordt enorm belangrijk tijdens alle activiteiten deze zomer. Hieronder verstaan we handhygiëne, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek en het gebruik van mondmaskers. Deze maatregelen zorgen ervoor dat besmetting vermeden wordt, en zijn dus cruciaal. Hang deze poster op op je speelplein of gebruik Handige Hans om kinderen te tonen hoe ze hun handen moeten wassen.

Was handen minimaal op vastgelegde momenten, installeer een gewoonte:

 • Bij het toekomen op en het verlaten van de speelpleinwerking.
 • Voor en na maaltijden (incl. koekmoment, kookactiviteit)
 • Voor en na elk toiletbezoek 
 • Na iedere activiteit(-enblok)

Gebruik handgel waar geen water en zeep voor handen is. Dit kan een alternatief zijn maar hou er rekening mee dat dit ‘agressief’ is voor de handen en daarom niet de voorkeur draagt. 

Voorzie vóór het binnengaan van sanitaire ruimtes, bij de eetruimtes en in de buurt van activiteiten dat handen gewassen of ontsmet kunnen worden om besmetten van contactoppervlaktes te vermijden. Water en zeep is in principe voldoende. Goed inzepen is het belangrijkste bij handen wassen. Afdrogen met wegwerpdoekjes of papier. Geen stoffen handdoeken. Voorzie gesloten vuilnisbakken (liefst te openen zonder ‘handcontact) voor de vuile zakdoeken. Benadruk binnen de animatorenploeg dat handen wassen ook geldt voor hen, ook tijdens avondmomenten, niet alleen in contact met kinderen.

Zorg ervoor dat handen wassen vlot gaat > minder wachtmomenten

Ga na op welke manier je voldoende wastafels/sanitair kan voorzien: bv. extra mobiele wastafels/toiletten die je huurt of zelf maakt (bv. met tuinslang boven een afvoer, jerrycans met water of gewoon teiltjes/emmers. Je mag gebruik maken van stilstaand water indien dit, na het gebruiken door de verschillende aanwezige kinderen, ververst wordt tussen elke wasbeurt in. Laat dit dus niet staan om later opnieuw te gebruiken. Al een druppeltje dreft in het afspoelbadje doen (zonder teveel schuim te maken) kan helpen. Afdrogen gebeurt met papieren handdoek.


Gebruik van mondmaskers

Voor +12 is het dragen van een mondmasker enkel verplicht in contact met externen of andere bubbel(s) noodzakelijk wanneer afstand houden niet mogelijk is. Als -12 en +12 samen in een bubbel zitten, gelden de strengste maatregelen voor heel die bubbel. 


Wat koop je zelf of verwacht je dat kinderen zelf meebrengen?

 • Handgels en zeep, wegwerpdoekjes of papier, afgesloten vuilnisbakken, mondmaskers (liefst herbruikbare), reinigingsproducten en handschoenen zijn de zaken die je deze zomer zal nodig hebben.
 • Bekijk vooraf goed welke materialen je zelf voorziet als organisatie, wat je aan ouders vraagt en luister eventueel eens bij de eigenaar van het gebouw wat deze al heeft voorzien. In het draaiboek bij 'aankoop hygiënisch materiaal’ vind je een lijst met alle materialen die nodig zijn en kan je aanduiden wie wat voorziet.

  Vraag jongeren +12 steeds 1 mondmasker bij te hebben.
  Hou er rekening mee dat het hebben van een eigen mondmasker misschien niet voor iedereen zo’n evidentie is. (samenwerking met sociaal huis, ouders die extra maken, voorraad op het speelplein inslagen...). We onderhandelen op dit moment nog met winkelketens om opnieuw hygiënepakketten gratis of goedkoper aan speelpleinwerkingen te kunnen bezorgen.  

Insmeren en schminken van kinderen:

Vermijd waar mogelijk het aanraken van het gezicht van kinderen, zeker bij +12-jarigen. Maar insmeren tegen zonnebrand of schminken bij –12-jarigen kan nog steeds gebeuren door animatoren, laat oudere kinderen het zelf doen. Handen grondig wassen bij de start van en na.  

 

Aanbeveling 

 • Het bewaken van persoonlijke hygiëne wordt enorm belangrijk tijdens alle activiteiten deze zomer. Stel iemand per bubbel aan die hierop toeziet.
 • Voorzie een moment over hoe je correct een mondmasker kunt gebruiken voor zowel animatoren als deelnemers. Fris nog eens op hoe het zit met hoesten in de elleboog, zakdoekgebruik, wat intensief contact betekent...
 • Zorg dat deelnemers (+12) en animatoren hun mondmasker personaliseren (bv. symbool of naam opschrijven) zodat mondmaskers niet gewisseld worden. Niet zeker > mondmasker weggooien. 
  Deze aanbeveling geldt ook, nog meer dan anders, voor (gedeelde) drinkbekers van het speelplein. Vermijd gezamenlijke drinkbekers. Stimuleer ouders en kinderen en animatoren om hun eigen (herbruikbare) fles mee te brengen. Laat de flessen naamtekenen. 
 • Sluit drankfonteintjes af zodat er kinderen niet spontaan aan kunnen drinken, of gebruik ze enkel voor het bijvullen van drinkflessen. Opgelet: zorg er wel allen tijden voor dat kinderen steeds voldoende kunnen drinken.
 • De verspreiding van dit virus heeft meer kans bij mensen die heel vermoeid zijn. Zorg voor voldoende communicatie hierover naar je begeleidersploeg en benadruk ook het belang van hun eigen nachtrust.
 • Vermijd zoveel mogelijk wegwerpmaskers.
  Hier vind je tips voor zelfgemaakte mondmaskers (bv. hoe wassen?)

Extra hygiënische maatregelen: infrastructuur

Basisregels rond infrastructuur

 1. Zoveel mogelijk buiten spelen.
  Speel je toch binnen, ventileer en verlucht de ruimte dan optimaal.
  Zet maximaal ramen en deuren open tijdens activiteiten.
 2. Daarnaast ligt de focus op hygiëne van contactoppervlakken.

 

1. Activiteiten worden maximaal in de buitenlucht georganiseerd.

 • De maximale capaciteit van terrein, infrastructuur en locatie wordt ingezet. Daar waar mogelijk uitgebreid met extra speelweides, speelbossen… (al dan niet exclusief) ter beschikking van de speelpleinwerking. Zet maximaal in op het gebruik van de overdekte en niet overdekte buitenruimte om te spelen, eten... Maak gebruik van je creativiteit om oplossingen te vinden (bv. tent, containers...).
 • Hou in je voorbereiding ook rekening met een ‘regen’-plan. Zorg dat je op voorhand weet welke ruimtes je kan innemen per bubbel bij veelvuldige regen.
 • Het is belangrijk om alle leef-en speelruimtes voldoende te verluchten. CO2-meters kunnen een goed beeld geven van de CO2 waarde in een ruimte en op die manier een goede indicator zijn om bv. tijdens een activiteit die binnen doorgaat even een luchtje te gaan scheppen buiten en binnen alle ramen vollenbak open te zetten. Je moet zeker geen CO2 meters aankopen, dit is geen verplichting, maar als jullie ze hebben of ze zijn aanwezig op locatie, kunnen ze dienen als ondersteuningstool voor wie dit wenst. Meer lezen ...


2. Zoveel mogelijk infrastructuur exclusief gebruik per bubbel, zoniet grondig ontsmetten

 • In een ideaal scenario heeft elke bubbel een eigen speel- en eetruimte. Als dit niet lukt, kan je deze ruimte delen tussen bubbels als je voor de wissel contactoppervlakken (= zaken die je veelvuldig aanraakt zoals tafels, stoelen, klinken, handvaten…) grondig ontsmet (met water en zeep). Speelpleinwerkingen waarbij het terrein 's avonds opnieuw openbaar terrein wordt, reinigen 's morgens de contactoppervlakken van speeltuigen of materiaal dat blijft staan. 

 • Toiletten en wastafels blijf je ook best scheiden tussen de bubbels, dit heeft nog steeds de voorkeur. Lukt dat niet dan gaat er extra aandacht naar maximale ventilatie, handhygiëne en een extra poetsmoment.

           > Handhygiëne voor het binnengaan van de sanitaire ruimte en erna is dan essentieel.
           > Binnen de sanitaire blok afstand van 1,5m vragen voor kinderen van verschillende bubbels.
           > In één sanitair blok toch onderscheid maken welk toilet/wastafel vor welke bubbel is. 

 • Laat vaak-gebruikte deuren in de infrastructuur open staan om te vermijden dat deze voortdurend aangeraakt worden. Hou hierbij rekening met brandveiligheid (branddeuren mogen niet openstaan) doe het in overleg met de eigenaar van de locatie. 

Aanbeveling: Stel een goed hygiëneplan op:.

 • Maak afspraken over het poetsen van alle infrastructuur, lokalen, zalen, eetruimtes,… focus op contactoppervlakken, sanitaire blokken en materiaal. Maak hiervoor gebruik van de bijlage in het draaiboek ‘poetsen infrastructuur’.

 • Voorzie de nodige middelen om te kunnen reinigen. Zorg ervoor dat meer mensen tegelijk kunnen kuisen, met goed materiaal. Hou hierbij rekening met wegwerp en/of mogelijkheid om de materialen na gebruik te wassen en/of koken i.f.v. ontsmetting. 

 • Wijs animatoren op het belang van buiten spelen en verluchten.


Aanbeveling: Visualiseer je plan omtrent gebruik van ruimtes, sanitair...

 • Zorg door duidelijk afgelijnde/toegekende binnen- en buitenruimte per bubbel. Zorg dat het voor jouw bubbels duidelijk is welke binnen- en buitenruimte zij ter beschikking hebben. Denk na over raakvlakken en doorgangen binnen die bubbels; gangen, doorsteek over de buitenruimte,... Welke bubbel gaat op welke manier naar het toilet, zorg voor voldoende plaats tussen de bubbels om te kunnen doorsteken,...

 • Maak het voor de deelnemers en animatoren heel eenvoudig om te weten waar ze wel en niet mogen komen en wat de afspraken zijn wanneer ruimtes worden gedeeld bv. door kleuren of symbolen op te hangen. Bij het visualiseren van grondplan voor ruimtegebruik ook denken aan visualisatie op maat van kinderen (bv. kleuters kunnen niet lezen). En met aandacht voor kinderen met visuele beperking.

Aanbeveling: Onderzoek of je extra personeel of vaste vrijwilligers kan aantrekken

 • Onderzoek of je extra personeel (als particulier speelplein eventueel met ondersteuning van het lokaal bestuur) of vaste vrijwilligers (bv. jongeren die geen animator zijn) kan inschakelen tijdens de speelpleindag? Bij de start of het einde? In het weekend voor een grondige schoonmaak?

  Animatoren kunnen zeker zoals gewoonlijk mee opruimen, extra attent zijn of een persoonlijk poetstaakje aan het eind van de dag opnemen. Het is niet aangewezen dat animatoren al die extra, intensieve poetstaken uitvoeren. We verwachten nu al veel van hen.  

Extra hygiënische maatregelen: materiaal

Basisregels rond materiaal
Materiaal wordt niet doorgegeven tussen bubbels tenzij er 3u tussen zit of het wordt gereinigd voor ‘doorgeven’. 

Basismateriaal voor elke bubbel of ontsmetten bij doorgeef

 • Als je materiaal doorgeeft, houdt ook dit een risico op besmetting in.
  In een ideaal scenario heeft elke bubbel eigen (basis)materiaal: bv. sport- en spelmateriaal, verkleedkleren, knutselgerief... Waar je alles binnen één bubbel kan houden, mag materiaal door verschillende kinderen gebruikt worden. Binnen de bubbel kan je materiaal doorgeven zonder te reinigen.
 • Als materiaal door verschillende bubbels gebruikt wordt: bv. rollend materieel, springkussen.. ontsmet grondig de contactoppervlakken (met water en zeep) of laat 3u (niet langer 3 dagen > voortschrijdend inzicht) tussen gebruik door verschillende bubbels. Dit volstaat ook.   
 • Bij gebruik van materiaal aangeboden/geleverd door externen moet men erop toezien dat deze worden aangeboden en/of geleverd binnen de hygiënische maatregelen en ontsmet.

Maak een checklist m.b.t het ontsmetten van materialen aan de hand van de bijlage in het draaiboek 'hygiëne materialen'. Verkleedkleren was je minimaal op 60° en bij voorkeur op 90° > opgepast voor krimpgevaar.

In de bijlage van het draaiboek rond 'poetsen infrastructuur' vind je concrete richtlijnen over hoe je verschillende types materiaal kan reinigen.


Aanbeveling: Maak visueel welk materiaal van welke bubbel is.

 • Maak visueel duidelijk welk materiaal voor welke bubbel is doe dit door kleuren of symbolen aan te brengen.
 • Geef materiaal dat gedeeld moet worden tussen bubbels een aparte, duidelijke markering. Zorg dat ook kinderen het verschil kennen. Op die manier kunnen ook zij het materiaal klaarleggen om het te wassen of ontsmetten voor het naar een andere bubbel gaat.

Extra tips m.b.t. materiaal

 • Zorg ervoor dat animatoren enkel het materiaal nemen dat ze effectief gaan gebruiken: Niet de hele pot verf, maar gevulde kleinere potjes, niet het hele pak papier, maar enkel een stapeltje, niet alle scharen van het speelplein, maar enkel de helft, …
 • Als je een gedeeld materiaallokaal (voor bijvoorbeeld grote materialen) binnengaat om iets te nemen, was dan je handen voor je binnen gaat, draag ontsmette handschoenen en raak enkel het materiaal aan dat je wil nemen. Een opgeruimd materiaalkot is daarbij al een hele hulp.
 • Voor materiaal dat gedeeld wordt tussen bubbels: Probeer daarvoor enkel materiaal te gebruiken dat je kan ontsmetten, voorzie een drop-zone voor niet-gedesinfecteerd materiaal per bubbel (zoals we dat zien bij de supermarkt met winkelkarretjes). Een verantwoordelijke per bubbel ontsmet het materiaal en gaat het wegleggen in de algemene voorraad.
 • Veel kinderen vinden materiaal wassen stiekem-niet-zo-stiekem heel plezant. Aan de speelgoedwinkel een ‘teiltje’ zetten met warm water en (zachte) zeep zorgt ervoor dat kinderen het materiaal kunnen poetsen (als ze dat graag willen). En dan zijn die handen ook meteen weer gewassen.
 • Speelgoedwinkel: Voorzie een speelgoedwinkel per bubbel. Wissel regelmatig het materiaal van de bubbelwinkel zodat je 'minder keuze' kan compseren met 'meer variatie'.

Met betrekking tot speelpleinen die warme maaltijden serveren

 • Wanneer er een warme maaltijd wordt aangeboden, mogen kinderen en jongeren nog steeds samen binnen hun bubbel afwassen (bv in een kuip) met warm/heet water en afwasmiddel. Afdrogen gebeurt met keukenhanddoeken die dagelijks gewassen of vervangen worden. Indien mogelijk droogt alles in de buitenlucht. Probeer eetgerief en vaste elementen van de maaltijd tijdens de maaltijd te voorzien per bubbel (bv. geef geen uitschepkommen of opscheplepels, flessen of kannen met water… door over de bubbels heen). Eetgerief dat gereinigd werd met warm water en afwasmiddel kan een volgende keer door een volgende bubbel worden gebruikt.


4. Aard van de activiteit aanpassen

Er wordt zoveel mogelijk gespeeld op de eigen locatie.
 •  Uitstappen waarbij de contactbubbel in contact komt met anderen en/of andere bubbels worden zoveel mogelijk gemeden. Verlaat men toch het terrein (bv. wandeling naar speelterrein of -bos in de buurt) dan blijven bubbels behouden
 • Wanneer men in contact komt met anderen in de openbare ruimte (bossen, sport/speelterreintjes, stadspleinen, straten,…) houdt men 1,5m afstand t.a.v. degene die niet tot de bubbel behoren (alleen al uit beleefdheid). Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen of andere bubbel(s) noodzakelijk wanneer afstand houden niet mogelijk is.  Wees steeds voorzien op een mondmasker bij dergelijke uitstappen!

Maatregelen met betrekking tot spelen en activiteiten

Basisregel bij activiteiten:

 1. Bij -12 mag je voluit spelen zoals je dat gewoon bent, zelfs een knuffel in je bubbel om iemand te troosten is geen probleem. Wel voldoende (persoonlijke) hygiëne.
 2. Bij +12 vermijd je intens, fysiek contact.
 • Contact niet stimuleren (= eerder afstand houden, GSM doorgeven...)
 • Intensief contact zeker vermijden (= zeker niet aan elkaars gezicht zitten > niet schminken of insmeren / spelletjes als 'vleeshoop' of 'dikke berta' speel je niet.) of van heel dichtbij in elkaars gezicht ademen, spreken, roepen, zingen, zijn af te raden omdat hierbij speekseldeeltjes makkelijk verspreid kunnen worden. 

  Geef tieners (+12) autonomie en verantwoordelijkheid om zelf me te bepalen hoe ze omgaan met de maatregelen op het speelplein. Praat erover, discussieer... 

 

Organiseer geen activiteiten met fysiek contact tussen bubbels

 • Organiseer geen activiteiten met fysiek contact tussen bubbels zoals massaspelen. Je kan je hier wel creatief mee omgaan: een spel over de bubbels heen kan, maar dan zonder dat contact tussen de bubbels nodig is. Dat is zelfs leuk! (bv. postenspel, laddercompetitie tussen bubbels...)
 • Speel geen spelen waarbij materiaal (al dan niet al spelend) van de ene naar de andere bubbel of samen wordt gebruikt. Ook al staan de groepen gescheiden: bv. touwtrekken tussen 2 bubbels, trefbal…

Overnachten op het speelplein is mogelijk

 • Een overnachting op het eigen terrein, bv. met tieners of animatoren onderling in tenten of lokalen, binnen 1 bubbel kan. Zorg wel voor voldoende ventilatie en verluchting. Zijn er meedere bubbels aanwezig dan zorg je per bubbel voor aparte tenten of lokalen die liefst afzonderlijk toegankelijk zijn (minder passage). 
 • In grote slaapvertrekken kan je eventueel deelnemers van verschillende bubbels samenleggen maar zorg daarbij voor duidelijke scheiding tussen de bubbels en voldoende afstand. Laat hen minimaal 3m uit elkaar liggen, bij voorkeur meer. 

  Vermijd dit laatste scenario op het speelplein. Deze regel is meer van toepassing op kampen of cursussen met overnachting, niet voor een 'sleepover'. 

Kookactiviteiten, waterspelletjes of overnachtingen zijn geen probleem

 • Over het algemeen wordt het virus niet overgedragen via voedsel. Handhygiëne is cruciaal. Als je voor de nodige handhygiëne zorgt, kan je samen koken met kinderen en jongeren. Voor zaken die verhit of gebakken worden (cake, pannenkoeken, soep…) is er sowieso geen gevaar. We adviseren het gebruik van mondmaskers en handschoenen bij het meer intensieve kookwerk waarbij veel aanrakingen en handelingen nodig zijn (het maken van fruitsla of salade enz.). Het afwassen van kookinstrumenten kan gewoon met water en afwasmiddel. Samen afwassen in een afwaskuip met afwasmiddel en warm/heet water, houdt geen risico in. Geen excuses dus om de afwas te laten staan ;-)
 • Spelen met water kan en houdt geen extra risico’s in, uiteraard in afstemming met de gemeente bij eventuele waterschaarste: het speelplein werkt duurzaam.
 • Zwemmen kan in open lucht én binnen, maar zorg dat je de geldende regels bewaakt bij het gebruik van omkleedruimtes, onderweg van en naar de zwemlocatie en tijdens het zwemmen zelf.

Organiseer geen evenementen op je speelplein

 • Vermijd de aanwezigheid van externen tijdens de speelpleinzomer. Organiseer geen opendeurdagen, slotfeesten of bezoekjes van (oud-) animatoren.

Hou rekening met andere protocollen bij specifieke activiteiten

 • Voor bepaalde specifieke activiteiten dien je rekening te houden met andere protocollen en regelgevende kaders zoals de regelgeving van lokale besturen, de regelgeving voor specifieke cultuur- of sportactiviteiten, het horecakader of evenementenkader. Afhankelijk van je activiteit dien je je te houden aan een combinatie van de jeugdwerkregels en het betrokken kader, of volledig over te schakelen op het specifieke kader zoals bij het horeca of evenementenkader.

Vermijd contact met externen niet verbonden aan je werking

Zowel op je terrein als bij het verlaten van het terrein vermijd je contact met externen niet verbonden aan je werking. Bv. indien mogelijk neem je een privébus of vermijd de spits bij gebruik van het openbaar vervoer bij het verplaatsen naar een andere locatie, beter geen dorpsspelen of spelnamiddagen in de drukke openbare speeltuin waar veel andere gezinnen rondhangen...

Workshopgevers, terreineigenaar,… zijn wél welkom

 • Zij mengen zich nooit in een bubbel en behouden minstens 1,5m afstand.
  Waar afstand houden niet kan, draagt de workshopgever verplicht een mondmasker. Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen of andere bubbel(s) noodzakelijk wanneer afstand houden niet mogelijk is.  
 • Externe workshopgevers kunnen materiaal meebrengen voor alle deelnemers maar respecteren daarbij de standaard hygiëneregels:

  > gereinigd tussen bubbels of minstens 3u tussentijd voorzien. Bv. wanneer een workshop werd geboekt voor 2 bubbels, 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag.
  > materiaal wordt niet doorgegeven tussen de workshopbegeleider en de deelnemers/animator. Is dit uitzonderlijk toch nodig, ontsmet het dan tussen beide ‘gebruikers’. Een workshopbegeleider voorziet eigen materiaal om zaken te demonstreren en/of om te helpen indien nodig. Leg ook duidelijk uit aan de deelnemers waarom dit zo is. 

Aanbeveling: maak goede afspraken

Informeer je externe personen of bezoekers zowel op voorhand als tijdens de activiteit goed over welke regels zullen gelden voor hen (die kunnen afwijken van die binnen de bubbel uiteraard > bv. -12/+12).

Contact met externen is noodzakelijk i.f.v. een activiteit

 • Bv. huur mountainbikes, begeleiding touwenparcours, en de afstand niet gegarandeerd kan worden, worden de veiligheids- en hygiënevoorschriften zoals voor individuen in de samenleving vastgelegd: externe draagt mondmasker, +12-jarigen ook op dat moment. 
 • Respecteer de voorschriften bij materiaal van externen en reinig dit materiaal voor gebruik. Bij gebruik van materiaal aangeboden/geleverd door externen moet men erop toezien dat deze worden aangeboden en/of geleverd binnen de hygiënische maatregelen en indien mogelijk gereinigd worden. Uitsluitend de animatoren haalt deze op. Bv materiaal voor paintball, Kajak… 

 

Uitstappen zijn mogelijk

Je volgt steeds de actuele samenlevingsregels en/of striktere regels van de uitbater op:

 • Je hele bubbel houdt zich aan de geldende regels. Dit geldt in elke situatie waarin je in contact kunt komen met mensen die niet in je bubbel zitten en waarbij afstand houden niet gegarandeerd kan worden: bv. uitstap naar het bos, park, stadsplein, provinciaal domein, pretpark, dierentuin, zwembad... Wees steeds voorzien op een mondmasker (+12) bij dergelijke uitstappen en/of hou voldoende afstand. Respecteer de hygiënemaatregelen.
 • Ga vooraf goed na welke (eventueel extra) maatregelen van toepassing zijn bij een uitstap naar een bepaalde locatie. Je volgt steeds de maatregelen zoals deze voor elke individuele bezoeker zijn opgelegd. 
 • Zorg ervoor dat de deelnemers weten dat ze bepaalde voorzorgsmaatregelen zullen moeten nemen bij het verlaten van het terrein en bepaal wat ze daarvoor nodig hebben en wie dit voorziet. 
 • Overleg ook vooraf met externe partners (aanbieders van activiteiten maar ook bv. vervoersmaatschappijen) hoe aan alle maatregelen voldaan kan worden. 
 • Bekijk ook welk vervoer je zal gebruiken i.f.v.  een verplaatsing, op welke manier hygiënemaatregelen voldaan worden, en welke veiligheidsmaatregelen genomen worden m.b.t. mondmaskers enz...

Internationale uitstappen

Op uitstap naar de Efteling, Beekse Bergen, Phantasialand... het buitenland dus.  Er is dit jaar, in tegenstelling tot in 2020 geen beperking op max. 150 km ver reizen. Dit betekent dat je in principe als organisatie met kinderen en jongeren naar alle landen kunt reizen vanaf vrijdag 25/6/2021 mits dit ook toegelaten is voor individuele reizigers en mits alle maatregelen voldaan zijn. Er zal enerzijds een Europees kader zijn met een Coronacertificaat waar alle of een deel van je deelnemers, animatoren en ondersteuning aan zal moeten voldoen, en daarnaast dien je te voldoen aan alle landspecifieke maatregelen. Zo kan een land vragen om extra te testen bij aankomst of in quarantaine te gaan. De exacte uitwerking hiervan zal de komende weken nog verder duidelijk worden en vullen we hier dan verder aan. 

 

Aanbeveling: maak goede afwegingen

 • Zoek in de voorbereiding een goede balans tussen een gevarieerd speelaanbod op je eigen locatie en de mogelijkheid om te voorzien in een uitstap binnen de geldende samenlevingsregels. Maak de afweging of de uitstap een meerwaarde heeft tegenover het risico en 'het gedoe' dat het met zich meebrengt.
 • Wij vinden het verstandig om deze zomer geen uitstappen naar het buitenland te plannen.  Korte samenvatting van de grootste wijzigingen

De grootste wijzigingen tegenover vorige zomer
 • Van bubbels van 50, exclusief begeleiding, zijn we "zeker". Mits de goede voortgang van de vaccinatie en gunstige trend in de ziekenhuisopnames zullen bubbels van maximaal 100 kunnen, exclusief begeleiding. En vanaf 30 juli zelfs van 200, exclusief begeleiding. Voor heel veel speelpleinwerkingen betekent dat de facto dat ze opnieuw alle kinderen kunnen verwelkomen. Verplicht vooraf inschrijven kan weer stilaan naar de achtergrond verhuizen. 
 • Uit onderzoek is ondertussen gebleken dat er géén 3 dagen meer nodig zijn om materiaal en contactoppervlakken virusvrij te hebben. Vandaag blijkt dat 3u volstaat. Dat scheelt een hoop poetswerk of kan ervoor zorgen dat het aantal speelkansen vanuit materiaal weer toeneemt.
 • De '1 hobby per week'-regel is afgeschaft sinds 12 mei. Kinderen en animatoren mogen aaneensluitend van de ene jeugdactiviteit naar de andere gaan. De vraag om 2 dagen tussen laten bestaat niet meer. Besef wel dat er risico's zijn als kinderen en animatoren aansluitend activiteiten plannen. Dat de 1 hobby-regel nu weg is, betekent niet dat de aanbeveling voor ouders en animatoren om bubbels te beperken deze zomer ook wegvalt. Ook het principe van weekbubbels blijft voor speelpleinorganisatoren.  
 • 'Testing' aanbevolen: Wat hiermee juist bedoeld wordt is momenteel onduidelijk. We zoeken dit verder uit met bevoegde instantie. Ga in tussentijd nog geen strategie uitwerken.
 • De focus ligt niet alleen meer op hygiëne, maar ook veel meer op ventilatie, verluchting en buiten spelen!
 • De regels gaan in vanaf 25 juni, vorig jaar 1 juli. Dat maakt het naar voorbereiding, klaar zetten van het speelplein, vorming voor je animatoren... een beetje eenvoudiger.
Waar zetten wij de komende dagen/weken nog verder op in?
 • Een aangepast noodprocedure op maat van de zomer. Het is onze wens om die minder streng te maken dan bv. met de paasvakantie, zodat bij de minste besmetting niet meteen de hele bubbel in quarantaine moet. We zouden graag een opdeling zien tussen kinderen en animatoren. En meer tussenstapjes van besmetting tot effectieve sluiting van de bubbel. In de week van 17 mei volgt een sectoroverleg. Daar komt de noodprocedure aan bod en bekijken we eventuele testingstrategieen / vragen ten aanzien van de jeugdsector. 
 • Onze onderhandelingen rond gratis of goedkope hygiënepakketten met enkele supermarktketens zijn lopende. Er is nog niets effectief, maar we doen ons best om samen met de jeugdbewegingen opnieuw hygiënepakketten aan te bieden richting de zomer. 
 • We blijven op dezelfde nagel kloppen met betrekking tot de vaccinatiestrategie voor jongeren in relatie tot hun zomerengagementen en verantwoordelijkheden in bubbels. Vaccinatie vanaf 16 jaar zou mogelijk zijn vanaf de grote vakantie. Goed nieuws! Maar hopelijk ook met de mogelijkheid voor jongeren om een voorgestelde datum en/of vaccinatiecentrum te kunnen aanpassen, te kiezen voor een J&J-vaccin waarbij geen tweede prik noodzakelijk is zodat hun speelplein- en kampzomer niet in het water valt.
 • Samen met Bataljong pleiten we ook voor het synchroniseren van regelgeving voor alle vrijetijdssectoren en gelijkwaardige versoepelingen over domeinen heen. Bij de besluitvorming op 11 mei is er blijkbaar een verschil ontstaan in de regels voor sportactiviteiten en jeugdactiviteiten. We gaan er nu vanuit dat sportkampen voor kinderen wel degelijk onder de regels voor ‘jeugdkampen’ vallen en niet onder ‘niet-professioneel sporten’. Maar dat moet nog worden uitgeklaard. 
 • Uiteraard volgen we alle bijkomende versoepelingen en eventuele verstrengingen nauwgezet op en informeren we de speelpleinen. Bij belangrijke wijzigingen ontvangen speelpleinverantwoordelijken een gerichte nieuwsbrief (ontvang je deze nog niet > inschrijven). 
 • Evident, onze lokale speelpleinwerkingen ondersteunen bij de praktische uitwerking en uitvoering van de zomervakantie. 

Het is niet omdat je nu in bubbels van 100 mag werken, dat je dit als speelpleinwerking ook moet doen. Weeg voor- en nadelen af. Hou rekening met de risico's.

Vraag en antwoord

De VDS maakt deel uit van de Taskforce 'zomer' waarin de Ambrassade de jeugdsector input vraagt rond de coronamaatregelen.  We zijn ook lid van 'kerncorona'. Dat is een kleinere groep van enkele vertegenwoordigers uit de jeugdsector die de Ambrassade aanspreekt om snel en wanneer het noodzakelijk is de stem van de sector op te nemen ifv overleg met kabinet, adviesorganen, virologen... 

Wij bundelen de ideeën, suggesties en bezorgdheden vanuit het speelpleinwerk. En nemen ze mee op bovenlokaal niveau en leggen ze voor bij politiek en virologen. Hou ons dus zeker op de hoogte indien jij vindt dat we iets specifieks moeten meenemen en opvolgen!   

Haha… vals spelen is ook spelen!

Inzake organisatie

Speelpleinverantwoordelijke versus bubbels

Hoe verhoudt de speelpleinverantwoordelijke of hoofdanimator zich ten opzichte van de bubbels? Moet hij/zij beschouwd worden als externe? 

We onderscheiden hier 3 mogelijke opties:

 1. De verantwoordelijke maakt geen deel uit van de bubbel en is voor elke bubbel op het speelplein een externe. Als hij/zij komt kijken bij een bubbel dienen alle social distance maatregelen gerespecteerd te worden.
 2. De verantwoordelijke maakt wel deel uit van een bubbel en wordt voor deze bubbel beschouwd als interne. Ten opzichte van andere bubbels is hij/zij uiteraard wél een externe dus dienen de social distance maatregelen in acht genomen te worden.
 3. De verantwoordelijke wordt eventueel bijgestaan door een team van hoofdanimatoren of logistieke technische ondersteuners en vormen samen een aparte bubbel. 
Kiezen voor bubbels tot 50/100/200? Is dat wel verantwoord? (Update 09/06/2021)

Het is niet omdat iets kan, dat je dit als speelpleinwerking ook moét doen.

Overweeg je grotere groepen, weeg dan de voor- en de nadelen goed tegen elkaar af.

Mogelijke voordelen van grotere groepen:

 • Er kunnen opnieuw meer kinderen naar het speelplein komen
 • We kunnen speelpleinwerk weer zoals 'vroeger' organiseren: veel keuze en variatie voor kinderen. Lang leve de speelkansen. 
 • Meer speelpleingevoel voor jongeren. Grotere motivatie. Samen met vrienden in grotere bubbel. 
 • Vooraf inschrijvingen maakt weer plaats voor het 'op den bots' inschrijven
 • Er is terug meer ruimte voor daginschrijvingen
 • Je kan makkelijker gratis speeldagen aanbieden op www.speelplein.net/ietsvoorjou :)
 • ... 


Mogelijke nadelen van grotere groepen:

 • Indien de noodprocedure blijft zoals in de paasvakantie is het nadeel dat één besmetting grote(re) bubbels impacteren. Meer kinderen naar huis  en dus ook meer (hoofd)animatoren in quarantaine. In het slechtste geval sluiting van de hele werking. Dat heeft dus een grotere impact op het speelplein, maar ook op alle kinderen, hun ouders, onze (hoofd)animatoren en ons vakantiegevoel. 
 • Bij grotere bubbels wordt testen vooraf ten zeerste aanbevolen. Wil je dit?
 • Onvoldoende animatoren, niet voorzien op meer kinderen
 • Indien er toch nog verstrengingen voor of tijdens de zomervakantie komen, moet je (last-minute) opnieuw terugschakelen naar kleinere bubbels.
 • Jongeren tot 18, jouw animatoren, zijn deze zomer de meest kwetsbare doelgroep in de samenleving. Ze zijn de enige die nog geen of nog maar net één vaccin gekregen hebben en dus het meest vatbaar zullen zijn voor besmettingen. Dat in combinatie met varianten van het virus die ook makkelijker jongeren treffen, doet ons vermoeden dat (zeker eerste helft zomervakantie) er meer besmettingen zullen zijn op de speelpleinen dan vorige zomer. 


Denk dus goed na.
Die inschatting en definitieve keuze kan verschillen van speelplein tot speelplein, elk met hun eigenheid. We blijven de keuze van elke organisator respecteren.

Belangrijk is om te weten waarom de overheid beslist dat het opnieuw kan om in grotere bubbels te spelen: nl. we komen stapje per stapje dichter bij het normale en er is voortschrijdend inzicht op verschillende vlakken:

 • De thuiscontext (ouders, grootouders, kwetsbare mensen...) zal al volledig gevaccineerd zijn of hebben minstens hun eerste prik gehad tegen 11 juli.
 • Het aantal mensen op intensieve zorgen zou opnieuw onder controle moeten zijn. Kinderen en jongeren tot 19 komen maar zeer beperkt in het hospitaal terecht.
 • Vanaf de zomervakantie zou ook begonnen worden met de vaccinatie van jongeren 16-18j
 • Begeleiding geeft vooral door aan kinderen, minder omgekeerd.
 • Er zijn zelftests beschikbaar als hulpmiddel... 


Update 10/06/2021

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wil lokale speelpleinorganisatoren graag informeren over de actuele stand van zaken. Mogelijks zijn onderstaande parameters en inzichten belangrijke informatie om jouw keuze qua grootte van de bubbels op af te stemmen:  
 

 • Niet iedereen in de thuiscontext van kinderen en animatoren zal deze zomer al een eerste prik ontvangen hebben en dus beschermd zijn. De magische datum van 11 juli zal vermoedelijk niet gehaald worden gezien problemen met het Johnson & Johnson-vaccin.

 • Ook het grootste deel van de animatoren zal deze speelpleinzomer nog niet of onvoldoende beschermd zijn. Gezonde 16-en 17-jarigen zullen ook een uitnodiging krijgen, maar dat zal pas gebeuren nadat alle volwassenen de kans gekregen hebben zich te laten vaccineren. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft de ambitie uitgesproken om de 16- en 17-jarigen voor het einde van de  zomer gevaccineerd te hebben. We ijverden om animatoren/leiding voorrang te geven net zoals de mensen in het kleuteronderwijs en de buitenschool opvang. Op 28/05 benadrukten Vlaamse minister Beke en Dalle dat, "Jongeren die deze zomer op kamp vertrekken op voorhand niet gevaccineerd hoeven te worden. Er is daarom geen behoefte om af te wijken van de afgesproken vaccinatiestrategie en jongeren voor te trekken. Indien jongeren tijdens het kamp een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren zullen ze meteen ook de mogelijkheid hebben om de vaccinatie naar een ander moment te verplaatsen. De uitnodiging is 30 dagen geldig, je kan dus binnen die 30 dagen een nieuwe datum inplannen” 
  Hiermee halen we onze slag thuis dat jongeren meer flexibiliteit krijgen om hun vaccin te laten zetten, maar is het duidelijk dat jongeren geen voorrang zullen krijgen in de vaccinatiestrategie.

  Op 10/06 kwam het nieuws dat iedereen jonger dan 41 vrijwillig voor het Johnson & Johnson-vaccin zal kunnen kiezen. Vanaf 14/06 zal men zich in Vlaanderen op QVAX kunnen registreren. Zodra er dan Johnson-vaccins beschikbaar zijn, zullen deze mensen een prik krijgen. Voordeel van dit vaccin: je hebt maar 1 prik nodig. Bij alle andere vaccins heb je 2 prikken nodig om volledig beschermd te zijn. 
   
 • Virologen blijven ongerust over varianten van het virus. In England heeft de Indiase variant op dit ogenblik de overhand. Een 2e prik blijkt noodzakelijk om voldoende beschermd te zijn. Bovendien is deze variant dubbel zo besmettelijk dan het virus van vorige zomer. Virologen waarschuwen dat we ondanks de goede cijfers we voorzichtig moeten blijven. "Het zal niet tot het einde van de zomer duren voor de Indiase variant in België dominant wordt", aldus biostatisticus Geert Molenberghs. 
 • Net zoals in de algemene samenleving de cijfers goed blijven dalen, daalt ook het aantal besmette leerlingen en leerkrachten in het onderwijs. Het is belangrijk om deze evolutie in de gaten te houden want eens de schooldeuren dichtzwaaien, zullen we besmettingen bij kinderen en jongeren 'importeren' in het jeugdwerk. Uitgaande van een noodprocedure waarbij iemand die besmet is, zorgt voor een sluiting van de volledige bubbel... heeft dit zware consequenties. Voor het speelplein, maar niet in het minst voor alle kinderen en hun ouders. Op heden staat de teller van besmette leerlingen op 1474, 184 besmette leerkrachten en +/-5700 zitten in quarantaine. Dat is een daling van 0,03% op een week tijd. Hou er rekening mee dat de maatregelen vanaf vandaag (09/06) versoepelen. Hopelijk betekent dit niet opnieuw een stijging van deze cijfers. 
 • Ondertussen blijven we achter de schermen met de jeugdsector wel ijveren voor een versoepelde noodprocedure waarbij het niet nodig is om bij 1 besmetting onmiddellijk iedereen naar huis te sturen. We denken aan een procedure met meer tussenstappen, maar tot op heden is er nog geen akkoord. We kunnen moeilijk voorspellen hoe dit uitdraait.   
Hoe pakken we mobiel speelpleinwerk aan?

Mobiel speelpleinwerk blijft mogelijk volgens de maatregelen en is gezien de bubbel wat groter mag weer iets makkelijker om te organiseren. Echter de vrijblijvendheid en het binnen-buiten-loop-principe van mobiele werkingen komt in het gedrang met het organiseren van bubbels.

 • Als je meerdere bubbels op één locatie hebt, zorg je voor duidelijke afgebakende speelzones per bubbel, herkenningsmateriaal (zoals een kleur van de zone en een armbandje) en eigen basisspelmateriaal (+ ehbo, eigen water,…) per bubbel. Als er materiaal doorgegeven moet worden, gelden de regels rond hygiëne of aan de kant laten leggen.
 • Zorg voor voldoende herkenbaarheid als je de straat op gaat.
 • Probeer de buurt zelf goed in kaart te brengen. Zijn er meerdere pleintjes? Probeer dan op te splitsen en een week lang op die verschillende pleintjes te werken. Steek briefjes in de bus, spreek mensen aan, om hen te wijzen op welk pleintje eigenlijk voor hen bedoeld is. Zo heb je meer vat op een betere spreiding van de kinderen. Hou rekening met het feit dat er, hoe dan ook, wel kinderen op verschillende pleintjes zullen opdagen.
 • Kan de werking het niet aan om tegelijkertijd op verschillende plekken te zijn, kan je proberen de buurt te wijzen op het feit dat je in een rotatiesysteem zit en je bijvoorbeeld op week 2 naar hun pleintje komt. Je kan bv. uitzonderlijk per week op een locatie neerstrijken.  
 • Wees je ervan bewust dat als je in één week gaat ‘reizen’ op verschillende pleintjes, je met meer verschillende kinderen in aanraking komt. 
 • Laat kinderen gerust kiezen als ze de eerste keer komen meedoen voor hun vaste bubbel. Je kan herkenningsmateriaal als armbandjes ook gebruiken om het maximum aantal van de bubbel bij te houden.
 • Zorg er steeds voor dat kinderen tijdens je werking nooit met meer dan 9 9 andere kinderen in contact komt én heb aandacht voor de aanwezigheidslijsten en contactlogboeken. 

 

We helpen een handje met enkele richtvragen

Elke mobiele speelpleinwerking zal zichzelf volgende vragen moeten stellen

 • Hoeveel kinderen bereik je op 1 week? Meer dan 100/200 unieke /kinderen? Kan je ook hier een opdeling maken qua bubbels?
 • Blijft jouw werking standaard een week op dezelfde plek of reis je elke dag rond in de gemeente? Beide hebben gevolgen. Indien je steeds op dezelfde plek blijft, heb je meer kans dezelfde kinderen te zien en dus netjes in dezelfde bubbel(s) te kunnen werken. Indien je rondreist kan je niet garanderen dat jouw animatoren niet méér dan 100/200 kinderen per week zien en zo dus de bubbel te groot wordt. Hoe los je dit op? Toch meer op 1 plek blijven? 
 • Hebben jullie een manier om te noteren welke kinderen er deelnamen aan de mobiele werking? Hoe kan jouw werking er in slagen om de juiste gegevens te verzamelen voor de contact-tracing indien nodig?  Streef naar een volledige medische fiche en contactgegevens maar zorg dat je minstens de naam en familienaam van het kind en een telefoonnumer van de ouders kent.   
 • Heb je voldoende materiaal ter beschikking om verschillende bubbels kinderen te entertainen? Heb je de juiste voorzieningen om kinderen tijdig de handen te laten wassen of het materiaal te reinigen?

Tips voor pleintjeswerkingen

 • Probeer de buurt zelf goed in kaart te brengen. Zijn er meerdere pleintjes? Probeer dan op te splitsen en een week lang op die verschillende pleintjes te werken. Steek briefjes in de bus, spreek mensen aan, om hen te wijzen op welk pleintje eigenlijk voor hen bedoeld is. Zo heb je meer vat op een betere verspreiding van de kinderen. Hou rekening met het feit dat er, hoe dan ook, wel kinderen op verschillende pleintjes zullen opdagen.

 • Kan de werking het niet aan om tegelijkertijd op verschillende plekken te zijn, kan je proberen de buurt te wijzen op het feit dat je in een rotatiesysteem zit en je bijvoorbeeld op week 2 naar hun pleintje komt.

 • In dezelfde week gaan ‘reizen’ in een buurt/op verschillende pleintjes raden we wel af. Dat zorgt ervoor dat de animatoren echt met heel veel kinderen in aanraking komen en dat je een groter bereik aan kinderen hebt

Tips over de indeling van het terrein en materiaal (indien meer dan 1 bubbel op weekbasis

 • Zorg voor duidelijke afgebakende speelzones per bubbel
 • Zorg dat elke speelzone hun eigen basisspelmateriaal (+ ehbo, eigen water,…) heeft. Zo moet er geen spelmateriaal tussen de bubbels moet doorgegeven worden. Werk je bv wél met doorgeefmateriaal (denk aan fietsjes, groot speelmateriaal,...) dien je deze na gebruik en tussen de bubbels door helemaal te reinigen. 
 • Probeer geen terrein in te delen naar materiaal; bv bubbel met speelgoed, bubbel met fietsjes, bubbel met waterspelletjes,… omdat je dan kinderen verplicht voor 1 week 1 bubbel te kiezen en dus ook 1 soort spelmateriaal. Vandaar: basismateriaal en groot materiaal kan doorgegeven worden mits reinigen. 

Tips over de verdeling bubbels 

 • Maak op voorhand een set gekleurde armbandjes (rekkertjes, touwtjes,...) van 100/200. Duid per kleur enkele animatoren aan, laat hen zeker ook een armbandje dragen. Zorg dat jouw afgebakende terreinen ook een duidelijke kleur hebben. 
 • Komen kinderen (voor het eerst toe) op het plein? Laat ze dan een bubbel kiezen waar ze heel de week in zullen vertoeven. Zo geef je de kans om de bubbel te kiezen waar ook hun vriendje inzit. Hou -12 en +12 uiteraard uit elkaar.  
 • Heeft een kind gekozen? Dan draagt hij/zij gedurende de hele week zijn armbandje. Zo kan je de komende dagen snel zien waar het kind thuishoorde. Gebruik de week erna andere kleuren, zodat je fervente spelertjes terug kan indelen in groepen.
 • Is een kleurtje helemaal opgebruikt? Dan weet je dat er reeds 100 kinderen die bubbel zijn binnengekomen. ookal zijn er op dat moment maar 20 kindjes aan het spelen. Je mag dus geen extra kinderen meer toelaten. 


Onze aanbeveling: zeker mobiel blijven waar het kan


Mobiele speelpleinwerkingen hebben een belangrijke functie. Zeker in deze periode is het belangrijk om verbinding te blijven zoeken met alle kinderen en jongeren. Als het lukt om mobiel te blijven werken, zeker doen. Vooral voor kinderen in kwetsbare situaties kan je een verschil maken.

Mogen wij samen eten in onze bubbel?

Over het algemeen wordt het virus niet overgedragen via voedsel, maar er kunnen risico’s bestaan bij het doorgeven van – of opscheppen van voedsel net zoals in andere contactsituaties. Handhygiëne blijft cruciaal om de risico’ te beperken. Als je voor de nodige handhygiëne zorgt, is samen eten geen probleem binnen je bubbel. Probeer zeer intensief contact wel te vermijden bij de oudere deelnemers zoals samen eten en ondertussen heel luid zingen of roepen.

Oeps, foutje! Kinderen per ongeluk in de foute bubbel...

Stel een kind komt per ongeluk toch in de verkeerde bubbel terecht door een foutje van een medewerker of door het speelse enthousiasme van het kind zelf.  

 • Kan gebeuren. Niet het einde van de wereld. 
 • Vooral niet verzwijgen en goed noteren in het contactlogboek.  
Bubbels versus groepen

Met de bubbelwerking willen we zeer duidelijk onderscheid maken tussen de ‘groep’werking van tijdens het werkjaar. We noemen vanaf vrijdag 25/6 de gevormde groepen opnieuw bubbels omdat we daarbinnen mits het volgen van strikte regels ook de mogelijkheid hebben om zonder afstand/mondmasker samen activiteiten te doen.

Haha… vals spelen is ook spelen!

Inzake noodprocedure

Wat als een ouder met kind of animator niet naar een dokter wil gaan voor een test?

Vervelend. Je weet dat er geen resultaat kan komen en hebt dus geen zekerheid bij jouw vermoeden. Je kan ouders helaas niet verplichten. Het blijft belangrijk om als speelplein ouders te wijzen op het belang van een test en bezoek aan een dokter i.f.v. het doorbreken van een eventuele besmettingsketting. 

Wij raden  aan om een vermoeden pas te communiceren met andere ouders van zodra de huisarts het vermoeden bevestigd heeft. Op die manier ben je zeker dat een ouder met kind of animator ook naar de huisarts is geweest. 

Voorbeeldbrieven in het geval van een (mogelijke) besmetting op het speelplein

Op vraag van verschillende speelpleinen schreven we voorbeeldbrieven om te communiceren met ouders in het geval van een (mogelijke) besmetting met het Coronavirus op het speelplein. Je kan de brieven eenvoudig aanpassen naar je eigen speelplein. Vergeet zeker niet de brieven te voorzien van een persoonlijke boodschap en de nodige logo's. 

Deze brief stuur je wanneer je met een bevestigde besmetting zit op het speelplein.

Deze brief stuur je nadat de huisarts van een zieke deelnemer de symptomen ernstig genoeg inschat om een test af te nemen en de ouders op de hoogte te brengen.

Deze brief stuur je wanneer contact-tracers contact opnemen met het speelplein om te melden dat een deelnemer in contact kwam met een persoon die besmet is met het coronavirus.

OPGELET: deze brieven zijn vertaald door onze eigen lokale ondersteuners, niet door officiele vertalers. De Engelstalige versie is reeds gecontroleerd door een professional. De Franstalige versie wordt nog verder nagelezen.

Haha… vals spelen is ook spelen!

Inzake deelnamevoorwaarden

Mag je een vakantiejob combineren met animator zijn op het speelplein?

Ja, dit mag. Een voorbeeld: Thomas doet in de voormiddag een vakantiejob en staat elke namiddag op het speelplein bij zijn bubbel. De werkgever van Thomas moet ervoor zorgen, zoals elke werkgever, dat Thomas kan werken met de principes van social distancing (1,5m afstand en/of mondmasker). Op zijn vakantiejob maakt hij dus geen deel uit van een bubbel. Hij kan perfect aansluiten bij de speelpleinbubbel. 

Mag ik kinderen weigeren als de regel 1 aanbod per week niet wordt gerespecteerd?

De 1 hobby per week-regel is niet meer van kracht.
Onderstaande is dus niet meer van toepassing:

Als aanbieder van een aanbod beslis je uiteraard zelf wie kan deelnemen of niet. We begrijpen dat je de veiligheid van animatoren, kinderen, vrijwilligers en jezelf bovenaan de agende plaatst. Echter is de 1 hobby per week-regel een aanbeveling, geen verplichting. Kinderen en jongeren kunnen hierdoor dus meer dan 1 bubbel combineren per week, maar het kind, de jongeren en/of de ouders moeten zich in dat geval zeer bewust zijn van het risico dat ze verhogen voor deze bubbels. Als er een besmetting zou plaatsvinden, moeten in dat geval mogelijks meerdere bubbels sluiten in plaats van 1 bubbel. Hetzelfde geldt bv. bij contact tussen begeleiding: als er toch contact is geweest tussen verschillende bubbels, heb je het risico dat alle aanwezige bubbels naar huis moeten in plaats van maar 1 bubbel. 

Het is niet aan het speelplein om controle uit te oefenen. Heb je toevallig weet dat een ouder/animator toch combineert, raden wij aan de persoon hierover eerst aan te spreken en te wijzen op de risico's. Uitsluiten lijkt ons meteen erg drastisch. 

Wat met kinderen die terugkomen van vakantie en naar het speelplein komen?

Op dit moment (mei 2021) worden niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland ten stelligste afgeraden door de overheid. Personen die toch reizen en terugkeren dienen een formulier in te te vullen waarmee ze instemmen dat ze bij aankomst in België 14 dagen in quarantaine te blijven. Opnieuw het is niet aan het speelplein om te dit te controleren. De overheid legt die verantwoordelijkheid bij de ouders. Of deze regels ook voor de zomervakantie van kracht blijven, is op dit moment niet duidelijk.

De laatste stand van zaken kan je steeds terugvinden op de site van buitenlandse zaken. Op 11 mei herhaalde De Croo: "Reizen binnen Europa zal deze zomer kunnen, binnen enkele weken meer duidelijkheid".

Kan een volwassene met een mentale beperking deelnemen?

Ja. Er is geen leeftijdslimiet zoals vorig jaar (decretaal 30 jaar). Volwassenen met een mentale beperking zouden dus kunnen deelnemen aan bv. speelpleinwerk met andere kinderen en jongeren. Weliswaar geldt de fysieke leeftijd om de opdeling te maken -12/+12 inzake mondmaskers, fysiek intens contact...

Haha… vals spelen is ook spelen!

Inzake animatoren

(De zomer) Voorbereiden/afsluiten met je ploeg

De regels gaan in vanaf 25 juni, vorig jaar 1 juli. Dat maakt het naar voorbereiding, klaar zetten van het speelplein, vorming voor je animatoren... een beetje eenvoudiger.

 • Vanaf 9 juni geldt: georganiseerde binnen- en buitenactiviteiten voor jongeren met maximaal 50 personen (ongeacht de leeftijd!). Opgelet: dit blijven groepen, geen bubbels met onbeperkt contact. Animatoren houden afstand en waar dat niet kan dragen ze een mondmasker. Begeleiders dragen verplicht een mondmasker.

 • Vanaf 25 juni geldt: contactbubbels van max 100/200 kinderen (exclusief begeleiding). In een bubbel moet je geen afstand houden of mondmaskers dragen. In een bubbel moet je geen afstand houden of mondmaskers dragen.

Vanaf 9 juni kan je dus perfect buiten afspreken met alle animatoren + verantwoordelijke voor een vorming of voorbereidingsdag. Animatoren houden afstand, waar dat niet kan mondmasker. De verantwoordelijke draagt sowieso een mondmasker.

Vanaf 25 juni kan je ook samen voorbereiden, opbouwen, vorming volgen, teambuilding… De regels laten het zelfs toe om een bubbel van 100 animatoren te vormen zonder afstand of mondmaskers als iedereen buiten de gezinsbubbel die week geen andere contacten heeft. Of dat dit verstandig is, is dan weer een andere vraag. Vanuit de VDS vinden we het toch raadzaam om niet net voor de grote vakantie in juni/start van het schooljaar eind augustus een animatorenbubbel te vormen/samen te overnachten. Indien 1 iemand besmet is, kan het speelplein mogelijks niet opstarten of kunnen heel wat leerlingen niet naar school.

Neem dus voorzorgen - wees verstandig: bewaar zoveel mogelijk afstand, hanteer het mondmasker, zet mensen al samen in volgend de bubbels waarin ze speelplein starten. Tijdens de zomer zal het vormen van 1 animatorenbubbel nauwelijks kunnen gezien de contactbubbel een week (= 7 dagen) geldt. Animatoren maken deel uit van hun bubbel. Het is niet de bedoeling om bubbels te mengen. We willen benadrukken dat de geest van de maatregelen is om geen nauw contact te hebben buiten de gezins- en speelpleinbubbel.

Activiteiten (na de uren) met animatoren... mag dat?

De regels zijn duidelijk.
Per week (= 7 dagen) blijft iedereen in zijn bubbel.
Bubbels worden niet gemengd.
Animatoren die niet op het speelplein staan, komen niet langs.

Laat je dat toch toe of respecteer je die maatregel niet, weet dan dit nare consequenties kan hebben inzake aansprakelijkheid, maar ook naar het aanbod zelf. Het zou nl. kunnen dat wanneer iemand (bv. animator) besmet zou zijn met corona, anderen die ermee in contact kwamen ook in quarantaine moeten. Hou je je aan de afspraken dan heeft dit betrekking op 1 bubbel, niet op de rest van je werking. Doe je dat niet, dan riskeer je het hele speelplein te moeten sluiten of bepaalde animatoren waarop je een week later gerekend had, toch niet te kunnen inschakelen.

Wil dat zeggen dat je niets kan doen? Natuurlijk niet…
Animator zijn is meer dan spelen, dat is ook je vrienden ontmoeten, samen plezier beleven, samen nadenken over het speelplein, nog iets drinken na de speelpleinuren… en DAT KAN! Maar opnieuw, élke animator blijft ook na de speelpleinuren gedurende 1 week binnen zijn bubbel, ook al wordt die niet meegeteld in de bubbel. Bubbels worden niet gemengd.  

 • Voorbeeld 1:
  Je kan perfect een dagevaluatie houden met alle bubbels samen zolang je voldoende afstand houdt. De speelpleinverantwoordelijke / hoofdanimator bv. op het podium: bubbel 1 links van het podium, bubbel 2 voor het podium en bubbel 3 rechts van het podium.

 • Voorbeeld 2:
  Je kan op die manier ook de week op vrijdag gezellig afronden met een frietje per bubbel of een zelfs een bbq. Heb je dan een bbq nodig voor elke bubbel? Dat hoeft helemaal niet. De speelpleinverantwoordelijke die bv. toch als externe werd aanzien en een hele week afstand heeft gehouden kan perfect de bbq bemannen. Je kan zelfs mits goede afspraken een traiteur inhuren. Het eten wordt dan per bubbel ingeschept of opgehaald aan de bbq. 
   
 • Voorbeeld 3:
  Je kan perfect een vorming ter plaatse aanvragen voor je groep zolang animatoren maar binnen hun bubbel blijven en bubbels onderling + bubbels en externe sessiegever voldoende afstand houden.

Speelpleinanimatoren –en verantwoordelijken zijn creatief genoeg om ook na de uren verbondenheid te creëren zonder bubbels te doorbreken. De VDS staat uiteraard ook klaar om jullie te helpen en goede voorbeelden te verzamelen.   

Pimento ontwikkelde op recordtempo een brochure met 19 opdrachten rond teambuilding, kennismaking en zelfreflectie. Ideaal om van op een afstand te werken aan het teamgevoel binnen je ploeg. 

Zelftesting: mogen wij kinderen en animatoren vragen om een zelftest te doen?

Bij de communicatie over de besluitvorming van het Overlegcomité (11 mei) sloop opnieuw iets rond testing binnen (net als voor de paasvakantie). Deze keer in de vorm van een aanbeveling: "Testen vooraf wordt ten zeerste aanbevolen". Wat hiermee juist bedoeld wordt is momenteel onduidelijk. We zoeken dit verder uit met bevoegde instantie. Ga in tussentijd nog geen strategie uitwerken. De jeugdsector heeft deze pistes al eerder onderzocht en met kennis van zake vastgesteld dat totale pretesting onmogelijk is: zowel etisch, pedagogisch, organisatorisch als financieel (cfr. de jeugdsector ziet af van preventieve testing in de zomer). We vragen dus na wat de verwachtingen zijn en leggen die naast de dagelijkse praktijk en onze analyses. Het is alvast geen verplichting

Ons standpunt daarbij:
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk gaat niet mee in het testen van kinderen omwille van etische en praktische bezwaren. Zeker niet wanneer testen als controlemiddel gehanteerd worden. Voorlopig ook niet als hulpmiddel.

Voor animatoren vanaf 15 jaar kunnen testen als hulpmiddel bij twijfel. Ook preventief kan je de keuze maken om zelftests te gebruiken, maar we moedigen dit niet aan . We hanteren wel het principe dat een test steeds een vrijblijvende keuze moet zijn van de animator in kwestie, geen verplichting. De keuze om het niet te doen, mag geen reden zijn om jongeren uit te sluiten. Arbeidsrechterlijk mag een werkgever ook niet verplichten om te testen. Opnieuw vragen we om goed de afweging te maken tussen de voor- en de nadelen van zelftests bij animatoren.

Kan ik nu met corona als stage doen op het speelplein zonder cursus?

Door de coronamaatregelen kunnen de deelnemers aan hun stage beginnen van zodra er 15 van de 50 cursusuren werden volbracht. Stel een cursus start, maar moet halsoverkop omwille van een positieve besmetting onderbroken worden of iemand moet naar huis omwille van een vermoeden. Dan kunnen deze deelnemers al wel stage aanvangen van zodra ze 15u theorie achter de kiezen hebben. 

Eén van mijn animatoren wordt opgeroepen voor een prik tijdens de speelpleinweek

Tegen 11 juli wil men in Vlaanderen minstens iedereen ouder dan 18 de eerste prik geven. Men wil daarnaast in de zomervakantie ook al van start gaan om minderjarigen te vaccineren, net op het ogenblik dat jongeren vakantie plannen, op het speelplein staan, op scoutskamp vertrekken... Een vaccin weigeren is niet evident, terugkomen van vakantie of kamp is niet gewenst en wat met jongeren die na de prik ziek worden en moeten afhaken. We hebben deze bezorgdheid op verschillende plekken al aangekaart en neergelegd i.s.m. Ambrassade, Bataljang, jeugdbewegingen en de Vlaamse Jeugdraad. Tot op heden is er nog geen conclusie. We blijven het pijnpunt aankaarten. Andere voorwaarden om de maatregelen toe te passen

Animatoren en voorbereiden

Start of blijf animatoren werven

Werf meer animatoren en werk met een reservepoule

 • Als de speelpleinzomer kan plaatsvinden, zullen we hen zeker nodig hebben, mogelijks ook meer dan verwacht. (cfr. kleinere groepen, verschillende locaties, extra animatoren die zorgende maatregelen toebedeeld krijgen…)
 • Richt je op weken, in plaats van dagen.
 • Richt je vragen ruimer dan enkel op wanneer iemand tijd heeft, maar ook meer op taakniveau (welke (nieuwe?) taken zie je zitten, wil je doen, wat niet…).
 • Ouders hebben een belangrijke invloed of jongeren aan de slag mogen al dan niet. Richt je in je wervingscampagne ook naar ouders: Wat doe je om voorzorgsmaatregelen te nemen? Hoe stel je hen gerust?
 • Animatoren met symptomen zullen sneller moeten thuisblijven en niet op het speelplein kunnen staan bij ziekte. Bereid je daarop voor door te weten wie je kan bellen voor extra hulp.
Vraag animatoren om al (meer?) voor te bereiden:

Schep een kader voor de voorbereiding

 • Tracht voorbereidingen voor de zomer zoveel mogelijk digitaal te organiseren, betrek op die manier maximaal je animatoren.
 • Vraag om speelimpulsen, speelhoeken en activiteiten te bedenken en uit te werken die zoveel mogelijk buiten, op het eigen terrein kunnen doorgaan én waarbij intensief fysiek contact niet gestimuleerd wordt. Probeer los te komen uit ‘vanzelfsprekendheden’. Laat je animatoren bijvoorbeeld nadenken over een inspiratielijst van 100 klassieke pleinspelen waarbij fysiek contact niet eigen is aan het spel (bv. Chinese voetbal, reisje rond de wereld…) en een lijst ‘doe je beter niet’ (bv. massaspelen, dikke bertha, vleeshoop, naald en draad) die je nadien kan ophangen in je animatorenlokaal.
  Extra tip: probeer de ‘doe je beter nietjes’ toch corona-proof te maken.
 • Aanvullende inspiratie vind je hier
 • Vraag aan de ploeg om er rekening mee te houden dat er meer aandacht zal zijn voor hygiëne: Extra tijd voor zaken als handen wassen, toiletbezoek... Dit heeft invloed op je speelschema. 

Meer voorbereiden wanneer 'speciale' dagen niet zouden doorgaan

 • Hou er rekening mee dat openspeelpleindagen en slotfeesten (met externen) best niet doorgaan. Ook uitstappen en workshops door derden op je speelplein zijn onzeker. Vraag of het mogelijk is om een optie te nemen zodat je snel kan schakelen. Bekijk alvast de annulatievoorwaarden. 
  Organiseer je wel een evenement; volg dan zeker het draaiboek! (nieuw sinds 01/07)
Voorzie opleiding, extra ondersteuning en (mentale!) zorg voor animatoren

Welbevinden, begeleidershouding en kennis bij animatoren

 • Zorg ervoor dat animatoren goed weten wat van hen verwacht wordt inzake corona en aanpassingen (voorzie iets tastbaar: poster, stukje in animatorbrochure...).
 • Trek ook door naar begeleidershouding (bv. aanpak conflicten, hoe ervoor zorgen dat maatregelen opgevolgd worden (jongeren sturen jongeren aan – niet evident)…)
 • Plan voor én tijdens de vakantie extra tijd in om animatoren op te leiden en te briefen over corona-maatregelen op het speelplein.
 • Het kan nuttig/nodig zijn om deze zomer als speelpleinverantwoordelijk meer of continu op het speelplein aanwezig te zijn.  
 • Kneed de mindset: niets is zeker. Ook al komt er in de komende weken hopelijk een positief advies over de speelpleinzomer, zou dat op elk moment, ook tijdens de zomer nog kunnen worden opgezegd / maatregelen bijgesteld.
 • Vraag begrip (bv. bij je stuurgroep): er gaat op korte tijd veel moeten gebeuren. Niet alles kan zoals anders met iedereen overlegd worden.Soms moet er snel kunnen worden gehandeld. Niet iedereen zal dus betrokken kunnen worden bij elke beslissing. 
 • Hou rekening met de mentale gezondheid van je animatoren. Voorzie tijd en ruimte om hierbij stil te staan. Creëer op maat van iedereen de mogelijkheid om te praten over diens welbevinden, voor en tijdens de zomer. En denk ook aan je eigen welzijn, zorg dat je je ei kwijt kan, je hart kan luchten, met iemand kort kan overleggen over zaken, … Breng je hoofdanimatoren/stuurgroep hier ook van op de hoogte, zodanig dat zij die rol (zelfs digitaal en informeel) op kunnen nemen voor je ploeg. 

Ondersteuning voor particuliere speelpleinwerkingen door gemeente

Lokale besturen hebben dezer dagen een belangrijke taak enerzijds om het eigen vakantieaanbod in goede banen te leiden, maar we vragen ook speciale aandacht inzake jeugdwerkondersteuning. Heel wat particuliere speelpleinwerkingen hebben nood aan extra ondersteuning m.b.t. corona (financieel, logistiek, administratief, juridisch…) - voor, tijdens en na deze zomervakantie.

Waarvoor kan je aankloppen bij jouw lokaal bestuur
 • Flexibel omgaan met niet-geattesteerde animatoren en subsidies
 • Zoektocht naar locaties, eigenheid van speelpleinwerk/jeugdwerk aan eigenaar bepleiten
 • Gezamenlijke rekruteringscampagne voor animatoren of aanleggen van een animatorenpoule in regie bij lokale besturen (meldpunt, opvolging…)
 • Logistieke en administratieve ondersteuning (bv. verzekering, mobiele wastafels, leveren en plaatsen extra tenten, voorzien van mondmaskers, extra poetsmateriaal, personeel...)
 • Extra investering naar ‘speels’ inrichting
 • Financiële ondersteuning i.f.v. extra kosten (particulier, maar ook impact op eigen begroting ‘jeugd’ bij gemeentelijke speelpleinwerkingen)

Bijzondere oproep aan alle lokale speelpleinbesturen

Jongeren die niet op cursus kunnen, kunnen ook geen stage lopen en misschien zelfs al helemaal niet op het speelplein staan deze zomer. Dat zou behoorlijk jammer zijn! Het is niet hun schuld dat ze de cursus niet kunnen volgen. We willen vermijden dat ze een tweede keer ontgoocheld worden. 

We vragen lokale (speelplein)besturen tijdelijk om…
 • … soepel om te gaan met de attestvoorwaarden. Een stage is misschien niet mogelijk, maar hopelijk kunnen deze jongeren wel bij jou op het speelplein aan de slag zoals afgesproken: ook zonder stage, zonder cursus. Maak een uitzondering, laat hen toe.
   
 • … vergoedingen gelijk te trekken. Sommige speelpleinen betalen een hogere vergoeding aan jongeren als ze op cursus gaan en stage lopen, dan aan jongeren die geen cursus doen. We vragen dat speelpleinen deze jongeren, die er zelf niet voor kozen dat hun cursus werd geannuleerd, toch te vergoeden alsof ze stage zouden lopen.

Snel naar de juiste plek in deze pagina 👇


Haha… vals spelen is ook spelen!

Hygiënepakket voor jouw speelplein

Er is opnieuw een akkoord gesloten met Colruyt voor de hygiënepakketten. Via de Prof Plus kaart kan elke speelpleinwerking / jeugdvereniging genieten van kortingen op enkele (duurzame) producten gerelateerd aan de actie. Bekijk de volledige lijst. Meer info vind je hier.


VDS gidst je door de regels

Kon jij er niet bij zijn op onze webinars? Geen probleem! Bekijk hier alvast de opname van onze webinar over de zomermaatregelen. 

Klik hier om de powerpoint te bekijken! 


Meld een besmetting


Pictogrammen

De VDS selecteerde voor jou 3 pictoreeksen van diverse partners die je gratis kan gebruiken:  reeks 1, reeks 2 en reeks3.


Voorbereiden in coronatijd

(Digitaal) contact met de speelpleinploeg onderhouden in coronatijd. Niet altijd evident. Via deze webpagina helpen we een handje. 

De VDS maakte ook een webpagina met tips over hoe goe te spelen in coronatijden en kant-en-klare-coronaproof spelletjes. 


VDS blijft bereikbaar

Tijdens de kantooruren kan je de VDS bereiken op het nummer: 015 28 73 90 of je belt rechtstreeks met jouw lokaal ondersteuner

Elke schoolvakantie zijn we 24/7 bereikbaar op het noodnummer voor ondersteuning bij een ernstig ongeval, crisis of (corona)incident: 
speelplein.net/noodnummer.Onze aangepaste dienstverlening

Alle inhoud met betrekking tot speelpleinwerk en aangepaste VDS-dienstverlening op 1 plek: www.speelplein.net/corona.


Samenaankoop CO²-meters

 

Sociare, Scwitch, De Federatie en Formaat slaan de handen in elkaar voor een samenaankoop van CO2-meters. Deze meters zijn voor alle duidelijkheid niet verplicht voor jeugdwerkorganisaties, maar kunnen een handig hulpmiddel zijn inzake ventilatie en luchtkwaliteit. Contacteer dan van Scwitch.


Opvang afstemmen met speelpleinwerk

Benieuwd naar het draaiboek buitenschoolse opvang - zomer 2021 in functie van afstemming met het speelplein. Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders en kinderen om maximaal één hobby per week te kiezen. Buitenschoolse opvang wordt niet als hobby beschouwd, speelpleinwerk wel. Dat is in de eerste plaats een vrijetijds-initiatief, geen opvang. 

"Kinderen maken een hele week gebruik van hetzelfde type aanbod, bijvoorbeeld: ofwel de buitenschoolse opvang, ofwel een sportkamp. Op dagen waarop ze hiervan geen gebruik maken, wordt het kind thuis of bij een knuffelcontact opgevangen."


Lessen uit corona


De coronamaatregelen hebben een klein lichtpuntje. Door het hele bubbelverhaal (her)ontdekten heel wat speelpleinwerkingen de ‘C’ van comfort uit onze VICU, de graadmeter voor intens speelplezier. Het spelen in kleinere groepen zorgde voor een aangename sfeer, kinderen en animatoren die elkaar beter kennen… Het voelde goed. In dit magazine kom je te weten hoe de VDS naar comfort op het speelplein kijkt en wat je kan doen om dat comfort hoog te houden zonder in te boeten op vrijheid (V), interesse (I) en uitdaging (U). Die kregen dan weer een dreun vorige zomer. Lees het naar aanloop van de zomer nog eens door als inspiratie.  

Wil je graag een fysiek exemplaar ontvangen van onze Pit.? Schrijf je hier in. 


De regels tot 09/06

Max 25 buiten ongeacht de leeftijd
 • Georganiseerde buitenactiviteiten voor jongeren met maximaal 25 personen buiten (ongeacht de leeftijd!) en maximaal 10 personen binnen (tot en met 12 jaar)
 • Definitie van buitenactiviteiten: activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
 • Vanaf 8 mei wordt de leeftijdslimiet (personen tot en met 18 jaar) opgeheven;
 • Activiteiten mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van maximum 25 personen; 
 • Verplicht buiten, met uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar (“bij voorkeur” buiten en max. 10 kinderen indien binnen);
 • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden;
 • De overige modaliteiten van het art. 18 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 blijven van toepassing. Dit betekent dat:
 • - de personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
  - de activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder overnachting;
  - de begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en de begeleiders zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof.


Vanaf 9 juni geldt: georganiseerde binnen- en buitenactiviteiten voor jongeren met maximaal 50 personen (ongeacht de leeftijd!). Opgelet: dit blijven groepen, geen bubbels met onbeperkt contact. Animatoren houden afstand en waar dat niet kan dragen ze een mondmasker. Begeleiders dragen verplicht een mondmasker.