17 feb 2021

Hoe een positieve boodschap frustratie, paniek en ontgoocheling opwekt.
"8u, goedemorgen. Er dreigt een tekort aan animatoren op de speelpleinen in Vlaanderen"
Baf! 
Misschien heb je vanochtend ook het radionieuws beluisterd en je verslikt in je koffie. Of las je het artikel op de VRTNWS-app? Voor ons was het alleszins geen goede morgen. Veel reacties van ouders, speelpleinverantwoordelijken en vrijwilligers: frustratie, paniek en ontgoocheling.  

Er werd ons gisteren de vraag gesteld of minder opgeleide cursisten ook een impact heeft op de werking van de speelpleinen. Uiteraard zal die er zijn, maar het antwoord was eerder optimistisch en constructief: “Speelpleinwerk is creatief genoeg, komt wel in orde. Lokale speelpleinen zullen hun verwachtingen een beetje moeten bijstellen want je kan onmogelijk van iemand die slechts 20 uur digitale cursus heeft gevolgd hetzelfde verwachten als iemand die 50 uur fysieke cursus heeft gevolgd. We hebben als koepelorganisatie in januari al de vraag gesteld om te investeren in extra ondersteuning van stagiairs op het speelplein zelf. Bovendien is het zo dat een attest op heel wat speelpleinwerkingen niet verplicht is. Ook jongeren zonder attest zijn er welkom. Dus heel wat werkingen hebben reeds een cultuur van jongeren zonder opleiding op een goede manier te betrekken en op te leiden op het speelplein zelf. Het tekort aan animatoren dat af en toe opduikt is géén gevolg van corona, maar eigen aan jeugdwerk (bv. generaties die wisselen). Tot op heden heeft de VDS nog geen signalen ontvangen van uitzonderlijke tekorten en in geen geval dreigt de sluiting van lokale speelpleinwerkingen, laat dat duidelijk zijn.” 

Jammer dat het artikel op de VRT-nieuwssite en het radionieuws het tegendeel insinueren.  


De titel en inhoud klinken erg dramatisch, zaaien paniek en was al hélemaal niet de insteek van ons eigen persbericht.

Wij brachten een positieve boodschap

Over flexibiliteit, veerkracht en perspectief

Mijn collega’s en ikzelf zijn verbolgen over die boodschap en andere fouten in het artikel. De titel en inhoud klinken erg dramatisch, zaaien paniek en was al hélemaal niet de insteek van ons eigen persbericht dat we eerder deze week verspreidden. De journalist die de reportage maakte heeft zich vanmorgen al persoonlijk geëxcuseerd. Een collega van hem op de nieuwsdienst heeft op basis van ons persbericht en interviewmateriaal een online- en radioboodschap in elkaar geknutseld en de bal compleet misgeslagen. Het artikel op de VRT-website zal worden aangepast, maar we betreuren uiteraard dat deze foute boodschap heel wat mensen heeft bereikt en moeilijk bij te sturen is.  

Wij hoopten op een positieve boodschap waarbij het duidelijk moest worden dat ondanks corona en de vele beperkingen die er zijn, jeugdwerk flexibel en veerkrachtig is om door te zetten. In ons geval door fysieke cursussen om te buigen naar digitale cursussen en daarmee jongeren perspectief te bieden! Getuige daarvan het interview op Radio 1 waarin we zonder knip-en-plakwerk wel ons volledige verhaal live mochten brengen.


De reportage in het journaal slaat wel de juiste toon

Een beeld van achter de schermen

De videoreportage die vanmiddag aan bod zal komen tijdens het VRT-journaal slaat gelukkig wel de juiste toon. 

"In de digitale versie komt dezelfde cursusinhoud aan bod als bij een fysieke cursus, maar een digitaal alternatief kan de beleving, de interactie en de uitwisseling tussen deelnemers op geen enkele manier evenaren ten opzichte van een fysieke cursus, dat beseffen we. Het zal anders zijn, maar niet minder kwalitatief, speels en waardevol. Daar heeft een team van mensen de afgelopen weken achter de schermen keihard aan gewerkt. Inhoudelijk, technisch… bovenal speels. We zorgen voor zoveel mogelijk afwisseling en dynamiek. We sturen jongeren op wandel met opdrachten, staken sessie-inhoud in een podcast, bezorgden hen vooraf een postpakket, hanteren verschillende app’s om interactie op te zoeken, we bouwen mini-studio’s van waaruit we uitzenden met de nodige inkleding… spelen doen we! "   Bert Breugelmans
Woordvoerder van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 


Lees ons eigen persbericht

420 jongeren volgen cursus animator, hoofdanimator en instructeur in coronatijd.

"Wachten tot fysieke cursussen weer mogelijk zijn, was voor de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk geen optie. Vanuit ons organisatiedoel, 'meer en betere (speel)kansen voor kinderen en jongeren', vinden we het onze plicht om ondanks corona zoveel mogelijk jongeren de kans te bieden om op een veilige manier cursus te volgen, stage te lopen en een erkend attest te behalen. Daarnaast willen we de (speel)kwaliteit bewaken en de opvolging en doorstroom van gevormde jongeren op de lokale speelpleinwerkingen verzekeren. We bleven niet bij de pakken zitten. 

Lees het volledige artikel.